Eindhoven,
05
oktober
2021
|
10:27
Europe/Amsterdam

Nieuwe ‘pabomaster’ bij universiteiten, en Fontys dan?

Vier universiteiten mogen een masteropleiding aanbieden die opleidt tot leraar in het basisonderwijs. Maar wat is eigenlijk het verschil met de Academische Pabo die Fontys in Tilburg aanbiedt?

Het is nog maar een formaliteit, meent koepelvereniging VSNU, en dan krijgen deze masteropleidingen toestemming om in september 2022 van start te gaan. Studenten kunnen terecht aan de universiteiten van Rotterdam, Leiden en Amsterdam (VU en UvA).

Het was al bekend dat de ‘educatieve master primair onderwijs’ er zou komen. Nieuwe opleidingen moeten altijd eerst aantonen dat ze ‘doelmatig’ zijn, oftewel dat er behoefte aan is. Dat is in het voorjaar al gebeurd. 

Daarna gaat kwaliteitskeurmeester NVAO kijken of de opleidingen goed genoeg in elkaar zitten om van start te gaan. Vorige week zijn daarover Anouke Bakxgesprekken gevoerd met de experts die hun oordeel moeten geven, en zij zijn alvast positief. 

Academische pabo Tilburg
Fontys biedt ook een academische pabo-variant aan. Ook daarmee halen de studenten een academisch masterdiploma, als ze het hele traject bij Fontys en Tilburg University afronden.

Er is wel een wezenlijk verschil met de master zoals de universiteiten die willen aanbieden, zegt
Anouke Bakx, Academic Director van de Academische Pabo Tilburg (APT).

“Bij ons beginnen studenten meteen na het vwo met de opleiding. Ze volgen onderwijs bij de pabo én vakken aan de universiteit. Ook staan ze vanaf jaar één elke week een of twee dagen voor de klas.”

Aan Tilburg University volgen de APT-studenten vakken bij cultuurwetenschappen óf (kinder- en jeugd)psychologie. Als ze afgestudeerd zijn, zijn ze ook volwaardig kinderpsycholoog of cultuurwetenschapper.

Praktijkervaring
Ze reageert niet negatief op de ontwikkeling van de nieuwe masters. “Ieder kwalitatief initiatief om meer mensen voor de klas te krijgen is natuurlijk goed. En zeker voor mensen die pas later de roeping voelen om voor de klas te gaan staan, is dit een uitkomst.”


“Ik weet niet precies hoe de universiteiten het gaan doen en welk voortraject zij vragen aan de studenten. Duidelijk is wel dat bij onze APT de student veel meer praktijkervaring kan opdoen tijdens zijn studie.”

Te weinig uitdaging
In juni verscheen nog een
rapport dat de uitval onder academisch opgeleide basisschoolleerkrachten relatief hoog is. Eenmaal aan het werk op de basisschool zien ze dan toch te weinig uitdaging en carrièremogelijkheden.

Ook toen al zei Bakx dat dit bij Fontys-studenten volgens haar minder zal gelden (de opleiding is nog relatief jong), omdat de studenten al meteen in de praktijk hun plek vinden.

“We proberen aan te sluiten bij bestaande functies, zoals de IB’er, de intern begeleider. Zo kun je deze afgestudeerde studenten langer behouden voor het onderwijs. Met die verschillende opleidingsvarianten vergroot en versterk je de diversiteit van het lerarenteam.

Lerarentekort
De universiteiten moet nu wachten nog op de handtekeningen en stempels van het NVAO-bestuur, dat meestal het oordeel van de experts overneemt. De procedure kan nog even duren, maar de universiteiten verwachten geen problemen meer. 

Waarom ze niet met hun aankondiging komen als de zaak definitief rond is? Hoe eerder studenten ervan horen, zegt een woordvoerder, hoe beter het is. Bachelorstudenten moeten immers op tijd nadenken over hun vervolgonderwijs.

Bovendien is er een lerarentekort. De universiteiten hopen honderdvijftig à tweehonderd nieuwe leraren per jaar te kunnen opleiden. De doelgroep is bachelorstudenten in de sociale wetenschappen die alsnog voor het basisonderwijs willen kiezen. [Petra Merkx, HOP]

Fontys heeft ook nog een academische pabo in Sittard. Die valt onder de Nieuwste Pabo, een samenwerking tussen Fontys en Hogeschool Zuyd.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.