Artikelen met de tag 'onderzoek' | Bron

Bron onafhankelijk nieuws Fontys (onderzoek)

2024
11
april
2024
| 16:59 Europe/Amsterdam
Onderzoekers aan hogescholen voelen weinig waardering, ziet het Rathenau Instituut. Onderwijs wordt vaak belangrijker gevonden. Het belang van onderzoek moet zwaarder wegen in het hbo.
Lees meer
08
april
2024
| 13:46 Europe/Amsterdam
Tot grote irritatie van zowel de eigen aanhang als van mensen die de politiek links (of rechts) laten liggen, duurt het overleg om tot een regering te komen inmiddels al maanden. Studenten van Fontys ICT hebben wellicht de oplossing: zij stelden met
Lees meer
04
april
2024
| 09:44 Europe/Amsterdam
Een groot deel van de Nederlanders met een Aziatische achtergrond hebben te maken met discriminatie, is gebleken uit onderzoek. Twee mensen die daar uit eigen ervaring over mee kunnen praten, zijn Fontysmedewerkers You Wang en Rebekka
Lees meer
03
april
2024
| 15:45 Europe/Amsterdam
Als dochter van een parlementair journalist is demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Gräper-van Koolwijk, goed bekend met de media. Dat blijkt als ze antwoord geeft op vragen van studenten tijdens haar bezoek aan Fontys
Lees meer
03
april
2024
| 12:35 Europe/Amsterdam
Kinderen en jongeren zijn vooral geïnteresseerd in zichzelf. Dat is het algemeen heersende beeld. Maar niets is minder waar. Het rapport Betrokken jeugd van het lectoraat Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen bewijst het tegendeel.
Lees meer
28
maart
2024
| 12:39 Europe/Amsterdam
Online gokken. Hoe verslavend is het eigenlijk? De een wil er niets mee te maken hebben, de ander ziet de problemen er niet van in. Maar dat laatste is nou precies waar het misgaat. ‘Studenten vinden het een makkelijke manier van geld
Lees meer
27
maart
2024
| 10:00 Europe/Amsterdam
Het online gokken onder jongeren is flink toegenomen sinds de legalisering van de onlinekansspelmarkt eind 2021. Zorgen worden geuit, ook bij Fontys, en daarom zijn twee docentonderzoekers nu een onderzoek gestart naar dit onderwerp.
Lees meer
26
maart
2024
| 13:43 Europe/Amsterdam
Bij innovatie en de aanpak van complexe maatschappelijke problemen zijn disciplines als psychologie, rechten, sociologie en cultuurwetenschappen cruciaal. Daar moet de overheid van doordrongen raken, schrijft adviesraad AWTI.
Lees meer
22
maart
2024
| 09:11 Europe/Amsterdam
Ziekenhuizen hebben grote moeite met het werven en behouden van verpleegkundig personeel. Om meer inzicht te krijgen in de afwegingen die verpleegkundigen maken als het gaat om het kiezen of behouden van een ziekenhuisbaan, is de Erasmus
Lees meer
21
maart
2024
| 14:58 Europe/Amsterdam
“Hé loempia, sambal bij?” Mensen met een Oost- of Zuidoost-Aziatische achtergrond krijgen het regelmatig te horen. Uit onderzoek van Fontys en de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat discriminatie onder deze groep bij één derde
Lees meer
14
maart
2024
| 13:05 Europe/Amsterdam
Interventies ontwikkelen om stagediscriminatie te voorkomen en aan te pakken. Dat is het doel van een nieuwe samenwerking van Fontys en de drie mbo-instellingen Summa, Vista en ROC Nijmegen. “Stagediscriminatie speelt al heel lang."
Lees meer
12
maart
2024
| 16:04 Europe/Amsterdam
Bij de toekomstige screening van buitenlandse studenten en onderzoekers in gevoelige vakgebieden blijven bachelorstudenten buiten schot, belooft demissionair minister Robbert Dijkgraaf.
Lees meer
29
februari
2024
| 13:54 Europe/Amsterdam
Niet alleen gaat er steeds meer geld naar hbo-onderzoek, lectoren verzamelen ook steeds meer onderzoekers om zich heen. Dat is een teken dat praktijkgericht onderzoek volwassen begint te worden, denkt de Vereniging Hogescholen.
Lees meer
09
februari
2024
| 10:44 Europe/Amsterdam
Veel vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben last van hoge geluidsniveaus. Hoofdpijn, concentratieverlies en overprikkeling komen veelvuldig voor. “Met het onderzoek Grip op geluid willen we een bijdrage leveren aan een gezonde werkomgeving”,
Lees meer
09
februari
2024
| 10:42 Europe/Amsterdam
Mag en moet je AI inzetten in de journalistiek en zo ja: hoe dan? Wat zijn de richtlijnen, de valkuilen, de morele aspecten? Fontys Journalistiek hield er samen met Regionale Publieke Omroepen een congres over in Mindlabs. Een bomvolle zaal
Lees meer
02
februari
2024
| 09:33 Europe/Amsterdam
Wist je dat de gemiddelde Nederlander zo’n 173 kledingstukken in zijn of haar kast heeft liggen en dat er daar jaarlijks 43 bijkomen? En 50 van die kledingstukken worden niet eens gedragen. Heel veel afgedankte kleding wordt weggegooid, daarna
Lees meer
01
februari
2024
| 15:43 Europe/Amsterdam
Onderzoeksfinancier NWO geeft 21 hbo-docenten en drie vo-docenten een promotiebeurs. Daarmee kunnen ze vijf jaar lang maximaal twee dagen per week aan hun onderzoek werken. Ook drie Fontys-docenten hebben de beurs toegekend gekregen. 
Lees meer
25
januari
2024
| 13:30 Europe/Amsterdam
ScienceGuide zit in grote financiële problemen. Op 17 februari gaat de website op zwart, tenzij 2.500 lezers bereid zijn een abonnement te nemen à 85 euro per jaar. De reden: universiteiten zijn nauwelijks bereid mee te betalen aan de
Lees meer
11
januari
2024
| 13:49 Europe/Amsterdam
Na maanden voorbereiding ligt er een lectoratenplan op hoofdlijnen. Doel van dit plan is te komen tot een samenhangend onderzoeksportfolio waarmee Fontys invulling kan geven aan kennisthema’s en de onderzoeksinzet gericht kan laten groeien.
Lees meer
2023
07
december
2023
| 11:51 Europe/Amsterdam
Mensen die werk binnen en buiten het onderwijs combineren kunnen een belangrijke verbindende schakel vormen. Niet alleen voor Fontys, maar ook landelijk. Maandag wordt een nieuwe handreiking gepresenteerd die handvatten en tools geeft om als
Lees meer
30
november
2023
| 11:33 Europe/Amsterdam
Eén op de vier studenten is weleens levensmoe en één op de zes is een zware drinker, blijkt uit een nieuwe monitor. En toch gaat het iets beter met het mentale welzijn van studenten dan twee jaar geleden.
Lees meer
29
november
2023
| 09:54 Europe/Amsterdam
Nursefluencers. Wanneer ben je er een, wat doen ze en hoe groot is hun invloed? Die vragen hopen twee lectoraten van Fontys volgend jaar te kunnen beantwoorden na het doen van onderzoek naar dit steeds populairder wordende fenomeen. 
Lees meer
27
november
2023
| 16:20 Europe/Amsterdam
Je hebt één docent en een stampvolle klas waarin zich verschillende situaties voordoen. Zie dat maar eens onder controle te houden. Hulp kan in zo’n geval handig zijn: er wordt nu onderzoek gedaan naar een bril/oortje-combinatie die als een VAR in
Lees meer
08
november
2023
| 13:41 Europe/Amsterdam
Iedereen verdient eerlijke en gelijke kansen. Ook als het gaat om gezondheid, zorg en welzijn. Hoe zorg je ervoor dat iedereen deze kans ook krijgt? En wat zijn de valkuilen? Die vragen stonden dinsdag centraal tijdens het symposium Inclusief
Lees meer
02
november
2023
| 10:04 Europe/Amsterdam
Er gaat geen dag voorbij zonder ethiek. Dat stelt lector Rogier van der Wal. De morele kwesties liggen volgens hem voor het oprapen. Het lectoraat Ethisch werken van Fontys HRM en Toegepaste Psychologie wil het moreel verantwoord werken in het
Lees meer
31
oktober
2023
| 11:08 Europe/Amsterdam
Waar het gaat om klimaatverandering, schaarste van grondstoffen en alternatieven voor fossiele brandstoffen staat de chemie voor een gigantische opgave. “Daarbij redden we het niet met handmatige proeven”, zegt docent/onderzoeker Peter Lambooij van
Lees meer
30
oktober
2023
| 12:00 Europe/Amsterdam
AI, met als bekendste voorbeeld ChatGPT, staat in het middelpunt van belangstelling. Ook in het hoger onderwijs en dus ook bij Fontys. Samen met twee collega-auteurs schreef Fontys-docent Erdinç Saçan hierover onderstaand opinie-artikel, waarin het
Lees meer
28
september
2023
| 15:10 Europe/Amsterdam
Fontys Journalistiek is in februari al in het markante pand aan de Spoorzone in Tilburg getrokken. Maar inmiddels wordt MindLabs bewoond door verschillende kennisinstellingen en grote en kleine bedrijven. Tijd voor een officiële opening van het
Lees meer
19
september
2023
| 15:11 Europe/Amsterdam
In zijn elfde Troonrede stipte koning Willem-Alexander ook onderwijs en onderzoek aan. “De herinvoering van de basisbeurs is een feit”, was een van zijn constateringen.
Lees meer
11
september
2023
| 10:03 Europe/Amsterdam
“De broekriem aanhalen, maar wel op een slimme manier. We willen zoveel mogelijk middelen vrijhouden voor onderwijs en onderzoek. Tegelijkertijd willen we zoveel als kan innoveren.” Zo karakteriseert Fontysvoorzitter Joep Houterman de lastigere
Lees meer