Eindhoven,
17
september
2021
|
10:30
Europe/Amsterdam

Na kwart eeuw vaak nog dezelfde wensen

Samenvatting

Fontys Hogescholen bestaat 25 jaar. Aan de hand van artikelen uit de onafhankelijke Fontys-krant van studiejaar 1996/1997, legt Bron een link naar het heden. Vandaag deel 3.

Bladerend door de oude Fontys-kranten, wordt één ding duidelijk: veel issues van toen zijn nu nog even actueel. Bron pikte er vier uit: teleleren, toegepast onderzoek, roken op de campus en de vrije opleiding. Wat lukte en wat niet?

Teleleren op het World Wide Web
De Chriet Titulaer van de media, zo noemde Maurice de Hond zich 25 jaar geleden bij een symposium over ict-gebruik, waarvan de hogeschoolkrant verslag deed. Volgens De Hond liep het hoger onderwijs hopeloos achter bij het inzetten van ict in het onderwijs.

Toch gaf de universiteit van Twente al in 1996 een vak via het world wide web. Daarop publiceerde de docent de lesstof. Studenten konden vragen stellen via de e-mail. Het werd teleleren genoemd; het was een uitzondering.

Er was een pandemie voor nodig om het online onderwijs in een stroomversnelling te krijgen. Pas een kleine 25 jaar later namen docenten afscheid van hun ‘schoolbord en krijtje’.

Nu is blended learning, waarin online en on campus-onderwijs worden gecombineerd, de uitdaging. Fontys helpt onder meer met het net opgerichte Scrumteam Blended Learning. Want met ‘nieuwe middelen, oud onderwijs geven’, dat is niet de bedoeling, zoals bij het symposium 25 jaar geleden al werd gezegd.

Het nieuwe speeltje van het hoger onderwijs: toegepast onderzoek
Fontys-docent Magreet van Putten was een pionier in het hbo-praktijkonderzoek en hoe moeizaam dat 25 jaar geleden ging, is goed te lezen in het artikel over haar in de Fontys-krant in studiejaar 1996/1997.

De krant noemde toegepast onderzoek het ‘nieuwe speeltje van het hoger onderwijs’. Het zou 25 jaar later tot gefronste wenkbrauwen leiden. Een aantal jaren na de eerste stappen van docenten als Van Putten kreeg het onderzoek in het hbo steeds meer smoel. Er kwamen lectoraten, onderzoeksgroepen en centers over expertise. Fontys heeft nu 45 lectoren en 6 expertisecenters.

De strijd om geld duurt desondanks nog steeds voort, alsook de roep om een stevigere verankering. Maar er zijn ook succesverhalen, zoals het Fontys-onderzoek waarover Bron vorige week schreef: Internationale lof voor prikmethode Fontys-docent. Het is een onderzoek uit het lectoraat Decision Support: who CAREs?.

Hoezo rookverbod? Roken mag!
Inmiddels mag roken niet meer op de campus. Nergens. Dat zou voor velen 25 jaar geleden een absurd idee zijn geweest. Toch werden de eerste maatregelen naar een rookvrije campus toen al gezet, onder het motto: Hoezo rookverbod? Roken mag! ... maar  niet meer overal.

Een sigaret opsteken mocht vanaf toen alleen in gedeeltes van de kantine of bijvoorbeeld tussen drie en vier en in docentenkamers als iedereen daarmee instemde (en wie wilde er 'moeilijk doen'?). Dat je buiten mocht roken, was vanzelfsprekend. 

Bovendien: destijds was de instelling niet echt streng op de naleving ervan. Het verleidde de schrijver van het artikel tot de kop: Bij Fontys is de niet-roker nagenoeg rechteloos. Want er waren ook genoeg mensen die wél graag in een rookvrij ruimte wilden werken. Zij hebben de strijd gewonnen. De roker staat nu zelfs buiten de poorten van Fontys.

Het studentenfuik de ‘vrije opleiding’
In 1996 zette onderwijsminister Ritzen een streep door een groot deel van de ‘vrije opleidingen’ van hbo-instellingen in heel Nederland, waarvan er 76 waren. Fontys had ook meerdere vrije opleidingen.

Ze waren volgens critici niets meer of minder waren dan een manier om studenten binnen de instelling te houden. Zonder ze beroepsperspectief te bieden, zo stelde de commissie Koppelaars.

Wat was dan het probleem met de vrije studierichting? Hogescholen konden die zonder toetsing en inschrijving aan het centrale register van opleidingen (CROHO) beginnen. Dat leidde tot wildgroei en opleidingen die nauwelijks tot een echt vak opleidden. Fijn voor de student was wel dat hij zelf zijn leerroute naar een diploma kon samenstellen.

25 jaar later: de ‘flexibele leerroute’ krijgt bij Fontys steeds meer voet aan de grond. Help, is de ‘vrije opleiding’ terug? Nee, niet bepaald. Maar studenten krijgen anno 2021 wel steeds meer vrijheid om hun eigen weg naar het halen van een hbo-opleiding uit te stippelen, rekening houdend met hun achtergrond en persoonlijke omstandigheden. [Petra Merkx]

In de carrousel kun je, als je erop klikt ,de hele pagina's zien van de genoemde artikelen uit de oude Fontys-kranten.

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Elle van den Goorbergh
17
September
2021
Superleuk dit!