Eindhoven,
01
maart
2023
|
16:03
Europe/Amsterdam

Weer rumoer rond Dochy, nu omdat hij lid was van visitatiepanels ICT

En weer zorgt Filip Dochy voor rumoer bij Fontys. Dit keer omdat de Vlaamse hoogleraar hier twee keer een ICT-opleiding beoordeelde terwijl hij ondertussen betaald werd voor het geven van workshops en trainingen elders binnen de instelling. Dat zou tegen de regels zijn geweest.

Dochy is medebedenker van de HILL-methode die bij Fontys in verschillende vormen door instituten wordt toegepast. De afgelopen maanden was er veel discussie over die methode. Dat leidde afgelopen week tot een zeer kritisch artikel in de Volkskrant, wat voor nog meer onrust zorgde.

Dochy verkrachtte in 2016 in Spanje een studente. De Katholieke Universiteit Leuven waaraan hij was verbonden, kreeg daar lucht van en stelde hem in 2018 op non-actief. Maar pas toen de rechtbank hem in oktober 2022 veroordeelde, werd dit feit bekend bij Fontys. De hogeschool verbrak daarop meteen alle banden met Dochy en zijn organisatie High Impact Learning that Lasts (HILL).

Sindsdien ging de discussie binnen Fontys vooral over die onderwijsmethode en nauwelijks meer over Dochy. Tot vandaag de Volkskrant wederom met een artikel kwam, dit keer omdat de Vlaamse hoogleraar tot twee keer toe in een panel zat dat de onderwijskwaliteit van een Fontys-opleiding beoordeelde. En dat het maar de vraag is of hij wel lid had mogen zijn van die visitatiepanels aangezien hij ook werd betaald voor andere activiteiten bij Fontys. 

De eerste keer was in 2017, toen hij en de rest van het panel de bacheloropleiding ICT van Fontys als ‘excellent’ beoordeelde. Vorig jaar, enkele maanden voor zijn veroordeling, zat hij in het panel dat Applied IT, de nieuwe masteropleiding van ICT positief beoordeelde. Overigens is Fontys ICT juist ook het instituut dat al het langst met HILL-principes werkt en daar tot nu toe ook het meeste succes mee heeft.

Goedkeuring
De beoordelingen van deze visitatiepanels, waarvan de leden door de opleidingen zelf worden aangedragen, zijn vaak doorslaggevend om voor een opleiding groen licht te krijgen van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO. De overheid heeft het al dan niet goedkeuren van opleidingen aan die organisatie uitbesteed.

Het is aan diezelfde NVAO om te controleren of bij die panels geen belangenverstrengeling plaatsvindt. Daarom mogen panelleden minstens vijf jaar geen banden hebben gehad met de bewuste opleiding of instelling. Maar in die laatste paar woorden schuilt het probleem.

“Had Dochy een onafhankelijke positie, dat is de vraag”, aldus Ronald Philipsen, directeur marketing en communicatie bij Fontys. “Hij heeft in de vijf jaar voorafgaand aan beide panelbeoordelingen geen zakelijke band gehad met het bewuste instituut. Hij is wel betaald voor ander werk binnen Fontys, maar niet bij ICT.”

Ronald Philipsen“Interpreteer je de regel dat panelleden binnen de hele instelling geen directe of indirecte belangen hebben of hadden, dan is er wel een probleem. Maar het is een schemergebied: geldt het voor de hele instelling of niet? Zo ja, dan hebben we een probleem. Niet alleen wij, maar het hele hoger onderwijs. Want dan komt er een moment dat je vrijwel niemand meer kan vinden voor zo’n panel, omdat de spoeling dan wel heel erg dun wordt.”

“Ik kan me ook niet voorstellen dat het bij andere hogescholen anders gaat. Mijn persoonlijke ervaring is dat het overal op deze manier gebeurt.”

Philipsen kan niet zeggen of er meer personen zijn die volgens die brede interpretatie van de regel ten onrechte in een beoordelingspanel hebben gezeten bij Fontys. “Daar hebben we nog niet naar gekeken. We hebben wel uitgezocht of Dochy ook nog bij andere Fontys-instituten in panels heeft gezeten. Dat blijkt niet het geval.”

Zorgelijk
Inmiddels heeft minister Dijkgraaf laten weten het “zorgelijk” te vinden dat Dochy in de twee visitatiepanels zat. Hij stelt dat de onafhankelijkheid van panelleden boven elke twijfel verheven moet zijn. “We zijn hierover in gesprek met de NVAO. Criteria moeten kraakhelder zijn.”

In elk geval is voor de NVAO wel duidelijk wat de strekking van de regel is. “Dit moet je niet willen’, zei NVAO-voorzitter Arnold Jonk vandaag in de Volkskrant over Dochy’s deelname aan de panels. Ook stelde hij dat de NVAO naar aanleiding van deze kwestie de regels verder gaat verduidelijken. [Jan Ligthart]

Onrust over kritiek op HILL-methode

Het artikel in de Volkskrant van afgelopen vrijdag was voor Fontys aanleiding om meteen in actie te komen. Zo liet het bestuur in een mededeling aan alle studenten en docenten weten niet achter de inhoud van het artikel te staan, omdat van hoor-wederhoor geen sprake was geweest en feitelijke onjuistheden ondanks een verzoek daartoe niet waren gecorrigeerd. 

Philipsen stelt dat Fontys niettemin rekening houdt met mogelijk negatieve effecten van die publicatie. “ Het kan gevolgen hebben voor de aanmeldcijfers, dat is gewoon zo. We bereiden ons nu in elk geval goed voor om studenten en ouders bij de komende open dagen uitleg te kunnen verschaffen.”

Ook elders binnen Fontys zorgde het artikel voor beroering. Minstens één instituut verzocht alle medewerkers voorlopig geen journalisten te woord te staan. De Juridische Hogeschool in Tilburg stuurde alle studenten een mail met daarin de mededeling van het bestuur. Ook werden maandagochtend twee lesuren afgeblazen zodat er een bijeenkomst voor alle docenten kon worden belegd om over het artikel te praten. 

Bij die Juridische Hogeschool zijn de problemen rond de overschakeling op een volledig HILL-gebaseerde onderwijsmethode het grootst. Onlangs plaatste de dienst Onderwijs en Onderzoek nog een ‘interventie’ bij het instituut. Het managementteam dat de nieuwe methode invoerde, is inmiddels volledig vertrokken; er wordt nog gezocht naar een nieuwe directeur. Naar verluidt wordt in elk geval voor de eerstejaars het onderwijs aangepast: zij krijgen weer meer ‘conventioneel’ onderwijs. Voor de ouderejaars blijft de nieuwe methode wel bestaan, maar er zou nog onderzocht gaan worden in welke vorm.  

Bij Bron zijn inmiddels meerdere artikelen verschenen over Philip Dochy en met name de discussie rond HILL en varianten op deze onderwijsvernieuwing. Wellicht vind je deze artikelen ook interessant: 

Nieuws: Intern onderzoek naar rol veroordeelde hoogleraar   31-10-2022
Nieuws: Crisisteam: ‘Geen meldingen onveilige situaties hoogleraar’  02-11-2022
Opinie: DownHILL met een veroordeelde hoogleraar 03-11-2022
Opinie: 'Een onderwijsmethodiek met slechts voordelen bestaat niet' 16-11-2022
Column: Een goed gesprek of eindelijk echte discussie? 22-11-2022
Opinie: 'Wie gelooft nog in al deze onderwijsmythes?' 13-12-2022
Nieuws: Houterman: 'Discussie over HILL hoort thuis binnen opleidingen' 13-02-2023
Opinie: 'Eindeloze discussies over onderwijs zijn juist goed' 28-02-2023

Reacties 1 - 7 (7)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Redactie Bron
09
March
2023
De standpunten rond deze materie zijn inmiddels allemaal wel voor het voetlicht gekomen. Om (verdere) polarisering voor te zijn, heeft de redactie besloten de discussie onder dit artikel voor nu even af te sluiten.
Tim Quispel
06
March
2023
Als medewerker van de Juridische Hogeschool heb ik een aantal vragen/opmerkingen bij de tekst in het grijze kader, de laatste alinea.

Aangezien er binnen de Juridische Hogeschool geen communicatie heeft plaatsgevonden over deze zaken, zou ik graag een toelichting willen:

- Wat houdt de "interventie door de dienst O&O" in?
- "De eerstejaars krijgen weer meer conventioneel onderwijs": Wie/wat is de bron van deze informatie?

Bovendien wordt er in deze tekst gesteld dat "het managementteam dat deze methode heeft ingevoerd is inmiddels volledig vertrokken".

Ik weet niet goed wat hiermee wordt bedoeld.

De afgelopen jaren zijn er heel wat managers gekomen en gegaan. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het doordrukken van een methode waarvoor geen draagvlak bestond. Sommige managers kwamen binnen met een duidelijke opdracht. Zonder enige onderwijservaring wisten zij te vertellen dat de nieuwe methode de enige juiste was. Waar zij die wijsheid vandaan hebben gehaald is mij een raadsel.

Er leven heel veel vragen bij mij en de collega's. Er is letterlijk niets over van een prachtige opleiding die jarenlang tot de top van Nederland heeft behoord. Dat heeft ook nog eens flink wat gemeenschapsgeld gekost.
Daarom zou een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen 5 jaar bij de Juridische Hogeschool wenselijk zijn.
Ewoud Jansen
07
March
2023
Zo’n onderzoek moet Fontys breed wat mij betreft.
Lars Veerhoff
03
March
2023
Het punt beschreven in het artikel van Barend Last, zou in het lijstje wat mij betreft niet mogen ontbreken:
https://www.linkedin.com/pulse/hill-%25C3%25ADs-geen-methode-barend-last/?trackingId=fR2tKwsbS%2Fu%2FBz9t3XP%2BqQ%3D%3D
Astrid de Boer
02
March
2023
Wat te denken van een citaat van de Goeroe zelf: "Het onderwijs is ziek"...
Bron: tekst op een sheet van een langdurige presentatie van Dochy tijdens een Hill-training.
Bram Kratsborn
02
March
2023
In het kader van wie iets beweert, kan het maar beter bewijzen, zou het best logisch zijn als de Raad van Bestuur duidelijk maakt wat volgens de Raad van Bestuur de onjuistheden zijn in het artikel van de Volkskrant.
Ewoud Jansen
02
March
2023
Ook al had Dochy geen zakelijke band specifiek met Fontys ICT, dan nog is er meer dan de schijn van belangenverstrengeling. Er was een overduidelijke directe zakelijke band met Fontys en een warme, vriendschappelijke met ICT. Zo werd een medewerker van ICT door Dochy geroemd op het Fontys docentenevent van 2019. De uitleg dat de spoeling voor panelleden dun is - en er nauwelijks iemand anders te vinden zou zijn geweest is ongeloofwaardig. Dochy is geen ICT expert maar onderwijskundige. En daar zijn er meer van, ook met opvattingen die volstrekt tegengesteld zijn aan die van Dochy (en van Fontys). Moeten we aannemen dat die allemaal niet beschikbaar waren en we toen uit pure wanhoop uitkwamen bij Dochy? Nee, die worden sowieso niet gevraagd natuurlijk.
Monique van de Ven
01
March
2023
De andere auteur van het boek over HILL is prof. dr. Mien Segers. Weet Fontys dat zij de vrouw is van Dochy? Dat de bouwstenen dus worden uitgevent door vader, moeder en zoon? Wat is de betekenis hiervan voor Fontys?
Marianne Sommers
03
March
2023
Wij leren elkaar als collega's (management, docenten, ondersteunende medewerkers) en onze studenten open te staan voor feedback, ook al komt die ongelegen en ervaren we die als confronterend. Wat ik lees in het nieuws is niet nieuw en er is altijd ruimte voor interpretatie waardoor het ene als waar wen het andere als onwaar wordt gekwalificeerd. Natuurlijk klopt niet alles wat er in het nieuws staat, maar er zijn wel degelijk zaken die wel kloppen. Als wij als Fontys Groter willen Denken en High Impact op de persoonlijke - en professionele ontwikkeling van onze studenten, ook op de medewerkers en de samenleving om ons heen willen uitoefenen, zullen we alle nieuws en kritiek moeten incasseren. Wat maakt nu dat men niet in staat lijkt te zijn om dit alles als feedback (al dan niet constructief) te ontvangen en ervan te leren?
Verder is er onder de professionals (docenten, onderzoekers, management, ondersteunende diensten) meer dan voldoende expertise, ervaring en pro-activiteit om de onderwijskwaliteit op niveau te waarborgen. De meeste mensen, ook binnen de Fontys Hogescholen, zijn bevlogen, geïnspireerde mensen die streven naar het goede.
Wat maakt nu dat docenten, zij zijn immers de specialisten op hun vakgebied, niet het onderwijsleerproces wordt toevertrouwd? Onderwijskundigen hebben geen inhoudelijke kennis op de betreffende onderwijsinhouden en zij dienen zich toe te leggen op de processen. Als een docent ziet dat een student (basis)kennis nodig heeft om een bepaalde handeling te kunnen verrichten dan moet die docent zijn/haar onderwijsleerpraktijk daarop kunnen inrichten. De docent in de onderwijsprofessional. Dat is niet aan de niet-docenten om daarover beslissingen te nemen. Een specialist in een ziekenhuis wordt toch ook niet verteld hoe hij/zij moet opereren! Managers moeten managen, zorgen dat de docenten voldoende gefaciliteerd zijn om vanuit hun kennis, ervaring en expertise studenten toe te rusten met voldoende kennis, inzicht, vaardigheden, professionele attitude om de samenleving te verrijken. Dat noem ik Duurzame High Impact.