Eindhoven,
25
mei
2022
|
16:50
Europe/Amsterdam

Bestuur betreurt polarisatie over toekomst mediatheken

Het college van bestuur van Fontys is geschrokken van de soms heftige reacties op de toekomstplannen voor de mediatheken. “Echt heel jammer en onnodig dat de discussie zo polariseert.”

Afgelopen week ontving het college een ongevraagd advies van de lectorenraad over die plannen. De lectoren vinden het een onzalige plan als de mediatheken volledig gecentraliseerd en gedigitaliseerd worden.

Het artikel van Bron over dit advies leverde vervolgens een stortvloed aan reacties op, vrijwel allemaal negatief over de voornemens van het Fontysbestuur. Kort samengevat: het bestuur heeft geen oog voor het belang van fysieke mediatheken, denkt volgens sommigen alleen aan kostenbesparing en heeft de stakeholders binnen Fontys niet of te weinig geïnformeerd en geraadpleegd.

Onnodig
Hans NederlofBestuurslid Hans Nederlof betreurt de reacties omdat vele daarvan de plank misslaan. "En dat is omdat de meeste mensen niet weten hoe het precies zit. Iedereen doet maar alsof wij van alles aan het afbreken zijn. Dat is helemaal niet zo.”

“Ook de brief van de lectoren was wellicht niet nodig geweest als er eerst gewoon wat vragen aan ons waren gesteld”, stelt Nederlof. Dat dit niet is gebeurd, heeft op het oog vooral te maken met gebrekkige communicatie naar een aantal partijen.

“Ik weet eerlijk gezegd niet waarom de lectorenraad er niet in is betrokken. Dat kan je ons als projectgroep aanrekenen. Ik heb al contact gelegd met de lectoren en ga graag op hun uitnodiging in om op 16 juni te komen praten. Want in hun brief zie ik dat ook zij vooral zijn gevoed door die onrust.”

Geld en ruimte
Met ‘die onrust’ verwijst Nederlof naar de ongerustheid die bij mediatheken ontstond na het uitkomen van de ‘Rapportage Onderzoek Mediatheken’, die de dienst O&O op verzoek van het college van bestuur opstelde.

Het bestuur vroeg om een nadere uitwerking van het scenario ‘Toegang tot de wereld’ uit die rapportage, een scenario waarbij in principe afscheid wordt genomen van fysieke mediatheken. Met verstrekkende gevolgen, voor de boekencollecties maar ook voor een aantal van de 70 à 80 medewerkers van de mediatheken.

“Maar de precieze gevolgen en besluiten rond dat scenario moeten nog onderzocht worden. Ik snap de onrust en onzekerheid die dit veroorzaakte wel. Maar als bestuur voelen we heel erg de behoefte om dit te harmoniseren voor heel Fontys. En er zitten zeker ook kansen in.”

Bezuiniging?
Voor de duidelijkheid: het bestuur neigt er dus wel naar om de mediatheken te digitaliseren en deze gecentraliseerd bij de dienst O&O onder te brengen. Wat Nederlof verre van zich werpt, zijn de suggesties dat het om een ordinaire bezuinigingsoperatie zou gaan. “Onzin. Het is niet om het geld te doen. En ook niet om de ruimtes die dan vrij zouden komen.”

Het tegendeel is bijna waar, zo stelt hij. “De hele discussie rond de mediatheken is twee jaar geleden begonnen op Stappegoor. De directeuren van de opleidingen riepen daar in koor dat de mediatheek in P1 veel te duur en te groot was. Dat ze daar niet meer voor wilden betalen, en het zelf wel per instituut zouden gaan regelen.”

“Daarop hebben wij als bestuur gezegd: zo vliegen we deze discussie niet in. Er moet gewoon een mediatheek zijn. Wel moeten we gaan kijken hoe we die de komende tien jaar willen invullen. Niet financieel, maar qua functie en rol.”

Toen een eerste intern onderzoek niet genoeg opleverde, kreeg een externe partij opdracht onderzoek te doen naar àlle mediatheken binnen Fontys. “We waren als bestuur ernstig teleurgesteld over dat onderzoeksresultaat. Want het ging toch vooral weer over geld.” Waarna dus de dienst O&O een onderzoek begon met vernoemd resultaat. 

Inspraak
"Het is niet zo dat er geen ruggenspraak is gehouden. De projectgroep is bij alle mediatheken langs geweest. Ze hebben vorige week nog een informele vergadering van de cmr bijgepraat. We zijn nu bezig met de tweede ronde. Het is duidelijk dat er verschillende meningen zijn. Maar we gaan niet aan decibelmanagement doen, waarbij de hardste schreeuwers gelijk hebben.”

Het stoort Nederlof dat de discussie op zo’n negatieve manier wordt aangewakkerd. “Daar zijn we niet blij mee, nee. In de projectbrief staat dat we onderzoeken of we van de fysieke boeken af kunnen, dat klopt. Die functie, zo denken wij, kunnen bestaande bibliotheken prima overnemen. Daar koersen we op, maar we willen het nog altijd bespreken.”

Er zijn ook grote verschillen per instituut. Dus is het denkbaar dat niet alle mediatheken in zijn geheel fysiek verdwijnen. Wel dat ze worden geharmoniseerd. Nederlof wijst erop dat hetzelfde proces ook bij andere hbo-instellingen en universiteiten speelt.  

"Bij Hogeschool Inholland is de fysieke mediatheek bijvoorbeeld volledig opgeheven. En bij de Hogeschool van Amsterdam is het anders ingericht, met meer nadruk op het organiseren van ontmoetingen en debatten.”

Voor dat laatste voelt het Fontysbestuur ook veel, vanuit de gedachte van de sticky campus. “Debatavonden en –middagen organiseren, dat zou best kansrijk zijn. Dat doen onze mediatheken nu nog niet of weinig.”

Expertiseteam
Binnenkort wordt bestuurlijk de knoop doorgehakt, waarna het definitieve besluit in september naar de cmr gaat. “We willen zo snel mogelijk de onrust wegnemen en beginnen met het opbouwen van een expertiseteam bij O&O. "

"Hoe ondersteun je studenten bij onderzoeksdata? Hoe gebruik en herbruik je open onderwijsmateriaal? Dat willen we bij Fontys, maar ook landelijk heel erg versterken. Ook om de macht van de uitgevers te beperken. Er ligt dus voor de komende jaren een enorme opgave." [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 7 (7)
Bedankt voor uw bericht.
Micha van der Wal
01
June
2022
"Bij Hogeschool Inholland is de fysieke mediatheek bijvoorbeeld volledig opgeheven. En bij de Hogeschool van Amsterdam is het anders ingericht, met meer nadruk op ontmoetingen en debatten".
Die bibliotheek van de HvA is gedeeld met de Universiteit van Amsterdam en daar denkt niemand er over om de fysieke bibliotheek op te heffen. De noodzaak hiervoor is in die plannen trouwens extreem pover onderbouwd. Daarom denk ik is het niet gek dat hierbij aan verkapte bezuinigingen gedacht wordt.
Er zijn onderwijsinhoudelijk sterke gronden om fysieke boeken te preferen boven (alleen) digitale middelen. Informatieverwerking en begrip is bijvoorbeeld beter bij papier. Dat bevestigen meerdere studies. En op een boek zit ook geen tiktok app die pushberichten stuurt.
Marijke
31
May
2022
De reden waarom er zoveel reacties zijn (of die nu wel of niet de plank mis slaan, laat ik in het midden) is omdat er tot gisteren geen algemene communicatie is geweest over het besluit. Vanuit de mediatheken hebben we er weken om aangedrongen om dit op een goede manier Fontysbreed te doen, maar in dit geval was Bron dat ruimschoots voor.
Ook stoor ik me als medewerker van Mediatheek Stappegoor aan de incorrecte weergave van de aanleiding. Het was 2 jaar geleden geen "koor" van directeuren die niet meer mee wilden doen, het ging om slechts 2 instituten. Met de rest van de instituten op de campus zijn we destijds tot prima, langdurige afspraken gekomen. En die dienstverlening loopt ook nu nog uitstekend.
Laten we hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de wijze waarop de mediatheken volgend studiejaar door kunnen gaan met hun dienstverlening. En dat daar dan ook over gecommuniceerd wordt...
Eveline
30
May
2022
Wanneer je in de aankondiging van veranderingen in mediatheekfaciliteiten out of the blue aankondigt dat de Fontysmediatheken ontmanteld gaan worden in een online Teamssessie voor het voltallige mediatheekpersoneel in juni 2021 (!) dan kun je verwachten dat de mediatheekmedewerkers die naar eer en geweten hun vak uitoefenen IN de mediatheek daar verdrietig en teleurgesteld over zijn. Wanneer er vervolgens pas in maart 2022 (!) een volgende online Teamssessie is rondom dit onderwerp waarin aangekondigd wordt dat de fysieke mediatheken gaan verdwijnen, dan kun je je voorstellen hoe dat qua communicatie over komt bij betrokkenen, alle goede aspecten van de plannen ten spijt! Waarom het gesprek niet voeren met de mediatheekmedewerkers over de inhoud? Het zijn professionals met hart voor hun vak, een realistische blik op de wereld, onderzoek en het onderwijs en, professioneel als ze zijn, zeer goed in staat om de belangen van onderzoek en onderwijs in de focus te zetten in het vormgeven van mediatheekfaciliteiten die aansluiten op Fontys for Society. Ze moeten alleen wél gehoord willen worden...
Michel Starreveld
29
May
2022
Lees ik het nou goed? De dienst O&O adviseert de taken van de mediatheken te centraliseren bij de dienst O&O. Wij van WC-eend adviseren…
Tom
28
May
2022
Ik ben toch heel benieuwd wat a. het interne onderzoek gekost heeft b. het onderzoek door een externe partij gekost heeft en c. nogmaals O&O een onderzoek heeft gedaan. Er wordt dus maar geld uitgegeven tot er een ‘bevredigende’ uitkomst is die het bestuur aanstaat?? En verwijzen naar andere Hogescholen is leuk, maar hoe zijn de veranderingen daar ‘geland’? Iedereen tevreden daar? En weer een mooi woord geleerd: ‘decibelmanagement’…de hele communicatie rondom de mediatheken is een mooi voorbeeld hoe het niet moet. Tot aan de berichtgeving van laatst wist niemand op ons instituut iets…
Jolanda Jole
27
May
2022
Je kunt zoveel aan de mediatheken toevoegen zonder de huidige mediatheken af te breken. Tot voor 2 jaar werkte ik bij JHS in de mediatheek, die bij de verhuizing naar de Campus niet meer bij de JHS mocht blijven. Mijn collega is weggegaan en ik ben ziek geworden. We hadden een fantastische mediatheek met alle moderne digitale functies die nodig waren. Goed opgeleid en van alle markten thuis. En open voor alle nieuwe dingen. Daar is niets meer van over. Mijn hart huilt bij alles wat er nu speelt binnen de mediatheken. 1 advies wil ik het CvB meegeven: maak niet dezelfde fouten als die andere Hogeschool 3-4 jaar geleden heeft gemaakt. En de kans is heel groot dat dat gebeurd, want ik zie een aantal namen voorbij komen die de transitie daar ook hebben begeleid: onrust, verdriet, wegvloeien van betrokken en goedopgeleide medewerkers was het gevolg. En wie zijn de dupe geworden: de studenten. Maar ook docenten, lectoren. Zeg maar gewoon het hele onderwijs. Een mediatheek is het hart van het onderwijs. De huiskamer waar studenten zich prettig voelen. Met alle vragen terecht kunnen en professionele belediging kunnen krijgen bij onderzoek en voorbereiding van lessen, scriptie of afstuderen. De fysieke mediatheek is veel meer dan alleen maar boeken. Die overigens heel belangrijk zijn zoals diverse onderzoeken aantonen. Leren uit boeken beklijft zoveel beter dan digitaal lezen en leren. Maar ja. Waarom zou je als bestuur naar de professionals luisteren of actief hierbij betrekken? En zeker moet het digitale deel verder ontwikkeld worden. En zeker moeten de uitgevers niet zo moeilijk doen. Maar dit kan allemaal naast elkaar bestaan. Zo zou het ook moeten voor het onderwijs en alle groepen die daarin participeren. Wat ik zou willen? Eens met het bestuur een goed gesprek hierover hebben. Zonder mitsen en maaren. Ik ben daartoe bereid. En u bestuur?
José
27
May
2022
Een machtig mooi pleidooi, naast alle eerdere reacties die we al hebben gelezen.
Ik mag toch hopen, dat al deze opmerkingen en argumenten voor een volwaardig voortbestaan van de Fontys-mediatheken zorgen.
Jolanda Jole
27
May
2022
Helaas is door auto correctie een woord verkeerd geschreven. Natuurlijk had ik het over professionele ‘begeleiding’.
Anthony
27
May
2022
I read this article and read the previous article. I haven't much to add to the substance of what is being discussed. However, the reactions to the original article show me a set of people committed to education and the well being of students.