Eindhoven,
09
januari
2023
|
14:12
Europe/Amsterdam

Tijdelijke stop op werving internationale studenten

Fontys heeft alle activiteiten om internationale studenten te werven stopgezet. Daarmee geeft de instelling gehoor aan de oproep die minister Dijkgraaf vlak voor Kerstmis deed. 

Minister Dijkgraaf van Onderwijs gaf met zijn oproep aan universiteiten en hogescholen gehoor aan een wens van de Tweede Kamer. De toestroom van buitenlandse studenten in Nederland brengt veel goeds, maar de negatieve effecten zijn volgens hem op dit moment te groot. Vooral als het gaat om de werkdruk voor docenten en de druk op de woningmarkt.

De houdbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijsstelsel staan volgens de minister bovendien onder druk, nu de laatste jaren steeds meer buitenlandse studenten zich in Nederland inschrijven. In 2021 nam dat aantal met bijna tien procent toe tot 115.000 studenten. Daarmee maken de internationale eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen inmiddels al 40 procent van het totaal uit.

Het gaat om een voorlopige stop: eind februari beslist de minister hoe het in de toekomst verder moet. Hij legt de verantwoordelijkheid voor het staken van de werving volledig bij de besturen van de hoger onderwijsinstellingen. Onder strikte voorwaarden mogen die besturen vragen om een uitzondering als het gaat om opleidingen voor sectoren waarin grote tekorten bestaan. Dat geldt dan vooral de zorg, het onderwijs en de bètatechniek. 

Besluit
In die drie domeinen heeft juist Fontys veel opleidingen. Geen enkele instelling levert zoveel leerkrachten af voor basis- en voortgezet onderwijs als Fontys en er zijn de gezondheidsopleidingen in Eindhoven en Tilburg.  En uiteraard is Fontys - met de TU/e - ook ‘hofleverancier’ voor de bedrijven in de Brainport Regio, de economische motor van Nederland. 

Het ligt dan ook voor de hand dat het college van bestuur de minister voor een of meerdere van deze drie sectoren om ‘dispensatie’ zal gaan vragen. Al dan niet samen met de TU/e en mogelijk ook Brainport. Het bestuur heeft de kwestie morgen op de agenda staan. 

Een ander verhaal zijn de opleidingen waarvoor geen uitzondering wordt gemaakt. Dat zal vooral hoofdbrekens opleveren voor de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en de International Business School in Venlo, die veel internationale studenten aantrekken.  In het geval van Venlo heeft dat ook te maken met de regionale functie van Fontys, waardoor veel Duitse studenten van net over de grens bij Fontys gaan studeren. 

Beurzen
Overigens is het niet zo dat alle activiteiten die met werving te maken hebben zijn stopgezet. Het gaat met name om actieve werving, zoals fysieke beurzen, en niet om - bijvoorbeeld - het van het internet afgooien van bestaande voorlichtingspagina's. Ook verandert er nu niets aan de communicatie met internationale studenten die al contact hadden gezocht voor komend studiejaar. [Jan Ligthart]  

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.