Eindhoven,
27
februari
2024
|
12:10
Europe/Amsterdam

Digitale bibliotheek nog onvoldoende benut

Bijna een jaar na het opheffen van de Fontysmediatheken wordt er nog onvoldoende gebruikgemaakt van de digitale bibliotheek. Het nieuwe team Kennis en Innovatie moet daar verandering in brengen.

Digital first. Dat was het uitgangspunt toen het Fontysbestuur eind 2022 besloot tot centralisatie en digitalisatie van de mediatheken. “Ook elders binnen het hoger onderwijs zie je dat fysieke collecties steeds minder van waarde worden. Thema’s als open access, open science en open education vragen de komende jaren veel meer en andere aandacht. Juist ook met behulp van de mediatheek-dienstverlening”, motiveerde oud-bestuurder Hans Nederlof destijds het besluit.

Het draagvlak binnen de organisatie was van meet af aan niet groot. Het zorgde voor onrust en polarisatie onder medewerkers. Onderzoekers en studenten gingen tegen het besluit in verweer. Met name het feit dat ze nooit bevraagd of betrokken zijn geweest in het besluitvormingsproces stuitte hen tegen de borst. Het plan werd toch doorgezet en de mediatheken werden ontmanteld.

24/7
De Transitie Dienstverlening Mediatheken wordt vrijdag 1 maart definitief afgerond. Maar bijna een jaar na het opheffen van de mediatheken blijkt dat de onlinebibliotheek - de digitale ingang tot informatiebronnen, hulpmiddelen en persoonlijk advies - onvoldoende wordt benut. Möhring kijkt daar niet van op. “Veel andere hogescholen gingen ons natuurlijk al voor in de overstap naar een 'digital first'-benadering. En steeds zie je dan dat het even duurt voordat iedereen de weg gevonden heeft naar de online beschikbare bronnen.”

Frans MöhringDe bestuurder gaat ervan uit dat er niet zozeer onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de digitale bibliotheek, maar dat er nog veel meer gebruik van kan worden gemaakt. “De onlinebibliotheek is 24/7 open voor iedereen binnen Fontys. Er is een schat aan informatie te vinden en je kunt er terecht met vragen, die het team Kennis en Informatie graag zal beantwoorden.”

Dit team, dat is ondergebracht bij de dienst Onderwijs en Onderzoek, moet de zichtbaarheid en het gebruik van de digitale bibliotheek vergroten. Daarvoor gaan teamleden ondersteuning bieden aan de instituten en behoeften ophalen. Was het niet beter geweest om dit te doen voor het opheffen van de mediatheken? Volgens Möhring is dat ook gebeurd. “Dat gaf een beeld van hoe het op de verschillende plekken was georganiseerd. Vaak was dat historisch zo gegroeid en er waren best grote verschillen.”

Vaardigheden vergroten
Het team Kennis en Informatie gaat ook aan de slag met de informatievaardigheden van docenten en studenten. Deze moeten een vast onderdeel krijgen in het curriculum. Möhring: “Bij deze transitie hebben we de fundamentele keuze gemaakt om ons bij het ontwikkelen van kennisvaardigheden bij studenten te richten op de docent, daar waar vroeger vanuit mediatheken soms ook cursussen voor studenten werden aangeboden. We zien de docenten als degenen die primair deze vaardigheden overbrengen op hun studenten, op een manier die past bij de opleiding en de doelgroep. Met deze ronde willen we zorgen dat het aanbod van ondersteuning en professionalisering goed is afgestemd op wat docenten nodig hebben.” [Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Het nieuwe team Kennis en Informatie van de dienst Onderwijs en Onderzoek gaat zich bezighouden met de digitale collectie, onderzoekend vermogen, open leermaterialen en auteursrecht. “Dat betekent onder meer dat we ​​in overleg met instituten een stevige basiscollectie van digitale bronnen aanleggen die tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk is”, licht teamlid Marijke Trienekens toe. “Daarnaast helpen we docenten en onderwijsontwikkelaars bij het versterken van hun informatie- en onderzoeksvaardigheden en het omgaan met auteursrecht. Hiermee kunnen zij op hun beurt de onderzoekende houding van hun studenten stimuleren en ontwikkelen.” Het team is bereikbaar via bibliotheek@fontys.nl.

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 11 (11)
Bedankt voor uw bericht.
Jan van Rossum
01
April
2024
Als gepensioneerd oud informatie medewerker (sinds 1 juli 2022) ben ik blij dat ik deze ontmanteling van de fysieke Fontys-mediatheken niet meer mee heb hoeven maken.
Wat een armoede! Het had én-én moeten blijven. Net zoals er nog (voorlopig) cash geld en digitaal geld is.
Patricia
02
March
2024
De snelheid waarmee de transitie is vormgegeven is niet goed geweest mijn inziens. We missen nu veel boeken/literatuur die niet meer beschikbaar is voor de student omdat niet elk boek digitaal voor handen is. Voor de lesprogamma's is niet bekeken/onderzocht of voor boeken die niet digitaal beschikbaar zijn een andere passende bron beschikbaar is. Dit vraagt nog een gehele omslag als deze al haalbaar is. Vind maar de digitale bron van een boek dat je nog steeds gebruikt en waar je gehele lesprogramma op is gebaseerd.
Ook diverse spellen zijn niet meer te lenen in de mediatheek, wat voor sommige studenten zeker een gemis zal zijn.
Daarnaast is je even verdiepen in extra literatuur minder aantrekkelijk geworden als je je ogen even rust wil geven (werken zonder scherm).
Studenten geven in de les aan dat ze inderdaad te kort in een bron kunnen kijken (30 minuten heeft men het over) als ze er al in kunnen omdat er maar enkele boeken digitaal beschikbaar zijn voor geheel Fontys.
Jammer dat het niet en-en is gebleven en er meer is gekeken en nagedacht hoe we de diensten van de mediatheek meer digitaal kunnen maken en minder fysiek. En dan een rustige transitie.
Olaf Schiltmans
01
March
2024
Ik heb, als lid van het nieuwe team Kennis en Informatie, niet de indruk dat de digitale bibliotheek onvoldoende wordt benut. Wanneer is het wel voldoende? Een digitale bibliotheek is vooral een (flinke) aanvulling op een fysieke collectie en niet direct een alternatief daarvoor. Al tientallen jaren boden we zoveel mogelijk digitaal aan waar dat kon, rekening houdend met de financiële grenzen die hieraan verbonden zijn en in het besef dat niet alles wat je fysiek kunt aanbieden ook digitaal beschikbaar is. "Digital first" betekent helaas vooral dat er een hoop nuttigs definitief is verdwenen.
Geert van Iersel
01
March
2024
Dit bericht ziet een aantal zaken over het hoofd
* Digital first betekent in de meeste gevallen 'digital only'. Heel veel bronnen die eerst in fysieke vorm beschikbaar waren zijn inmiddels niet meer aanwezig - ze zijn weggegeven, verkocht of zelfs weggegooid. Slechts een deel van wat voorheen fysiek aanwezig was is vervangen door digitale publicaties.
* Ter verduidelijking van het bovenstaande: niet alles dat voorheen beschikbaar was bestaat in digitale vorm, en als het wél bestaat heeft Fontys niet altijd het benodigde abonnement, of de benodigde licentie.
* Niet voor iedere student en medewerker is 'digital only' werken een reële optie. Denk hierbij aan studenten die zich de benodigde digitale middelen niet kunnen veroorloven. Ook lijkt over het hoofd te zijn gezien dat er studenten waren die dankbaar gebruik maakten van het feit dat van veel studieboeken een exemplaar stond in de mediatheek: zo konden zij de eigen aanschaf van die leermiddelen verspreiden over het jaar op een manier die voor hen betaalbaar was.
Hanneke van Doornik-Beemer
01
March
2024
Digital first is fijn als je even snel wat gericht uit wilt zoeken. Maar voor mijn vakgebied is niet alle informatie goed digitaal beschikbaar. Bij de uitgeverijen is nog een wereld te winnen. Digitaal grijpen we vaak mis. Alternatieven zijn niet altijd voor handen.
Daarnaast zijn sommige basisboeken niet goed genoeg digitaal beschikbaar. Als een hele hogeschool hetzelfde boek gebruikt, zul je genoeg exemplaren digitaal beschikbaar moeten hebben.
Daarnaast is het in de fysieke Studyhub in Eindhoven helaas niet meer zo dat een paar exemplaren niet-uitleenbaar aanwezig zijn. Het plaatsen van een paar poortjes op deze verdieping, zou daar een oplossing voor kunnen zijn.
Studenten willen ook gewoon in een boek kunnen bladeren. Digitaal lezen vraagt andere vaardigheden en materialen, én apps waarmee je kan annoteren. De student kan vanuit een digitaal boek niets opslaan, anders dan via kopiëren en plakken. Er kan vanuit de digitale boeken nu geen gebruik gemaakt worden van pdf-s waar je aantekeningen in maakt. Je hebt altijd meerdere schermen nodig als je digitaal wilt lezen en werken. Wat dat betreft zijn de nieuwe werkplekken in bijvoorbeeld R13 wel een vooruitgang.
De doelgroep waar ik het meest mee werk, de zij-instromers van de pabo in Eindhoven, klagen bij mij over het gebrek aan service. Ze konden voorheen boeken aanvragen en dan werden ze thuisbezorgd. Er werd gewerkt met meerdere mediatheken en bibliotheken (IBL). Dat werd zeer gewaardeerd. Ze vinden het fijn als in de Studyhub de nieuwste exemplaren ook fysiek aangeschaft worden, zodat ze daar kunnen studeren. Ze willen verschillende boeken naast elkaar open kunnen hebben, om bijvoorbeeld theorieën te vergelijken. Ze merken op dat dit moeilijker gaat met digitale boeken.
Om geïnteresseerd te raken in een boek, moet je het even kunnen vastpakken en doorbladeren. We zijn een kennisinstituut. Laten we in ieder geval plaatsen zoals de Studyhub koesteren en verrijken. Ik zou het CvB willen oproepen om boeken én digitaal beschikbaar te maken (zoals altijd al) én de basisboeken (boekenlijst) van elke opleiding en materialen voor het lesgeven ook fysiek beschikbaar te laten zijn op elke campus.
Frank Maas
01
March
2024
Kijk, dat je ook en wellicht bij meerdere opties in de eerste plaats voor "digitaal" kiest, prima. Dat is overigens niets nieuws: daarover beschikken we al meer dan dertig jaar. Maar geen fysieke collectie betekent dat veel werken niet voor onze studenten beschikbaar zijn. Weinig deskundigen zullen na jaren werken hun boek gratis op internet zetten. De standaardwerken zijn dus vaak niet beschikbaar.
Dat studenten niet de weg naar de digitale bibliotheek weten te vinden lijkt mij logisch: ik ken in elk geval enkele opleidingen waar te weinig aandacht aan onderwijs in bronnenonderzoek gedaan wordt. Een boek zien is bovendien toch wat meer verleidend dan inloggen op de Fontysportal. Om maar te zwijgen over de vele steeds mooier vormgegeven boeken die uitgegeven worden.
Jeroen van Dingenen
01
March
2024
Op dit moment hoor ik alleen maar klachten van studenten door het gemis van de mediatheek en het kunnen snuffelen in boeken op zoek naar goede bronnen. Daarnaast is gewoonweg niet alles digitaal en voel ik mij genoodzaakt om ouderwets te printen en scannen waarbij ik op moet letten niet het maximale aantal pagina's te overschrijden.
Michel Starreveld
01
March
2024
Ik ben blij met de digitale toegang tot boeken en literatuur. Wij verwijzen vanuit de Canvasomgeving bij challenges met een link naar de site van de mediatheek. Daar kunnen studenten dan bijvoorbeeld een bepaald boek inzien. Alleen wel heel jammer dat er maar drie studenten tegelijk in een digitaal boek kunnen kijken. Het zou fijn zijn als dat aantal bij bepaalde literatuur vergroot kan worden.
Sandra
01
March
2024
Volgens mij sluit het een het ander niet uit. Zowel digitale middelen als boeken zijn relevant. Goed om te horen dat er meer aandacht gaat komen voor kennisvaardigheden (?), onderzoekvaardigheden en informatievaardigheden. Dat lijkt me in deze tijd meer essentieel dan ooit, hoe beoordeel je informatie op betrouwbaarheid? Ik denk dat daar zowel docenten als studenten in meegenomen mogen worden en belangrijk onderdeel van de diverse Fontys opleidingen mag zijn zodat iedereen goed voorbereid mag woorden op het digitale heden en toekomst.
Gerard Drosterij
27
February
2024
Deze schandvlek kan helaas nimmer uitgewist worden. Aan de eerbiedwaardige leden van het CVB de opdracht het grote gemis van de Mediatheken te compenseren. En daarvoor is de vergroting van de digitale toegankelijkheid bij lange na niet genoeg.
Ilse van Riel
27
February
2024
Fysieke collecties zijn niet minder waard! Het is een waarde die eraan gehangen is door alleen uit te gaan van een doelstelling. Uitgangspunten hebben ervoor gezorgd dat een fysieke collectie er minder toe doet. Als je dan vervolgens niet meer investeert of mag investeren, daalt die waarde nog meer. Daar zijn de meningen misschien verdeeld over, echter op een voorop gezette doelstelling heeft het werkveld geen invloed. De doelstelling is behaald. Nu dus de focus op de uitgangspunten. Nog steeds heel jammer. Het één had het ander niet hoeven uitsluiten en zou mijn inziens juist van meerwaarde zijn geweest.