Eindhoven,
15
januari
2024
|
13:54
Europe/Amsterdam

Houterman: 'Ogen niet sluiten voor kritiek uit maatschappij'

Fontysvoorzitter Joep Houterman hoopt dat nog voor de krokusvakantie de resultaten bekend worden van het onderzoek naar onderwijsvernieuwing binnen de instelling. Ondertussen staan ook internationalisering en de krimp in het hoger onderwijs dit jaar hoog op de agenda.

Het afgelopen jaar ging het bestuurscollege na alle commotie rond Hill en de nasleep daarvan actief aan de slag met de discussie rond onderwijsvernieuwing. Er werd met tal van individuen binnen Fontys gesproken, het bestuur maakte een ‘Fontystour’ met de focus op dit thema en er werd een onderzoek uitgezet naar hoe onderwijsvernieuwingen gerealiseerd worden.

Joep HoutermanHouterman: “Kijk, de buitenwereld verandert continu, de vraag van studenten verandert ook. Het vernieuwen van onderwijs en van onderzoek is dan ook wat er van ons als hoger onderwijs instelling verwacht wordt, dat is ook onze koers waar veel collega’s hard aan werken. ”

"Je kunt niet zeggen: wij doen niet aan vernieuwing. Daar heb je met elkaar stappen in te zetten, de hele organisatie moet in ieder geval altijd blijven bewegen en ontwikkelen. Je moet wel kijken naar hoe we tot die vernieuwingen komen en hoe we ze doorvoeren, daar helpt dit onderzoek bij”. 

Buitenlandse studenten
Het wordt los daarvan op voorhand al een taai jaar. Minder studenten en dus minder geld, een buitenwereld die hard op de deur klopt om ‘verse’ professionals en ondertussen staat er meer en meer druk op inname van internationale studenten. Over dat laatste denken de grootste winnaars van de afgelopen landelijke verkiezingen heel anders dan de onderwijswereld sinds tijden gewend was.

Houterman is binnen de Vereniging Hogescholen ook portefeuillehouder Internationalisering. Dat is niet zo vreemd aangezien hij ooit ook directeur was van Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Als portefeuillehouder maakt hij zich zorgen over de te simpele benadering door sommige politieke partijen van wat een heel complex vraagstuk is. Tegelijkertijd realiseert hij zich ook dat een deel van de zorgen terecht is.

De krappe woningmarkt, kritiek op het gebruik van Engels als ‘voertaal’ bij studies en het feit dat lang niet alle internationale studenten uiteindelijk ook voor een baan in Nederland kiezen. Dat alles zorgt voor frictie op tal van terreinen.

“Ik heb nog meegemaakt in mijn Nuffictijd dat ik volle zalen met buitenlandse studenten welkom stond te heten. De overheid stimuleerde in die tijd de internationalisering van het onderwijs, joeg het aan en had speciale beurzen voor getalenteerde toptalenten van over de grens. Die tijd is geweest. Alleen al vanwege de aantoonbare druk op huisvesting- en onderwijssystemen, moet je het daar ook echt wel over hebben. Als Fontys en als hoger onderwijs moeten we onze ogen niet sluiten voor kritiek uit de maatschappij.”

“Aan de andere kant: je hebt die internationale studenten tegelijkertijd heel hard nodig, anders groeien de tekorten op de arbeidsmarkt nog verder. Niet alleen in het grote bedrijfsleven, maar ook in de zorg, techniek en IT.”

Bovendien, zo stipte Houterman eerder al eens aan, is in Denemarken al eens een opgelegde  beperking van de internationale instroom doorgevoerd. En weer teruggedraaid. “Want de ervaring daar was dit leidde tot grote krapte op de arbeidsmarkt.”

Campus StappegoorMeer ruimte
En over huisvesting gesproken: de campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven zit nu bomvol, sinds de nieuwbouw is betrokken door de instituten die eerst aan de Theodor Fliednerstraat en op het TU-terrein waren gevestigd.

Hoe anders is dat in Tilburg en Venlo. Door de krimpende studentaantallen komt daar juist steeds meer ruimte vrij. Op Stappegoor heeft dat er al toe geleid dat ruimtes worden verhuurd aan derden. Dat voelt vreemd als tegelijkertijd bijvoorbeeld alle diensten zijn ondergebracht, tegen een respectabele huursom, in het kantoorgebouw van De Lage Landen in het centrum van Eindhoven.

“Dat laatste is een tijdelijke oplossing. Het huurcontract met DLL is voor een periode van drie jaar. Als het gaat om de campussen in Venlo en Tilburg, waar inderdaad steeds meer ruimte vrijkomt: we zijn bezig een visie te ontwikkelen hoe we daarmee verder gaan.” [Jan Ligthart]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 3 (3)
Bedankt voor uw bericht.
Michel
19
January
2024
Grappig dat mensen die internationalisering in hun portefeuille hebben altijd schermen met tekortsectoren als zorg, techniek en ICT. Maar wat zeggen de cijfers? Psychologie is heel ruim de meest geliefde studie onder internationale studenten aan Universiteiten en de door Joep Houterman genoemde studies komen niet voor in de top 10. Bij HBO opleidingen is het nog extremer. De top vijf is daar: International business, Muziek, Hospitality management, Design en Creative business. (bron https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2022-02/incoming-degree-mobility-in-dutch-higher-education-2020-2021.pdf, pagina 13 en 14.)

F. Maas
19
January
2024
Kijk, dat is niveau wat Michel doet. LEzen, nadenken en dan nadser onderzoek doen. Bedankt voor het doorprikken van de luchtballon, Michel.
Ingrid Westendorp
19
January
2024
Beste Joep, ik geloof niet dat het de bedoeling is dat we de buitenlandse studenten gaan innemen....
Daarnaast denk ik dat het goed zou zijn om eens spontaan binnen te vallen bij de instituten en niet een georganiseerde tour. Gefeliciteerd met je 2e termijn.
F. Maas
19
January
2024
De tweede zin van Ingrid is mij uit het hart gegrepen. Mijn directe collega's en ik hebben niets van een "tour" gemerkt. En overigens:
"Kijk, de buitenwereld verandert continu, de vraag van studenten verandert ook." Zulke opmerkingen werden al in de klassieke oudheid gemaakt. Anderzijds werd de drogredenering daar ook doorgeprikt. Tip, beste voorzitter, lees 'ns wat van de goede oude Seneca.
Chris
16
January
2024
Over krapte op de arbeidsmarkt gesproken.
Beste Joep, in Nederland hebben wij heel wat mensen rondlopen die - zogenaamd - een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het gevolg is dat deze mensen in het sociaal vangnet (in de vorm van: bijstandsuitkering of ziekte/arbeidsongeschiktheidsuitkering) belanden met daar weer als gevolg van dat de maatschappelijke kosten (immers: middels belastingen betalen wij allemaal mee) daardoor hoger komen te liggen. Dat ondermijnt het draagvlak onder inwoners. Hoewel het natuurlijk zo is 'dat wij niet zonder internationals kunnen' (deel ik, ik ben zelf Aziaat), hebben wij niet ook de plicht te voorkomen dat mensen in de onverkwikkelijke situatie van het stempeltje 'afstand tot de arbeidsmarkt' opgedrukt te krijgen en bestaande mensen als gevolg daarvan diezelfde arbeidsmarkt 'ophelpen'? Dat begint toch bij het onderwijs?
Marlou Heskes
19
January
2024
Beste Chris, helemaal eens en goed nieuws: Fontys loopt daarin in het onderwijs voorop. Career Jumpstart is een loopbaancentrum voor afgestudeerden van Fontys waar (bijna) afgestudeerden 'met een afstand tot de arbeidsmarkt' middels extra coaching en training begeleid worden naar duurzaam werk. En waar we ook werkgevers trainen om beter om te kunnen gaan met bijvoorbeeld neurodivergent talent. CvB steunt dit project, net als gemeente Eindhoven en ASML. Is dit genoeg? Zeker niet, maar in hoger onderwijs is dit wel een van de eerste en grotere projecten dat zich in zet om de belofte dat 'ieder talent telt', waar te maken: van verspilling naar optimale inzet. En als het aan ons ligt niet alleen nadat studenten afgestudeerd zijn.