Eindhoven,
15
mei
2017
|
14:07
Europe/Amsterdam

Aantal studenten uit buitenland groeit

Het aantal buitenlandse studenten bij Fontys neemt komend studiejaar verder toe. Hoewel het aantal Duitse studenten afneemt - het aantal voorlopige aanmeldingen ligt op dit moment 20 procent lager dan vorig jaar begin mei - wordt dit meer dan goed gemaakt door studenten uit andere landen, met name uit Oost-Europa.

Dit blijkt uit de vooraanmeldingen bij Fontys. Pas de komende maanden worden de aantallen definitief bekend,  buitenlandse aanmeldingen zijn nog iets onzekerder dan Nederlandse, maar de trends zijn zichtbaar. Het aantal aanmeldingen is op dit moment in ieder geval 8 procent hoger dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. 

In totaal komt zo'n 10 procent van de 45.000 Fontys-studenten uit het buitenland. Dit percentage groeit al jaren met percentages tussen 1 en 5 procent. Duitsland is nog steeds de grootste leverancier: 58 procent van de ingeschreven buitenlanders is Duitser. Daarna volgen Bulgarije, België, Roemenië en China. Deze top 5 komt overeen met de focus die Fontys legt bij de internationale werving op Duitsland, Oost-Europa en Azië. Binnen dat laatste werelddeel gaat het vooral om China, Indonesië en Vietnam. Dit laatste land laat eveneens een piek zien in het aantal aanmeldingen op dit moment. 

Fontys en andere onderwijsinstellingen willen met de studenten van buitenlandse komaf een international classroom creëren. Dit komt niet alleen de buitenlanders, maar ook de Nederlandse studenten ten goede, is het idee.

Vergrijzing
De meeste aanmeldingen uit het buitenland voor komend studiejaar tot nu toe zijn voor de Fontys International Business School in Venlo: 570 stuks. Verreweg de meeste komen uit Duitsland: 77 procent van de buitenlandse studenten is daar nu ook al Duits. Niettemin blijft voor Fontys actieve werving van Duitse studenten nodig, omdat de totale instroom behoorlijk terugloopt. De vergrijzing van de bevolking in Duitsland, maar ook de investeringen die het buurland gedaan heeft in het eigen (hoger beroeps-)onderwijs spelen daarbij een rol. Niet alleen Fontys, alle hogescholen en universiteiten in Nederland ondervinden de gevolgen van deze ontwikkeling. 

De aanmeldingen uit Centraal- en Oost-Europa stijgen al jaren met sprongen en compenseren de Duitse terugloop ruimschoots. Dit studiejaar zijn er 20 procent meer Bulgaren en 33 procent meer Roemenen dan in 2015/2016. Voor het komend studiejaar hebben zich begin mei 305 Bulgaren aangemald, tegen 228 vorig jaar om deze tijd. Voor Roemenië zijn deze cijfers 178 respectievelijk 152. 
Dat Fontys populair is bij studenten uit Centraal- en Oost-Europa, heeft te maken met de bekendheid met het hoger beroepsonderwijs. Vaak kennen ze het niet uit eigen ervaring maar wel uit Duitsland. In India, Indonesië maar ook Griekenland bijvoorbeeld, kijken aspirant-studenten vooral naar de internationale wetenschappelijke rankings. Dan valt het hbo al snel buiten de boot.

Pabo's
Van alle Nederlandse hogescholen zijn de kunst- en cultuurstudies het populairst bij buitenlandse studenten: zij vormen in het schooljaar 2016/2017 bijna 32 procent van de populatie. Economie en business volgen met bijna 10 procent, terwijl 6,3 procent van de studenten aan technische hbo-opleidingen uit het buitenland komt. De onderwijsopleidingen sluiten de rij met 2,7 procent. Bij de Fontys-lerarenopleidingen in Sittard en Tilburg zijn tot nu toe 44 respectievelijk 15 aanmeldingen van buitenlandse studenten. [Debbie Langelaan]

Lees ook het interview met 2 buitenlandse studenten.

 

Bram BroessBronnen: Bram Broess (foto: marketing & communicatie Fontys) en Daan Huberts, Nuffic.