Eindhoven, Tilburg,
28
september
2017
|
17:29
Europe/Amsterdam

Fontys neemt in 2018 meer studenten verpleegkunde aan

Numerus fixus blijft maar aantal plaatsen wordt verhoogd

Fontys handhaaft ook in het studiejaar 2018-2019 de selectie (numerus fixus) voor de opleiding verpleegkunde, maar verhoogt wel het aantal beschikbare plaatsen naar 430. Dat zegt directeur Karen Cox van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. In het huidige studiejaar is het aantal voltijd studenten verpleegkunde gezakt naar 255, terwijl er 385 plaatsen waren.

"Waarschijnlijk zijn we veel studenten kwijtgeraakt aan de verpleegkunde-opleidingen zonder numerus fixus", aldus Cox. Ze geeft aan afspraken te hebben gemaakt met de hogescholen Avans, HAN en Zuyd. "Jaarlijks willen we dit verhogen in overleg met de zorgorganisaties. De capaciteit van de opleidingsplaatsen speelt hier een grote rol in. Ook Avans en HAN gaan hun numerus fixus verhogen, Zuyd heeft in elk geval aangegeven ook een maximum te stellen aan het aantal toe te laten studenten." 

Daling
Diverse numerus fixus-opleidingen zagen het aantal voltijd studenten verpleegkunde dalen in vergelijking met vorig jaar. Zo kreeg Fontys (met leslocaties in Eindhoven en Tilburg) dit jaar 255 studenten, terwijl er dit in 2016 nog 352 waren. Avans liet een daling zien van 326 studenten in 2016 naar 287.

Opleiders die de numerus fixus loslieten, noteerden juist een flinke stijging. Zo kreeg Hogeschool Inholland er met 293 voltijd verpleegkunde-studenten precies honderd bij. Flinke stijgingen waren er voor Hogeschool Rotterdam (van 347 in 2016 naar 531 in 2017), Hogeschool Utrecht (van 334 naar 618), Hogeschool van Amsterdam (van 283 naar 406) en Saxion Hogeschool (van 334 naar 503). "De hogescholen in de Randstad gaan in elk geval in 2018-2019 de numerus fixus opnieuw invoeren", weet Cox te melden.

Landelijk gaat het dit jaar bij de hogescholen gezamenlijk om circa 2.000 extra voltijd studenten verpleegkunde. "Dat is heel goed nieuws", schreef staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Martin van Rijn eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer. De discussie over 'genoeg handen aan het bed' is momenteel zeer actueel. De staatssecretaris is dan ook blij met de verhoogde instroom van studenten in het zorgonderwijs, vooral bij de opleidingen tot hbo-verpleegkundige.

"Tegelijkertijd vraagt dit van hogescholen een enorme inzet om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en van werkgevers een enorme inzet waar het gaat om het bieden van goede en aantrekkelijke stages", schrijft Van Rijn aan de Kamer. "Dit kan alleen slagen als hogescholen en zorginstellingen intensief samenwerken. Een aantal hogescholen (waaronder dus Fontys, red) heeft besloten om volgend jaar (opnieuw) een numerus fixus te hanteren. Daarmee maken ze overigens wel groei mogelijk maar blijft het beheersbaar en daardoor verantwoord."

Voldoende stageplekken
Met het oog op de stijgende vraag naar arbeidskrachten in de zorg, hebben de ministeries van VWS en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een afspraak gemaakt met werkgevers en hogescholen. Ze gaan zich gezamenlijk inzetten voor een maximaal verantwoorde groei van het aantal studenten verpleegkunde. Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen laat op de website van zijn organisatie weten dit met vertrouwen tegemoet te zien: "De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop en daarom kunnen we alleen verantwoord groeien als er voldoende stageplekken beschikbaar zijn. Aan die voorwaarde lijkt nu te zijn voldaan."

Cox verwacht dat Fontys de stageplekken zeker zal kunnen aanbieden: ,,We zijn volop bezig om met zorginstellingen afspraken te maken in de regio's Tilburg, Eindhoven en Helmond." [Tim Durlinger]