Eindhoven,
06
oktober
2017
|
14:05
Europe/Amsterdam

Meer studenten kiezen voor hbo

Bij Fontys kleine daling

Steeds meer jongeren kiezen voor een hbo-opleiding. Landelijk meldden zich dit studiejaar 5,2 procent meer studenten aan voor een hbo-opleiding, dan vorig jaar. Daarmee zet de stijgende trend van vorig jaar zich door. Dat meldt de Vereniging Hogescholen vandaag.

Fontys volgt deze trend niet, er is zelfs sprake van een lichte daling. Hierover publiceerde Bron gisteren het artikel ‘Aantal nieuwe studenten loopt terug’.

“Het herstel van de instroom zet door, daar zijn we blij mee”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, “Het lijkt erop dat we op de goede weg omhoog zijn.” Hij baseert zich op de voorlopige instroomgegevens voor het studiejaar 2017/18 die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. In de sectoren Landbouw en natuurlijke omgeving en Gezondheidszorg is de groei het hoogst, respectievelijk 8,1 procent en 8,2 procent. Bij Fontys is er geen groei bij Gezondheidszorg, wat komt doordat er een numerus fixus op de opleiding zit. De opleiding neemt maar een beperkt aantal studenten aan. Volgend jaar gaat Fontys dit aantal verhogen, van 385 naar 430. Dat meldde directeur Karen Cox van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid vorige week in een artikel op Bron.

Met het oog op de groeiende lerarentekorten in het primair onderwijs is er veel aandacht voor het aantal aanmeldingen bij de pabo. Dit jaar zijn er landelijk 336 meer inschrijvingen bij de pabo’s dan vorig jaar, dat is een stijging van 5,9 procent. Ook de Fontys-pabo’s groeien, tussen de 5 en 14 procent. Zie ook het Bron-artikel: Meer studenten naar Pabo’s.

Associate degrees populair
Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree (Ad) is maar liefst met 34,9 procent gestegen. De Ad’s zijn in trek. Het aantal inschrijvingen bij bacheloropleidingen ligt ruim 4 procent hoger dan vorig jaar. Dinsdag nam de Eerste kamer een wet aan waarmee de Ad vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding krijgt met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. “Deze forse groei bevestigt dat de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toeneemt en daarmee voldoen we aan een belangrijke vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het deze studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor”, aldus Thom de Graaf.

Bij Fontys zijn de Ad’s ook populair. Ad-student ‘Marlou van Nuenen legt in het artikel ‘Het is pittig, maar je krijgt veel hulp’ uit waarom ze koos voor de Ad Management in de zorg.

De grootste stijging zit landelijk bij deeltijd en duaal. Het aantal inschrijvingen is daar met respectievelijk 11,4 procent (deeltijd) en 17,0 procent (duaal) gestegen. Opvallend is de stijging in het aantal aanmeldingen voor deeltijdopleidingen in de sector gedrag en maatschappij (34 procent). Bij de duale opleidingen is de stijging het grootst in de sector gezondheidszorg. Het aantal aanmeldingen voor voltijd-opleidingen is met 4,4 procent gestegen.

Aantal internationale studenten stijgt licht
Het aantal aanmeldingen van internationale studenten vertoont een lichte stijging (3 procent). Dit is het aantal inschrijvingen via Studielink van internationale studenten. Daarbij moet wel vermeld worden dat veel buitenlandse studenten zich nog rechtstreeks bij de instellingen aanmelden. Ook bij Fontys is er een toename van het aantal internationale studenten, wat al bleek bij de vooraanmeldingen in mei. Bron schreef er het artikel ‘Aantal studenten uit het buitenland groeit’ over.

Studielink
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op het aantal verzoeken tot inschrijving van studenten voor associate degree en hbo-bachelor opleidingen via Studielink. Voor alle hogescholen geldt dat studenten zich voor 1 mei moeten aanmelden en uiterlijk 1 oktober aan alle inschrijfvoorwaarden moeten voldoen. In de komende periode worden alle inschrijvingen administratief verwerkt, waarna definitieve instroomcijfers beschikbaar komen. Deze kunnen afwijken van de nu gepresenteerde cijfers. Op basis van die gegevens kunnen gedetailleerder analyses gedaan worden. [Petra Merkx]