Eindhoven,
13
januari
2023
|
11:24
Europe/Amsterdam

'Maak haast met visie op internationale studenten'

Kom snel met een langetermijnvisie over de werving van internationale studenten door het hoger onderwijs in Nederland. Dat is de kern van een brief die het Fontysbestuur aan minister Dijkgraaf stuurt naar aanleiding van de tijdelijke stop op de actieve werving van buitenlandse studenten.

De brief is een antwoord op een eerder schrijven van minister Dijkgraaf. Die liet hogescholen en universiteiten weten dat ze voorlopig moeten stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten en legde de verantwoordelijkheid hiervoor expliciet neer bij de bestuurders van die onderwijsinstellingen. 

Mede om die reden heeft het bestuur de brief vandaag ook publiekelijk online gezet. “We willen hierin als bestuur transparant zijn en zo vooraf al verantwoording afleggen", zegt Fontysvoorzitter Joep Houterman. 

Joep HoutermanDat heeft vooral te maken met het feit dat in de ogen van het college van bestuur van Fontys dit een onderwerp is dat veel meer partijen aangaat dan alleen het hoger onderwijs en de landelijke politiek. “Denk aan werkgevers in algemene zin, aan regionale overheden. Dit vraagstuk kent meerdere eigenaren."

Ingreep
Nu wordt vanuit Den Haag ingegrepen in het instrument van actieve werving van buitenlandse studenten. “Maar dit gaat niet alleen over ons, over Fontys of het hoger onderwijs”, stelt Houterman. "Die maatregel is ingegeven door allerlei problemen in onze maatschappij. Steden en bedrijven hebben er belang bij dat er, in dit geval bij Fontys, voldoende nieuwe studenten bijkomen. Maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld het huisvestingsvraagstuk wel een worsteling.”

“Daarom vragen we de minister om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te scheppen. Om met een visie over internationalisering te komen voor de lange termijn. Als die niet tijdig komt? Nou, als het lang duurt zal dat ongetwijfeld effect hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland voor buitenlandse studenten. Dan zal dat leiden tot minder aanmeldingen en minder instroom.” 

Maar het zijn vooral de zorgen die het bestuur ook voor de korte termijn heeft die in de brief aan Dijkgraaf nog het meest expliciet worden verwoord:  “De huidige ingreep leidt tot gevoelens van onrust bij zowel onze studenten als bij de medewerkers die direct betrokken zijn bij het internationale onderwijs. Het roept ook veel vragen op bij onze externe stakeholders. Vragen waarop wij als college van bestuur het antwoord schuldig moeten blijven.”

Beurzen
Voor wat betreft de werving stopt Fontys tot het moment dat de minister met een nieuw beleid komt met alle actieve werving. Dat geldt voor de internationale beurzen en campagnes in het buitenland, het actief werven door agenten in het buitenland en voor het adverteren op de internationale studiekeuzeportals. 

Bij die portals wordt een uitzondering gemaakt voor de opleidingen in tekortsectoren. De actieve werving van buitenlandse studenten gaat daar wel door voor de studierichtingen ict, techniek en transport en logistiek. Ook de werving van Duitse studenten voor de campus in Venlo gaat gewoon door, omdat die campus een regionale functie heeft die tot over de grens reikt. “Maar we beperken ons om die reden dus wel tot de regio Noordrijn-Westfalen.”

Over het feit dat Fontys zich in het hart van de Brainport-regio bevindt, de economische motor van Nederland waar de komende jaren vele duizenden nieuwe, goed opgeleide werknemers nodig zijn, wordt in de brief aan de minister niet gerept. “Dat hoeven we in Den Haag echt niet meer uit te gaan leggen”, aldus Houterman. [Jan Ligthart]

Boilerplate

Eind vorig jaar steunde de Tweede Kamer een motie van SP en CDA om te stoppen met werven van buitenlandse studenten. In eerste instantie liet minister Dijkgraaf weten dat instellingen in het hoger onderwijs al ‘uiterste terughoudendheid’ betrachten bij het werven, maar ze ‘enige ruimte’ willen behouden ten behoeve van tekortsectoren en krimpregio’s. Met dat antwoord nam de Kamer geen genoegen: instellingen moesten per direct en volledig stoppen met werven. 

Dijkgraaf gaf toe en stuurde vlak voor kerst de hogescholen en universiteiten een brief waarin hij deze vraagt voorlopig te stoppen met het actief werven. De maatregel geldt tot eind februari, dan komt de minister met wetsvoorstellen om de instroom van internationale studenten in goede banen te leiden. 

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Peter van den Broek
13
January
2023
Beste Joep,
een korte historische schets, maar eerst vooraf mijn complimenten voor de voortvarendheid waarmee het Fontys-bestuur reageert op de de brief van Minister Dijkgraaf.
In 2002 haalden mijn collega en ik de eerste buitenlandse studenten naar Fontys-ICT: 60 Vietnamezen.
Daarna volgde China, Indonesië, Oost-Europa,Rusland , Afrika bv Nigeria en de scepsis bij de docenten en de managers daalde naarmate het aantal internationale studenten steeg.
Ze waren welkom geworden en een substantieel deel van de begroting, planning en beleid ,uitstroomresultaat en van invloed op andere instituten die niet langer meer kritisch aan de zijlijn stonden en af en toe wat cynisch mompelden over nut en noodzaak.
Huisvesting was al vanaf het begin een vette hobbel, maar met Vestide en andere partijen kregen we het elk jaar weer voor elkaar, ook in 2022 nog. Dus daar zit het probleem niet echt.
Waarom niet investeren in leegstaande kantoren,vakantieparken en winkels samen met gemeente,provinie,partneropleidingen(HBO/MBO/Universiteiten) in Brabant, woningcorporaties, bedrijven en beleggers zoals pensioenfondsen ,dat van Philips bijvoorbeeld? Een eigen vastgoed bedrijf/consortium met partners? Waarom niet?
Ik heb ooit aan de RvB's tussen 2002 en 2012 regelmatig dat plan voorgelegd, maar het werd afgedaan als onnodig, onbetaalbaar en niet behorend tot de core business.Ik herinner me dat de UVA en de Hogeschool van Amsterdam toen al wel dat inzicht hadden.Slim he?
Stom he dat Fontys niet acteerde op dit lucratieve inzicht, zoals nu achteraf en na jaren wel blijkt op de rente-en huizenmarkt.
Ik wensje veel succes met je actie richting "Den Haag"en ik ga graag verder met trots zijn op de internationale taak van Fontys, waar ik af en toe nog fysiek een bijdrage aan lever; volledig vrijwillig en onbetaald. Mooi toch?
En dat vind ik niet stom.
Hartelijke groeten,
Peter van den Broek
oud-medewerker FHICT
PS: met mijn brief aan jou wil ik eigenlijk ook wel vooral Frens Vonken steunen in zijn inzet voor de groeipotentie van FHICT,ook dankzij en vooral door buitenlandse studenten.