door Hoger Onderwijs Persbureau/Karen Luiken/Marieke Verbiesen,
02
april
2024
|
09:26
Europe/Amsterdam

Operatie Beethoven: 2,5 miljard voor regio Eindhoven

Het rijk en de regio gaan samen 2,5 miljard investeren in de toekomst van ASML en Brainport. Een groot deel daarvan – 1,7 miljard – komt van het kabinet. Het overige deel van deze ‘Operatie Beethoven’ wordt vanuit de regio gefinancierd. Ook Fontys is onderdeel van die mega-investering. 

Het geld is bedoeld voor talentontwikkeling, het bouwen van huizen en het aanleggen van infrastructuur. Ruim een miljard wordt volgens het Eindhovens Dagblad besteed aan het openbaar vervoer. En er gaan extra miljoenen naar talentonderwijs: 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar. 

De beschikbaarheid van zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma is een cruciale voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven, aldus het kabinet. Voor zowel Fontys, de TU/e als Summa College betekent dit dat nog meer geïnvesteerd kan worden in onderwijs en onderzoek. 

Maatschappelijke opdracht
'Daarmee investeren de kennispartners in de ontwikkeling van technisch talent, dat een broodnodige bijdrage moet leveren aan de innovatiekracht van de regio. Zo komen we tegemoet aan onder andere de vraag vanuit de hightechindustrie in Brainport Eindhoven en kunnen we onze maatschappelijke opdracht als kennisinstituut voor de regio blijven vervullen’, schrijft Fontys-voorzitter Joep Houterman in een reactie namens het College van Bestuur. 

Over de precieze besteding van de middelen is nog weinig bekend, maar zeker is dat Fontys haar opleidingsaanbod wil uitbreiden en verbreden. 

Houterman in de brief: ‘Dat betekent niet alleen investeren in bacheloropleidingen maar ook in ad’s, masters, leven lang ontwikkelen (LLO) en professional doctorates. We hebben de intentie om meer technisch en praktisch georiënteerde masterstudenten op te leiden en gaan daarom ons masteraanbod doorontwikkelen. Bovendien blijven we investeren in de uitbreiding van het praktijkgericht onderzoek.’

Expats 
Het nieuws volgt op dreigementen van chipmachinefabrikant ASML. Het paradepaardje van de regio Eindhoven zei in januari dat het bedrijf ook in een ander land zou kunnen uitbreiden, als Nederland onaantrekkelijker wordt voor de buitenlandse werknemers en studenten. Het kabinet werkt sindsdien hard aan een plan om ASML in de regio te houden. 

Door het dreigement staat het Nederlandse vestigingsklimaat weer hoog op de politieke agenda. Ook wordt er hardop getwijfeld aan het versoberen van de expatregeling. Vlak voor de verkiezingen beperkte de Tweede Kamer dit belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers. Het kabinet zoekt volgens de NOS naar alternatieven. 

Nationaal talentplan
Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs hebben tot 1 juli om het nationale talentplan vorm te geven. Houterman benadrukt dat dit in samenspraak zal plaatsvinden met partners in de regio’s Twente, Delft en Groningen. 

“Fontys Hogeschool, Summa College en de Technische Universiteit Eindhoven gaan als hofleveranciers voor de Brainportregio hierin natuurlijk hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.