Artikelen met de tag 'Bestuur en medezeggenschap' | Bron

Bron onafhankelijk nieuws Fontys (Bestuur en medezeggenschap)

2023
09
mei
2023
| 16:19 Europe/Amsterdam
Vakbond CNV waarschuwt de Vereniging Hogescholen dat het werkplezier en de motivatie van docenten in het hbo overal in het land dalende zijn. De reden: het personeel krijgt steeds minder ruimte om werk zelf in te vullen....
Lees meer
11
april
2023
| 16:28 Europe/Amsterdam
Er hebben zich 13 kandidaten gemeld voor de tussentijdse verkiezingen voor de studentenfractie van de centrale medezeggenschapsraad. Zij gaan tussen 15 en 31 mei tijdens verkiezingen onder Fontys-studenten de strijd aan om de drie zetels die vanaf se...
Lees meer
01
maart
2023
| 16:03 Europe/Amsterdam
En weer zorgt Filip Dochy voor rumoer bij Fontys. Dit keer omdat de Vlaamse hoogleraar hier twee keer een ICT-opleiding beoordeelde terwijl hij ondertussen betaald werd voor het geven van workshops en trainingen elders binnen de instelling. Dat zou t...
Lees meer
13
februari
2023
| 13:20 Europe/Amsterdam
De discussie over de onderwijsmethode HILL en alle varianten daarvan is in de publieke ruimte wat verstomd. Maar weg is zij niet. Reden om deze onderwijsvernieuwing en de pedagogisch-didactische koers van Fontys tegen het licht te houden met bestuurs...
Lees meer
27
januari
2023
| 12:03 Europe/Amsterdam
De studenten die actie voeren voor het behoud van de mediatheek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten, gaan door met hun acties. De focus komt nu alleen te liggen op het behouden van zoveel mogelijk boeken voor het instituut in Tilburg. "Daar ligt no...
Lees meer
27
januari
2023
| 10:03 Europe/Amsterdam
De centrale medezeggenschapsraad van Fontys wil dat de opzet van de verkiezingen voor Docent van het Jaar onder de loep wordt genomen. Die is niet zuiver en niet inclusief, aldus de raad. 
Lees meer
27
januari
2023
| 09:35 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 september 2024 wordt de opleiding toegepaste gerontologie niet meer aangeboden bij Fontys. Zowel de bachelor voltijd als deeltijd wordt opgeheven omdat het aantal inschrijvingen al jaren daalt....
Lees meer
19
januari
2023
| 12:51 Europe/Amsterdam
De oproep van wetenschappers en studenten aan hogescholen en universiteiten om duurzamer te bankieren, is niet aan dovemansoren gericht. Dat stelt Fontysbestuurder Hans Nederlof. “We gaan hier de komende weken over spreken.”...
Lees meer
13
januari
2023
| 11:24 Europe/Amsterdam
Kom snel met een langetermijnvisie over de werving van internationale studenten door het hoger onderwijs in Nederland. Dat is de kern van een brief die het Fontysbestuur aan minister Dijkgraaf stuurt naar aanleiding van de tijdelijke stop op de actie...
Lees meer
10
januari
2023
| 11:51 Europe/Amsterdam
Sociale veiligheid is niet vanzelfsprekend. Dat kwam maandag naar voren tijdens de Fontys nieuwsjaarontmoeting die volledig in het teken stond van dit thema. Studenten, medewerkers en bestuurders gingen erover met elkaar in gesprek....
Lees meer
09
januari
2023
| 14:12 Europe/Amsterdam
Fontys heeft alle activiteiten om internationale studenten te werven stopgezet. Daarmee geeft de instelling gehoor aan de oproep die minister Dijkgraaf vlak voor Kerstmis deed. 
Lees meer
2022
16
december
2022
| 09:44 Europe/Amsterdam
Arian Steenbruggen (53) is sinds eind augustus lid van het college van bestuur van Fontys. In haar portefeuille: onderwijs en onderzoek. “Ik ben een groot voorstander van talentgericht onderwijs, gecombineerd met praktijkgericht onderzoek en een geli...
Lees meer
12
december
2022
| 13:25 Europe/Amsterdam
Wat doe je als je in jouw ogen onterecht een bindend negatief studieadvies hebt gekregen? Of je bent het niet eens met een beoordeling? Je kunt dan een beroep doen op het College van beroep voor de examens (Cobex). Maar niet iedereen is daarvan op de...
Lees meer
09
december
2022
| 10:51 Europe/Amsterdam
Het Bindend Studieadvies gaat op de schop. Het Fontysbestuur wil het BSA per studiejaar 2024/2025 helemaal loslaten. Wel moet er eerst op instituutsniveau heel goed nagedacht worden over hoe studenten dan wel een ‘advies’ moeten krijgen na een of twe...
Lees meer
08
december
2022
| 12:43 Europe/Amsterdam
We moeten internationale studenten blijven werven in de strijd tegen tekorten op de arbeidsmarkt, stellen bestuurders van acht universiteiten en hogescholen. Laat de Tweede Kamer dat niet verhinderen....
Lees meer
06
december
2022
| 14:30 Europe/Amsterdam
Het kabinet blijft vasthouden aan omstreden plannen voor een nieuwe vorm van kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs. Fundamentele kritiek van de Onderwijsraad verandert daar niets aan.
Lees meer
24
november
2022
| 09:36 Europe/Amsterdam
Binnenkort komt het Fontysbestuur met een aangepast voorstel over de voorgenomen transitie van fysieke naar vooral digitale mediatheken. Als de medezeggenschap instemt, kan dat mogelijk betekenen dat sommige medewerkers hun baan verliezen. ...
Lees meer
16
november
2022
| 10:18 Europe/Amsterdam
De voor verkrachting veroordeelde Belgische hoogleraar maakte de afgelopen weken bij Fontys veel tongen los. Met name omdat ‘zijn’ HILL-methode hier breed wordt ingezet. Op verzoek van Bron schreef bestuursvoorzitter Joep Houterman hierover onderstaa...
Lees meer
13
oktober
2022
| 11:25 Europe/Amsterdam
Medezeggenschap leeft binnen Fontys Hogeschool. Dat blijkt uit de Dag van de Medezeggenschap die woensdag werd gehouden op Campus Rachelsmolen. Wel worstelen sommige medezeggenschapsraden en -commissies met het snelle verloop van studenten....
Lees meer
23
september
2022
| 10:13 Europe/Amsterdam
Fontys was in de race om een leegstaande vleugel van het Pullman-hotel te huren om daar studenten in te kunnen huisvesten. De hogeschool viste echter achter het net: ASML beschikte over een dikkere portemonnee en brengt er nu werknemers in onder. ...
Lees meer
29
augustus
2022
| 21:57 Europe/Amsterdam
Fontys Hogescholen gaat voortaan in eenvoud verder. In naam althans. De officiële naam wordt namelijk Fontys Hogeschool. Niet alleen de instelling maar ook de afzonderlijke instituten krijgen een andere naam.  ...
Lees meer
29
augustus
2022
| 20:09 Europe/Amsterdam
De officiële opening van het nieuwe studiejaar is bij Fontys afgetrapt door speciaal aandacht te geven aan de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De voorzitter van MKB-Nederland kwam vertellen over het belang van het hbo. En met industrieel gi...
Lees meer
14
juli
2022
| 15:22 Europe/Amsterdam
Op de valreep, nog net voordat alles en iedereen op vakantie is, werd donderdagmiddag het sectorakkoord voor het hoger onderwijs ondertekend. In het Nexus-gebouw van Fontys werden symbolische handtekeningen geplaatst onder een akkoord dat liefst 10 m...
Lees meer
13
juni
2022
| 16:05 Europe/Amsterdam
Hogescholen mogen aan de slag met hbo-promovendi die een professional doctorate gaan behalen. Dat is vandaag bekendgemaakt op het congres van de Vereniging Hogescholen.
Lees meer
09
juni
2022
| 19:09 Europe/Amsterdam
 De opkomst bij de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapsraad is nog verder gedaald. Nog geen kwart van alle medewerkers en slechts 2 procent van alle studenten nam de moeite een stem uit te brengen op het belangrijkste adviesorgaan binnen Fo...
Lees meer
09
juni
2022
| 13:55 Europe/Amsterdam
Het hoger beroepsonderwijs gaat zich bezinnen. Wat is de rol van hogescholen in het licht van grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, de bevolkingskrimp en tekorten op de arbeidsmarkt?
Lees meer
08
juni
2022
| 16:32 Europe/Amsterdam
Minister Dijkgraaf geeft het hoger onderwijs en het mbo een jaar langer de tijd om studenten en onderzoekers te steunen die tijdens de coronapandemie in de knel kwamen en vertraging opliepen. Er is nog maar een fractie van het crisisgeld uitgegeven....
Lees meer
08
juni
2022
| 11:48 Europe/Amsterdam
Het college van bestuur van Fontys kent een nieuw lid. Arian Steenbruggen volgt in het nieuwe collegejaar Elphi Nelissen op, die eerder dit jaar bekendmaakte bij Fontys te vertrekken. 
Lees meer
25
mei
2022
| 16:50 Europe/Amsterdam
Het college van bestuur van Fontys is geschrokken van de soms heftige reacties op de toekomstplannen voor de mediatheken. “Echt heel jammer en onnodig dat de discussie zo polariseert.”
Lees meer
23
mei
2022
| 17:22 Europe/Amsterdam
Een op de drie medezeggenschappers is tevreden over hun invloed op de gang van zaken aan hun instelling of opleiding. Maar in het hbo zijn de leden net iets positiever dan in het academische onderwijs. Bijvoorbeeld over de vergoeding....
Lees meer