Eindhoven,
27
januari
2023
|
12:03
Europe/Amsterdam

Studenten gaan door met acties voor behoud van mediatheek

De studenten die actie voeren voor het behoud van de mediatheek bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten, gaan door met hun acties. De focus komt nu alleen te liggen op het behouden van zoveel mogelijk boeken voor het instituut in Tilburg. "Daar ligt nog ruimte."

De afgelopen weken voerden studenten van de FHK actie tegen het verdwijnen van de mediatheek bij hun instituut. Donderdag hadden de actievoerders een overleg hierover met het management team (MT) van deze hogeschool en leden van de opleidingscommissie. Daarbij werden de studenten bijgepraat over de stand van zaken rond de mediatheek. Die wordt, net als de andere mediatheken binnen Fontys, gedigitaliseerd en gecentraliseerd

“Ons is nu duidelijk geworden dat het besluit al is genomen en helaas niet alles is terug te draaien. Maar dat er wel ruimte is voor het behoud van een deel van de mediatheek”, aldus Senna, een van de organisatoren achter de studentenactie. “Maar we hadden na het gesprek ook het gevoel dat het MT het ook allemaal nog niet precies weet en nog maar aan het begin van een traject staat. Ze weten zelf ook niet wat precies de concrete gevolgen zijn van de besluiten.”

Bij het protest tegen het mediathekenbesluit werden de afgelopen weken pamfletten opgehangen binnen de Hogeschool voor de Kunsten in TilburgRuimte benutten
“Het maakt het voor ons des te belangrijker om ons geluid te laten horen en daarmee door te gaan. De boodschap was: ‘alles wordt digitaal, tenzij’.  Daar willen we nu de ruimte zoeken om de mediatheek zoveel mogelijk te behouden. Er is nog ruimte, en daar willen we nu op gaan inspelen. Voor ons is dit pas het begin. We willen zoveel mogelijk van de boekencollectie behouden zien. En hetzelfde geldt uiteraard voor de medewerkers van onze mediatheek, ook al worden die straks allemaal gecentraliseerd ondergebracht (bij de dienst Onderwijs & Onderzoek, red.)."

Tijdens het overleg van gisteren ging het ook over de gebrekkige communicatie over dit onderwerp. Daar heeft het wel aan geschort, zo stelt Senna. “Het MT zegt hierover wel degelijk gecommuniceerd te hebben. De grote hoeveelheid ondertekenaars van onze petitie geeft iets heel anders aan. En het eerste bericht op de portal kwam pas na anderhalf jaar en nadat we actie gingen voeren.”

Zij geeft wel toe dat die verantwoordelijkheid twee kanten uitgaat: betrokkenen dienen tijdig en goed geïnformeerd te worden, maar moeten zich ook zelf goed (laten) informeren. De afspraak is nu dat de actievoerders in gesprek gaan en blijven met het MT, de IMR en de Opleidingscommissie. 

Communicatie
De gebrekkige communicatie en het niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen, kwam donderdagavond ook bovendrijven tijdens een vergadering van de centrale medezeggenschap. De voorzitter van de studentenfractie, Evangelia Fotiadis, stelde “ergens gehoord te hebben dat er een artikel was verschenen over acties van studenten” en vroeg het college van bestuur of deze hiervan wist.

Cvb-lid Hans Nederlof lichtte toe dat er inmiddels overleg is geweest met de teamleider van de mediatheek en de directeur van Fontys Hogeschool voor de Kunsten: “Op sommige plekken zijn mensen slecht geïnformeerd, zoals in dit geval. Het team waar in dit geval grote onrust is ontstaan, was kennelijk niet aanwezig bij de informatiesessies die over de mediatheekplannen zijn gehouden. Maar het heeft ook geschort aan de interne communicatie bij dat instituut.” [Jan Ligthart]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.