Eindhoven,
24
januari
2023
|
09:53
Europe/Amsterdam

Studenten in actie tegen sluiting mediatheken

Studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg zijn in actie gekomen tegen de voorgenomen digitalisering van de mediatheek bij hun instituut. Pamfletten zijn opgehangen, een petitie is inmiddels ruim 700 keer ondertekend. “Wij zijn niet gehoord hierin.”

Al ruim anderhalf jaar wordt gesproken en gestudeerd op een andere inrichting van de mediatheken binnen Fontys. Aan het begin van dit collegejaar stemde de centrale medezeggenschapsraad (cmr) in met het besluit van het college van bestuur: de mediatheken worden gecentraliseerd en gedigitaliseerd.

Met dien verstande dat instituten zelf mogen beslissen over hun unieke collectie. En dat medewerkers van de mediatheken weliswaar centraal worden ondergebracht bij de dienst Onderwijs en Onderzoek, maar dat zij  waar gewenst ook deels op locatie blijven werken bij die opleidingen waar dit nodig wordt geacht.

Het is informatie die actievoerende FHK- studenten naar eigen zeggen nooit of slechts gebrekkig hebben gekregen. Daarom zijn ze in actie gekomen met een petitie om de sluiting van hun mediatheek tegen te houden. Zijn er pamfletten opgehangen binnen hun hogeschool. En wordt er druk actie gevoerd op social media.

Onverkwikkelijk
Op die social media heeft dat ook tot onverkwikkelijke zaken geleid: fake news, scheldpartijen en onheuse bejegeningen van betrokken bestuurders. “Er wordt heel individueel gereageerd op dit nieuws”, zegt Senna, een van de drie organisatoren van de petitie. 'Sommigen zijn gewoon heel boos." Dat die boosheid omslaat in agressieve of te negatieve reacties, keurt zij af.  “Zelf willen we als actiegroep hier heel volwassen mee omgaan.”

Tristan, een van de andere leden van de actiegroep, vult aan: “Sommige reacties zijn inderdaad niet netjes. We hebben nu studenten opgeroepen het vooral positief te houden. Daar bereiken we het meeste mee. Maar het geeft wel aan hoe geschrokken mensen zijn.  Toen we op de open dag rondvraag deden bij studenten en medewerkers, bleken de meesten helemaal niet te weten dat de mediatheken gesloten gaan worden. En wie het wel wist, had het gevoel hier nooit in gehoord te zijn."

Senna: “Op de portal van ons instituut is wel een bericht geplaatst, maar inhoudelijk word je daar niet veel wijzer van.” Tristan meent zelfs dat de directie van de FHK dat bewust doet omdat ze de lijn van het college van bestuur willen volgen.  

Maar dat 'centrale' bestuur heeft ook al meermaals aangegeven dat instituten hun eigen collectie mogen behouden indien zij dat willen… “Dat klopt. Maar bij de FHK wordt daar geen helderheid over gegeven, over wat er met de collectie hier gaat gebeuren. Het enige echte concrete is dat de helft van de collectie in elk geval hier verdwijnt.”

Communicatie
Hans NederlofEerder reageerde Hans Nederlof, lid van het college van bestuur, al op de acties. “Als bestuur zijn wij de kop van jut. Dat is prima: bij elk besluit dat je als bestuurder neemt, kun je nu eenmaal niet iedereen altijd tevreden stellen. En discussie is ook prima. Maar zoals het nu bij de FHK gaat, dat vind ik heel erg jammer. De toon is heel hard. En ik ben er eerlijk gezegd een beetje klaar mee dat mensen allerlei dingen roepen die feitelijk onjuist zijn. Zoals dat dit een ordinaire bezuinigingsmaatregel is. Terwijl het dat nu juist niet is. Dit draait niet om financiën maar om harmonisatie en digitalisatie.”

De vraag is ook of dit niet een geval is van miscommunicatie of een groot gebrek aan communicatie. Dat was zeker het geval gedurende de eerste helft van het proces rond de mediatheken. Is dat nu nog zo?

Desgevraagd stellen de actievoerders dat er in hun ogen niet of slecht is gecommuniceerd over de plannen. “Uiteindelijk hebben we via de berichtgeving van Bron nog kennis opgedaan over het hele traject en het uiteindelijke besluit. Maar wij als studenten zijn nooit gehoord”, stelt Tristan. "De cmr en de studentenfractie hebben nooit een inforonde gehouden. Daarom hebben wij het gevoel dat medewerkers én studenten door de cmr hierin helemaal niet goed vertegenwoordigd zijn.”

“En de directie van onze hogeschool schept ook geen duidelijkheid. Ook daar gaat het mis. Er wordt verwezen naar allerlei werkgroepen. Maar wat er precies gaat gebeuren wordt niet helder en er wordt ook niets onderbouwd.” 

En de medezeggenschap binnen de FHK dan? “We hebben meerdere malen contact gezocht met die IMR. Maar die reageert niet op onze vragen”, stelt Senna.  

Meer dan uitlenen
En er is nog een ander zeer punt, naast het gebrek aan communicatie en raadpleging, zo stellen Senna en Tristan. 'Er wordt gezegd dat er veel minder boeken worden uitgeleend. Dat zal best. Maar we leven in een andere tijd. Studenten zitten nu te werken in de mediatheek, kopiëren en scannen daar dingen uit boeken die vervolgens niet geleend hoeven te worden. Dat kan ook digitaal, maar is veel onhandiger. Je bladert niet even door een digitaal boek heen", aldus Tristan.

Senna vult aan: “Er zijn bovendien boeken die digitaal helemaal niet te krijgen zijn, die alleen in fysieke vorm bestaan. Digitaal is zeker een toevoeging, maar niet een complete vervanging van.” 

En dat is nog los van het feit, zo zeggen beiden, dat de mediatheekmedewerkers vaak veel meer hulp bieden dan alleen het uitlenen van boeken. “Die medewerkers komen nu elders te zitten. En een deel raakt misschien zelfs zijn of haar baan kwijt.” 

Wordt vervolgd. En wel aanstaande donderdag: dan vindt hierover een gesprek plaats tussen de actievoerder en het management team van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Nora Toeter
24
January
2023
Dezelfde gevoelens van niet gehoord worden en ongeloof spelen bij FLOT Tilburg. Ik vind het belachelijk dat de mediatheek moet sluiten. Bij de opleiding docent Duits leerden we 15 jaar geleden al hoe inefficiënt digitaal lezen werkt. Ook bij de opleiding tot docent Nederlands weten we hoe slecht digitalisering is voor de leesvaardigheid. En nu willen ze nog verder digitaliseren. Dit zien wij inderdaad als een bezuiniging terwijl lang niet alle lokalen gebruikt worden. Voeg daar dan twee lokalen toe, maar pak niet onze mediatheek af; onze stilteplek, onze studieplek; het hart van Fontys.
FONTYSadFONTES
24
January
2023
Teken de petitie voor het behoud van de mediatheek via deze link: https://www.petitie24.nl/petitie/4646/onze-boeken-moeten-blijven