Eindhoven,
19
oktober
2017
|
16:43
Europe/Amsterdam

Veel vrouwen aan de top bij Fontys

Aantal medewerkers met allochtone achtergrond niet bekend

Fontys doet het opvallend goed als het gaat om vrouwen in hoge functies. Meer dan de helft van de lectoren en directeuren is vrouw. Daarmee voldoet Fontys nu al aan het streefpercentage van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Dat blijkt uit cijfers die Bron heeft opgevraagd. Van de 25 lectoren met een vaste aanstelling zijn er 13 vrouw. Onder de 32 directeuren bevinden zich 17 vrouwen. Ook bijna de helft van de bijna drieduizend hogeschooldocenten is vrouw.

Diversiteitspact
De Graaf pleitte onlangs voor een ‘diversiteitspact’ voor het hbo, met daarin het streven dat 50 procent van de hogere functies in het hbo in de toekomst vervuld zou moeten worden door een vrouw. De Graaf wil bovendien dat op termijn 20 procent van alle hbo-medewerkers een ‘niet-Westerse migratieachtergrond’ heeft.

Geen beleid
“Ik ben natuurlijk blij met onze cijfers, zeker ook met de fifty-fifty verdeling onder docenten”, zegt Hans Nederlof, in het College van Bestuur van Fontys verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Opvallend genoeg heeft Fontys geen speciaal beleid gericht op genderdiversiteit.

Waarom het andere hogescholen niet vanzelf lukt? “Misschien zijn er verschillen tussen onze regio en de situatie in de grote steden. Maar ik weet het niet precies”, zegt Nederlof, die trouwens de enige man is in het driekoppig College van Bestuur. Landelijk gezien is 35 procent van de hbo-bestuurders vrouw.

Migratieachtergrond
Of Fontys het ook goed doet als het gaat om medewerkers met een migratieachtergrond, is niet bekend. De hogeschool houdt daarvan geen cijfers bij. “Ik kan me voorstellen dat het lastig is om bijvoorbeeld etniciteit te registreren vanwege privacyregels. Maar ik vind een aantal of percentage ook niet zo relevant”, zegt Nederlof. “We selecteren met open vizier, en laten zien dat we diversiteit omarmen. Als er een probleem is, lijkt het me heilzamer de achterliggende oorzaken aan te pakken.”

Mocht er inderdaad een diversiteitspact komen met een streefpercentage van 20 procent allochtone medewerkers, dan wil Nederlof ‘kijken hoe we ons daartoe verhouden, en of we op andere manieren een schatting kunnen maken’. Hij draagt het idee van een diversiteitspact in elk geval ‘een warm hart toe’. “Het is zonder meer goed hier extra aandacht aan te geven.” [Marten van de Wier]