Artikelen met de tag 'Onderwijs algemeen' | Bron

Bron onafhankelijk nieuws Fontys (Onderwijs algemeen)

2022
06
december
2022
| 09:48 Europe/Amsterdam
Als coach, docent en docent-onderzoeker bij Fontys ook nog eens een podcast maken met mensen met een verstandelijke beperking. Eva van der Veer doet het. In haar podcast ‘De bijzonder normale podcast’ kletst zij iedere week met iemand anders. “Mijn g...
Lees meer
02
december
2022
| 09:30 Europe/Amsterdam
Mensen in hokjes plaatsen en daar bepaalde verwachtingen en kenmerken aan koppelen, gebeurt al jaren. Linda van den Bergh en Kennedy Tielman praten daar donderdagavond over tijdens een openbaar college in de Tilburgse bibliotheek. Met als hoofdvraag:...
Lees meer
03
november
2022
| 10:35 Europe/Amsterdam
De voor het verkrachten van een studente veroordeelde hoogleraar, houdt de gemoederen bij Fontys flink bezig. Als een van de grondleggers en dé uitdrager van de HILL-methode, had hij een behoorlijke impact op de nieuwe inrichting van het onderwijs bi...
Lees meer
17
oktober
2022
| 12:15 Europe/Amsterdam
Bijna één op de vijf docenten aan hogescholen heeft een tijdelijke aanstelling. Hetzelfde geldt voor ruim één op de zes medewerkers van het ondersteunend personeel....
Lees meer
29
september
2022
| 13:52 Europe/Amsterdam
Toetsen automatisch laten nakijken en leren via virtual reality. Docenten en studenten doen er hun voordeel mee. Maar de Onderwijsraad waarschuwt voor ‘verschraling’ van het onderwijs....
Lees meer
28
september
2022
| 12:31 Europe/Amsterdam
Een krappe Kamermeerderheid geeft de plannen voor nieuwe kwaliteitskeuringen in het hoger onderwijs het voordeel van de twijfel. Maar dan moet de keurmeester van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) wel kunnen uitrukken als het misgaa...
Lees meer
14
september
2022
| 15:16 Europe/Amsterdam
Snelle en flexibele opleidingen in het hoger onderwijs? Alleen de VVD is ronduit enthousiast over een wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen. Andere partijen zijn welwillend, maar plaatsen toch vraagtekens....
Lees meer
14
september
2022
| 10:39 Europe/Amsterdam
De Pabo in Veghel sluit de deuren. Dat is al even duidelijk, maar hoe staan de zaken er een half jaar na de bekendmaking van dat nieuws voor? Weten studenten al waar ze terechtkomen? Komt er een alternatieve locatie? Locatieleider Frans Koevoets geef...
Lees meer
12
juli
2022
| 17:14 Europe/Amsterdam
Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen mogen zelf weten of ze online les gaan geven. Het kabinet wil bij nader inzien geen richtlijnen maken voor de inzet van afstandsonderwijs....
Lees meer
23
juni
2022
| 12:24 Europe/Amsterdam
Steeds minder vwo’ers kiezen voor een hbo-opleiding, zegt de Vereniging Hogescholen. Ze gaan liever naar de universiteit. Klopt dat, en zo ja: hoe groot is de daling dan?...
Lees meer
20
juni
2022
| 16:46 Europe/Amsterdam
De particuliere opleidingen van NCOI hebben onrechtmatig honderden diploma’s verleend en cursisten verkeerd voorgelicht. Dat kan een boete opleveren van 900 duizend euro, of zelfs meer....
Lees meer
20
juni
2022
| 11:25 Europe/Amsterdam
Universiteiten en hogescholen kunnen honderden miljoenen euro’s tegemoetzien. Veel van het geld gaat naar ‘persoonlijk werkkapitaal’ voor onderzoekers, staat in een brief van minister Dijkgraaf....
Lees meer
17
juni
2022
| 10:00 Europe/Amsterdam
Na een studieprogramma van 30 punten kunnen wo-bachelors als leraar aan de slag op de mavo of in de onderbouw van havo en vwo. Wees daar voorzichtig mee, zegt de Raad van State....
Lees meer
17
juni
2022
| 09:52 Europe/Amsterdam
Welke banen kunnen studenten die nu bij Fontys studeren, in de toekomst verwachten? En welk salaris zullen ze daarbij verdienen? Moeten ze zich zorgen maken over nieuwe technologieën? Bron gaat over verschillende branches in gesprek met lectoren en d...
Lees meer
13
juni
2022
| 16:10 Europe/Amsterdam
Met de Kennisclub heeft Fontys Hogeschool Kind en Educatie interesse gewekt uit het hele land. Het project waarbij basisschoolleerlingen worden geholpen met ‘leren leren’ lijkt een schot in de roos. Op vrijdag 1 juli wordt het eenjarig bestaan feeste...
Lees meer
13
juni
2022
| 16:05 Europe/Amsterdam
Hogescholen mogen aan de slag met hbo-promovendi die een professional doctorate gaan behalen. Dat is vandaag bekendgemaakt op het congres van de Vereniging Hogescholen....
Lees meer
13
juni
2022
| 11:59 Europe/Amsterdam
Waaraan moeten studenten en docenten zich houden bij het afnemen van een toets? Wat is fraude, welke gevolgen kan het hebben, en vooral: hoe voorkom je het? De dienst Juridische Zaken van Fontys bracht een geactualiseerd advies uit....
Lees meer
10
juni
2022
| 10:28 Europe/Amsterdam
Is een bekostigde imamopleiding in het hoger onderwijs levensvatbaar? De overheid liet het uitzoeken, maar de universiteiten en hogescholen staan niet te trappelen om de opleiding aan te bieden....
Lees meer
10
juni
2022
| 09:49 Europe/Amsterdam
Een middag vol opleiden, vernieuwen en toetsen binnen het hbo. Allemaal in het kader van onderwijs. De FLOT Onderzoeksdag in Tilburg bestond donderdag uit keynotes, workshops én een lectorale rede van Kelly Beekman....
Lees meer
09
juni
2022
| 13:55 Europe/Amsterdam
Het hoger beroepsonderwijs gaat zich bezinnen. Wat is de rol van hogescholen in het licht van grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, de bevolkingskrimp en tekorten op de arbeidsmarkt?...
Lees meer
25
mei
2022
| 16:50 Europe/Amsterdam
Het college van bestuur van Fontys is geschrokken van de soms heftige reacties op de toekomstplannen voor de mediatheken. “Echt heel jammer en onnodig dat de discussie zo polariseert.”...
Lees meer
25
mei
2022
| 16:30 Europe/Amsterdam
De associate-degree opleidingen in het hbo kunnen een flinke boost krijgen als hogescholen en mbo-instellingen beter gaan samenwerken. Hun koepelorganisaties mikken op een landelijk dekkend aanbod....
Lees meer
24
mei
2022
| 14:03 Europe/Amsterdam
Online onderwijs maakte een flinke opmars tijdens de coronapandemie. Maar nu de collegezalen bij Fontys weer open zijn, blijven opvallend veel studenten nog steeds thuis. Een zorgwekkende ontwikkeling of juist goed voor de studenten?...
Lees meer
09
mei
2022
| 14:59 Europe/Amsterdam
Docenten en leraren willen zich best bijscholen, maar ze hebben er niet altijd tijd voor. Werkdruk en roosterproblemen lijken de grootste belemmering voor hun professionalisering, ook in het hoger onderwijs....
Lees meer
09
mei
2022
| 14:49 Europe/Amsterdam
Het kabinet wil niet morrelen aan het hoge collegegeld voor tweede studies. Daardoor blijven leraren en zorgmedewerkers duizenden euro’s betalen als ze zich willen omscholen....
Lees meer
26
april
2022
| 14:22 Europe/Amsterdam
Sommige hogescholen en universiteiten zien het inschakelen van een scriptiebureau om te helpen bij afstuderen als fraude. Hoe zit dat precies bij Fontys? ...
Lees meer
19
april
2022
| 10:36 Europe/Amsterdam
Via het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet maximaal 6,3 miljard euro in projecten die bijdragen aan het toekomstige “verdienvermogen” van Nederland. Ruim een half miljard gaat naar de digitalisering van het hoger onderwijs en mbo....
Lees meer
13
april
2022
| 15:39 Europe/Amsterdam
Waarom komen sommige opleidingen niet in één keer door de keuring van accreditatieorganisatie NVAO? En welke verbeteringen helpen vervolgens het best? Dat soort vragen kan niemand nu beantwoorden, stelt de onderwijsinspectie....
Lees meer
07
april
2022
| 14:46 Europe/Amsterdam
Steeds minder hbo-docenten zitten in salarisschaal 12, waarin ze beter betaald krijgen omdat ze meer verantwoordelijkheid zouden dragen. Bij Fontys is het aantal docenten in die schaal juist gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging H...
Lees meer
04
april
2022
| 15:06 Europe/Amsterdam
Wat is er ook alweer allemaal belangrijk in het hoger onderwijs en onderzoek? Vlak voor het debat over de basisbeurs heeft minister Dijkgraaf een ‘hoofdlijnenbrief’ naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij vooral veel onderwerpen aanstipt. Maar niet ...
Lees meer