Eindhoven,
11
april
2023
|
16:28
Europe/Amsterdam

Dertien kandidaten voor studentzetels in cmr

Er hebben zich 13 kandidaten gemeld voor de tussentijdse verkiezingen voor de studentenfractie van de centrale medezeggenschapsraad. Zij gaan tussen 15 en 31 mei tijdens verkiezingen onder Fontys-studenten de strijd aan om de drie zetels die vanaf september vacant zijn.

De kandidaten die zich hebben aangemeld zijn overigens regionaal gebonden. De meeste lesplaatsen zijn goed vertegenwoordigd in het nieuwe studiejaar, behalve de lesplaatsen in Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Venlo. Uit die Fontys-steden komen de 13 kandidaten die zich de afgelopen weken hebben aangemeld. 

Bij de verkiezingen kunnen wel alle studenten van Fontys, ongeacht de studieplaats, hun stem uitbrengen. Alle studenten ontvangen hierover in de week van 15 mei een stemmail. De kandidaten zijn vanaf 9 mei met foto en motivatie te vinden op de website www.fontys.nl/denktank.  

Nationale oproep
Ga stemmen voor de medezeggenschapsraden van universiteiten en hogescholen. Die oproep doet minister Dijkgraaf vandaag samen met studenten, medezeggenschappers en bestuurders.

Waar gaat het geld naartoe, en wat willen we bereiken? Komen er stilteruimtes aan de universiteit of hogeschool? Gaat de instelling gratis menstruatieproducten aanbieden? En welke steun is er voor studenten met problemen?

Aan alle universiteiten en hogescholen praten studenten en medewerkers in raden en commissies mee over de koers. Daarvoor zijn er verkiezingen – tenminste, als er genoeg kandidaten te vinden zijn. Maar wie gaat er nog stemmen? De opkomst wordt steeds lager, regelmatig onder de 10 procent. Bij Fontys was het bij de laatste verkiezingen voor de centrale medezeggenschap nog erger: in juni was de opkomst onder studenten slechts 2 procent.

Onder het motto ‘Kies voor beter onderwijs’ roept minister Dijkgraaf medewerkers en – vooral – studenten op om hun stem uit te brengen. Dat doet hij samen met de landelijke organisaties van de medezeggenschap, studentenorganisaties ISO en LSVb en de koepels van universiteiten en hogescholen. 

Minister maakt zich zorgen
Het Hoger Onderwijs Persbureau interviewde minister Dijkgraaf naar aanleiding van die oproep. 

Waarom is de opkomst zo laag, denkt u?
“Laat ik beginnen te zeggen dat de lage opkomst bij de medezeggenschapsverkiezingen mij grote zorgen baart. Een goed functionerende medezeggenschap is cruciaal voor goed functionerende mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Daar hoort een zo hoog mogelijke opkomst bij, en een groot aantal studenten en medewerkers dat zich aanmeldt als kandidaat.”

Maar die opkomst kan dus hoger.
“Uit onderzoek komt naar voren dat er te weinig bewustzijn is over wat de medezeggenschap doet, vooral onder studenten.”

Aandacht
Dijkgraaf noemt een paar manieren om dat te veranderen. Verkiezingen helpen om meer aandacht te geven aan de medezeggenschap binnen de onderwijsinstelling, meent hij. Het werk van de medezeggenschap moet bovendien goed zichtbaar zijn, dus moeten de leden hun achterban op de hoogte houden. Het helpt volgens hem ook als instellingen tijdig starten met het werven van mogelijke kandidaten.

“We moeten nóg beter voor het voetlicht brengen dat je als student of medewerker actief invloed kunt uitoefenen op het beleid van je instelling”, stelt Dijkgraaf. “Daarom komen we vandaag ook met de indringende oproep om toch vooral te gaan stemmen.”

Wat doet u zelf om de medezeggenschap te versterken?
“Ik heb 11,5 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor scholing, ondersteuning, communicatie en vergoeding. Want adequate ondersteuning is cruciaal voor een goed werkende medezeggenschap. Het maakt het raadswerk ook aantrekkelijker.”

Maar de ene instelling biedt meer ondersteuning dan de andere.
“De wet is helder over de aanspraken van medezeggenschap op ondersteuning, maar de concrete uitwerking verschilt inderdaad sterk per instelling. De vraag is wat er wordt verstaan onder scholing, ondersteuning en communicatie. Daarom werk ik momenteel, samen met andere partijen, aan een overzicht daarvan. Maar er wordt goed werk gedaan bij het opleiden van leden. Vorig jaar was ik te gast bij een trainingsweekend van hbo-medezeggenschap, dat vond ik erg inspirerend.”

Minister Dijkgraaf in debat met Eindhovense studenten tijdens een werkbezoek in februari van dit jaar.Er zijn landelijke richtlijnen aangekondigd voor de vergoedingen van de medezeggenschap. Hoe staat het daarmee?
“Daar wordt aan gewerkt. Op korte termijn hoop ik de Kamer hierover te informeren.”

Zouden studenten en medewerkers meer inspraak moeten hebben?
“De medezeggenschap heeft, denk ik, al heel veel te zeggen op onze instellingen. Juist daarom is een sterke medezeggenschap zo belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Gelukkig is die er over het algemeen.”

Waarom denkt u dat?
“Het stelsel van medezeggenschapsrechten en -plichten in het hoger onderwijs is heel robuust. In de monitor medezeggenschap geeft 80 procent van de respondenten aan dat de bestuurders en managers zich meestal of altijd open en constructief opstellen. En bij 82 procent houden ze zich meestal of altijd aan gemaakte afspraken.”

De oproep is vooral op studenten gericht. Waarom zouden zij moeten deelnemen aan de medezeggenschap?
“Met name voor studenten kan het mooie dingen opleveren. Denk maar aan de kwaliteit van het onderwijs dat ze volgen, of aan het netwerk dat ze opbouwen. Ze doen bestuurservaring en organisatiekennis op."

D66 is van oudsher de partij van democratisering. Is medezeggenschap voor u als D66-minister extra belangrijk?
“Een goed functionerende medezeggenschap in het mbo, hbo en wo is voor elke minister van Onderwijs belangrijk, ongeacht partijkleur.” [Jan Ligthart/HOP]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.
Boilerplate

Bovengenoemde oproep is van medezeggenschapsorganisaties VMH, LOVUM, LOF en Hbo Medezeggenschap, studentenorganisaties ISO en LSVb, koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen, en het ministerie van Onderwijs.