Eindhoven,
01
december
2023
|
10:39
Europe/Amsterdam

Studenten Toegepaste Psychologie eisen kwaliteitsonderwijs

Meer lessen, meer feedback en meer duidelijkheid. Dat verwachten tweedejaarsstudenten Toegepaste Psychologie. Een anonieme petitie werd deze maand 170 keer digitaal ondertekend en leidde tot een dialoogsessie met de leiding van het instituut. 

“Waardeloos”, “Dit slaat nergens op”, “Frustrerend en stressvol”, “Hartstikke vaag”, de reacties van ondertekenaars ­- veelal studenten, maar ook ouders - liegen er niet om. De anonieme initiatiefnemer van de petitie stelt dat tweedejaarsstudenten Toegepaste Psychologie geen kwaliteitsonderwijs ontvangen. Hij (of zij) is het er bijvoorbeeld niet mee eens dat feedback van medestudenten even nuttig is als die van docenten.

“Feedback van docenten is waardevol omdat het je een houvast geeft van hoe beoordelaars naar onze producten kijken”, schrijft hij. “Maar er zijn bijna geen momenten om ons werk te laten nakijken door docenten, omdat feedbacksessies snel vol zitten. Mocht je dan al de gelukkige zijn, dan hoor je vaak van de ene expert weer iets anders dan van de andere. Wij studenten raken hier gefrustreerd en gestrest van. Studeren is duur en dan mogen we wat van onze docenten verwachten. Waar blijven de lessen?”, besluit hij.

Kritiek
Vorig jaar is het talentgericht onderwijs ingevoerd in het eerste studiejaar van de opleiding Toegepaste Psychologie, dit jaar ook voor de tweedejaars. Hierbij wordt van studenten verwacht dat ze meer zelf de regie pakken over hun leeruitkomsten. Daarnaast werken ze in samenwerkingsverband aan praktijkvraagstukken. Studenten vormen samen een leergemeenschap waaraan een mix van docenten is gekoppeld die expert zijn of coach.  

Olivia KramersKritiek op onderwijsvernieuwingen binnen Fontys is niet nieuw. Onlangs nog overhandigde een aantal docenten een kritisch manifest aan de Tweede Kamer. En eerder kreeg de Juridische Hogeschool al de wind van voren nadat veel eerstejaars uitvielen. Zo ver is het bij de opleiding Toegepaste Psychologie niet gekomen. Toch is Olivia Kramers, instituutsdirecteur van Fontys HRM en Psychologie, wel geschrokken.

“Studenten beseffen vaak niet dat een onlinepetitie mogelijk negatieve gevolgen kan hebben”, zegt ze. “Het kan zomaar een eigen leven gaan leiden. Liever gaan we met studenten in gesprek over ons onderwijs, want dan kunnen we ze veel sneller en constructiever verder helpen.” Dat heeft de opleider dan ook gedaan. Tijdens een open dialoogsessie is er geluisterd naar de bezwaren en suggesties van de studenten en heeft ook Fontys meer duidelijkheid kunnen geven over het onderwijssysteem.

Verbeteringen
“De studenten hebben deels een punt”, geeft Kramers aan. “Er gaan een aantal dingen nog niet goed, dat klopt. We hadden al eerder signalen gekregen van docenten en studenten dat ze ontevreden zijn.  Ondanks dat we de onderwijsvernieuwingen zo goed mogelijk hebben ontwikkeld en ingeregeld, merken we dat de praktijk weerbarstiger is. Maar dat hoort bij vernieuwingen en daar willen we van leren.”

Volgens Kramers worden er al volop verbeteringen doorgevoerd. “Zo leggen we aan de voorkant nog beter uit wat het nieuwe onderwijsconcept vraagt van studenten en wat we van ze verwachten. Ook helpen we studenten door ze te leren hoe ze meer houvast krijgen op hun eigen onderwijsproces. Tegelijkertijd vergroten we de beschikbaarheid van docenten en is een expert uit de eigen leergemeenschap verantwoordelijk voor beoordelingen.”

Niet alleen studenten, ook docenten kunnen volgens Kramers rekenen op ondersteuning, zodat ze kunnen groeien in hun nieuwe rol. “Maar dit gaat allemaal niet van de ene op de andere dag”, benadrukt de instituutsdirecteur. “Toch heb ik er vertrouwen in dat we samen met onze studenten en docenten tot goede verbeteringen kunnen komen.” [Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 7 (7)
Bedankt voor uw bericht.
Nico Kuijpers
03
December
2023
Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Als je iets nieuws wilt leren heb je meer begeleiding nodig dan als je je zelfstandig verder verdiept in een onderwerp waar je al een stevige basis in hebt. Laten we de studenten dus zo goed mogelijk helpen om die stevige basis aan te leggen, zodat ze goed worden voorbereid om later zelfstandig verder te leren. Duiding van het onderwerp en goede begeleiding is belangrijk voor de stevige basis. Als lessen en instructies hiervoor de meest passende oplossing biedt, dan zouden we lessen en instructies moeten verzorgen. Het voorbereiden op zelfstandig opereren in het beroepsveld kan langzaamaan worden ingevoerd tijdens de opleiding in de vorm van praktijkopdrachten en komt ruim aan bod bij stage en afstuderen.

Uiteindelijk komen studenten naar Fontys om kennis en vaardigheden op te doen in het vakgebied van hun keuze. Hierbij willen ze zo goed mogelijk voorbereid worden op het werk dat ze later gaan doen in het gekozen vakgebied. Docenten hebben de kennis en vaardigheden om het onderwijs te kunnen verzorgen. Laten we goed gebruik maken van het vakmanschap van de docenten en op basis daarvan studenten zo goed mogelijk opleiden. Dat lijkt me beter dan meegaan met allerlei moderniteiten waarbij we de docent als coach zien en ondertussen vergeten dat het eigenlijk onze taak was om studenten op te leiden voor hun vakgebied.
Henk Verhoeven
03
December
2023
Dank Nico, je legt precies de vinger op de zere plek.
Maurice Leltz
02
December
2023
Als voormalig docent bij Fontys, wel bij een andere opleiding, herken ik de kritiek van de studenten. Wat mij wederom opvalt is de verdediging van mevrouw Olivia Kramers wanneer zij aangeeft dat een open gesprek beter was ipv een anonieme enquête. Daarna zegt ze dat studenten deels gelijk hebben. Zit hier niet een deel van het probleem dat een open en veilig gesprek, zeker in de ogen van studenten en mogelijk ook docenten, niet meer mogelijk is omdat aangevoeld wordt dat een kritische houding tov de onderwijsvernieuwing als ongewenst wordt gezien. Woorden als "aan de voorkant beter uitleggen" en "leren meer houvast te bieden" impliceren dat er tav het onderwijsconcept zelf niets veranderd kan en mag worden, het moet populair gezegd beter verkocht worden aan de studenten. Dat je je dan als student niet serieus genomen voelt kan ik mij voorstellen.

Mijn ervaring is dat hoge eisen juist door studenten zeer gewaardeerd worden. Ik heb bv eens de Kwaliteitsagenda van Fontys bij het vak management organisatie behandeld waarbij studenten zeiden "meneer ik mag toch hopen dat u dit niet doet omdat anders mijn diploma niet waard is".

Veel succes en een advies zet altijd en dan ook altijd de student, de docent, het onderwijs en het afnemend veld centraal en nooit maar dan ook nooit een ( theoretisch) onderwijsconcept.

Mark Smit
01
December
2023
Wat me - als buitenstaander maar toch onbedoeld geconfronteerd - opvalt aan de reacties: nieuw, kennelijk nog niet meteen geaccepteerd onderwijs lijnrecht tegenover 'oud', klassikaal onderwijs dat blijkbaar ook niet beviel. Klokkenluiders worden beschuldigd, die schieten dan weer vol in de verdediging; begrijpelijk. Volgens mij verstoort die discussie waar het waarschijnlijk echt om gaat: er is organisatorisch iets grootscheeps in gang gezet, maar het benodigde leerproces voor zowel docenten als studenten, dat onontbeerlijk is om het te laten slagen, is onderschat. De oplossing: incasseer de noodkreet van studenten grootmoedig, stop met zwarte pieten en accepteer dat er moet worden geleerd. En ga dat doen. Dat kost moeite en gaat soms mis. Maar als het lukt, heb je ook wat. Succes, managers!
john lousberg
01
December
2023
Waren in "het nieuwe onderwijs" de studenten niet aan zet?
Remy Soeters
01
December
2023
Enige nuance in berichtgeving zou wel mogen. Er zijn veel anonieme ondertekenaars bij de petitie. Daarnaast herken ik sommige namen van studenten, welke momenteel niet in hoofdfase 1 zitten.

Zelf geef ik les in hoofdfase 1 bij TP. Studenten worstelen inderdaad met het feit dat er minder structuur geboden wordt, volledig mee eens. En ja, er kunnen veel zaken écht beter.
Anderzijds verwijs ik regelmatig naar voorbeelden of boeken welke studenten kunnen lezen om inhoudelijk meer over een onderwerp te leren. Of vraag ik hen, op welke wijze ik heb kan helpen om verder te komen in projecten. Het enige wat ze hoeven te doen is vragen.
Het zijn er maar weinig die dit ook daadwerkelijk doen.

Gelukkig zie ik studenten ook ontzettend gave projecten doen; mentale weerbaarheidstraining voor brandweer, eenzaamheid onder ouderen reduceren, studiekeuze trainingen voor leerlingen/studenten met een tussenjaar en nog veel gave andere projecten.
Dit was in het traditionele onderwijs nooit mogelijk. Én ik kan dat weten, want ik ben zelf TP-student geweest en geef er nu 3 jaar les.

Daarnaast zijn er ook studenten die het wel fijn vinden om met echte projecten bezig te zijn en ruimte te krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Zij geven in gesprekken juist aan dat zij gedemotiveerd raken door de studenten die zich consequent negatief uitlaten (wat niet altijd aan de onderwijsmethodiek ligt, maar ook een deel bij de student(en) zelf).

Voor nu hou ik er over op. Hopelijk komen er binnekort ook positieve berichten op de Bron omtrent de projecten die studenten afgerond hebben en de veranderingen die zij in de levens van anderen teweeg hebben gebracht.

One can only hope.


Henk Verhoeven
01
December
2023
Dag Remy, fijn dat er studenten zijn die in de nieuwe onderwijsvorm floreren en echt iets betekenen in het leven van anderen met de projecten die ze voor hun opleiding doen. Ook Mark refereert aan deze positieve voorbeelden.
Alleen? Moet je op basis van enkele, of zelfs een substantiële groep uitzonderingen beleid voeren? Ik vind dat riskant. En daarin word ik kennelijk ondersteund door 170 ondertekenaars.

TP had eerder in het tweede jaar het Praktijkatelier. Studenten konden in het tweede jaar zelf kiezen of ze nog even door wilden in het "traditionele" onderwijs of dat ze juist meer uitdagende praktijkopdrachten als leervorm kozen. De praktijk leerde dat het Praktijkatelier slechts door een kleine minderheid als voorkeursvorm gekozen werd. Het overgrote deel koos voor de meer geleidelijke vorm van leren; van begeleid leren naar pas later leren in de praktijk met een hoge mate van zelfstandigheid. Vreemd dat we in de nieuwe onderwijsfilosofie deze keuzevrijheid geschrapt hebben.
Remy Soeters
01
December
2023
Twee argumenten die je aandraagt kloppen niet:
170 ondertekenaars welk deels anoniem zijn, kan je geen gedegen conclusies uit trekken. Je weet niet eens of de mensen die de petitie getekend hebben het met jouw argumenten eens zijn. Toch lijk je ze te gebruiken om jouw mening kracht bij te zetten.

Daarnaast is praktijkatelier altijd een opt-in keuze geweest. Studenten moesten actief zichzelf aanmelden om hieraan mee te mogen doen. Dat is heel iets anders dan de “bewuste keuze” die jij hierin lijkt door te laten schemeren.

En keuzevrijheid heb ik destijds ook niet gehad; ik moest het doen met het onderwijs zoals het was. Het traditionele onderwijs. En daar was ook echt niet iedere student van gecharmeerd.

Lijkt me goed om meer balans te brengen in de afweging tussen structuur aanbieden waar nodig, en studenten keuzes laten maken waar kan.
Bert Stanie
02
December
2023
@Remy: je schrijft dat die gave projecten in het traditionele onderwijs nooit mogelijk waren. Wellicht was dat bij jullie zo, maar bij FICT was dat absoluut niet zo. Ik heb daar in het traditionele onderwijs super gave projecten gedaan met studenten die dat aan konden.
De meerderheid van de studenten konden het echter niet aan, daarvoor hadden we een mooi opgezet programma om stapsgewijs de juiste dingen te leren.
Diezelfde meerderheid van de studenten zag ik bij FICT heel veel moeite hebben met het nieuwe onderwijs.
Henk Verhoeven
01
December
2023
Dag Mark, ik had me eigenlijk voorgenomen even niet te reageren op dit artikel, maar jouw reactie prikkelt me toch om weer in de pen te klimmen. Vooral je opmerkingen aan het eind dat bij Fontys ICT niemand meer terug zou willen naar klassikaal onderwijs. Klassikaal onderwijs? Dan maak je van het traditionele onderwijs - zoals bijvoorbeeld bij Toegepaste Psychologie tot enkele jaren terug - een karikatuur. Natuurlijk zijn zaken als eigen initiatief en ondernemerschap belangrijk. Maar dat zijn geen kwaliteiten die zomaar aan komen waaien. Daar moet - enkele natuurtalentjes daargelaten - systematisch naar toe gewerkt worden, en dat is wat tot nu toe in de onderwijshervormingen bij TP zo schreeuwend ontbreekt: een logische geleidelijke opbouw van skills, competenties en kennis. Studenten in het diepe gooien werkt niet; er is voldoende wetenschappelijk bewijs om dat te ondersteunen. Leer studenten de nodige skills, laat ze zich onder leiding van een deskundige docent kennis maken met de inhoud van het vak, en als die basis gelegd is kunnen ze het onder begeleiding gaan toepassen op praktische casussen; eerst gesimuleerd, daarna geleidelijk echter, complexer en zelfstandiger. Zoals ik eerder al schreef: HILL in het vierde jaar? Ja graag. HiLL in periode 1 van jaar 1: Absurd!
Mark de Graaf
01
December
2023
Henk, HILL is geen didactiek of onderwijsmethode, maar een verzameling inzichten uit onderzoek over hoe studenten – in zeer diverse contexten – goed leren. Dus wat mij betreft is de hele discussie over HILL wel of niet invoeren vrij zinloos. We moeten gewoon goed onderwijs bieden, wat studenten optimaal positioneert om hun talenten te ontwikkelen. Daarbij gebruik maken van de kennis die er is over leren en onderwijs. Of dat nu wel of niet in het HILL boek beschreven staat.
Waar ik het zeer met je oneens ben is hoe jij studenten skills wilt aanleren - ik neem aan dat je competenties bedoelt, daar gaat het uiteindelijk natuurlijk echt om. Ik ben benieuwd over welk bewijs jij het hebt, ik ken genoeg succesvolle voorbeelden waarin het goed lukt, en ook daar is literatuur over. Competenties ontwikkel je alleen maar door er in realistische contexten mee te oefenen. Natuurlijk gooi je studenten niet in het diepe zonder enige begeleiding of kennis. Maar die kun je ook net op tijd, op maat, in context bieden. Net genoeg, niet teveel.
Studenten kunnen zo veel meer dan je denkt, ik heb zelf zoveel bijzondere prestaties gezien van tweede- of zelfs eerstejaars studenten - denk aan publicaties op wetenschappelijke podia, serieuze technologische producten - die nooit zouden kunnen gebeuren in het heel voorzichtige pad naar zelfstandigheid dat jij schetst.
Mark de Graaf
01
December
2023
het is wel typerend: er is een probleem, iemand start anoniem een petitie (of iets op sociale media) en we eisen dat het veranderd wordt. Gelukkig hebben genoeg studenten wel met hun naam ondertekent. Dat helpt om te laten gebeuren wat echt nodig is: met elkaar in gesprek gaan, zoals Olivia Kramers aangeeft.
Wat dat betreft is de onderwijsvernieuwing hard nodig: de samenleving verandert hard en we staan voor grote uitdagingen. We hebben mensen nodig die hebben geleerd te verbinden, die zelf kunnen denken, hun eigen doelen kunnen stellen, die ondernemerschap tonen. Als we dat in onderwijs willen stimuleren schuurt dat altijd. Toch is dat nodig. Als je alumni na een aantal jaar vraagt wat het belangrijkste is geweest in hun opleiding is dat bijna altijd iets geweest wat toen heel ongemakkelijk was.
Het omgekeerde is natuurlijk niet waar: dat als het ongemakkelijk was het dan ook belangrijk is. Daarom is het goed echt in gesprek te gaan, goed naar elkaar te luisteren en het onderwijs beter te maken.
De ingeslagen weg is echt goed, de weg is hobbelig, de mensen die ik ken bij HRMTP staan open voor een constructieve dialoog.
Bij Fontys ICT zijn we iets langer bezig met talengericht onderwijs, je moet ondertussen heel hard zoeken naar een student die nog terug zou willen naar klassikaal onderwijs. Het werkveld zou niet anders meer willen, afstudeerders zijn startbekwaam en klaar voor een mooie loopbaan in een veranderende wereld. En daar zijn we toch voor als hogeschool?
Marie-Christine van Splunder
04
December
2023
Uit interesse lees ik de publicatie.
Wat mij hierbij opvalt is het feit dat we vaak vergeten mee te nemen wat studenten mogelijk nodig hebben aan vaardigheden wanneer we onderwijsvernieuwingen doorvoeren. Wat vraagt dat van de studenten, wat vraagt dat van de docent en kunnen wij dat bieden? Wat betekent dat voor de ondersteuning van de studenten? en hoe organiseren zij dat?
Wij nemen nog al eens makkelijk aan dat studenten al vaardigheden meenemen of bezitten maar dat dat vaak niet zo is. Zelfsturing, eigen regie, het zijn zo van die termen die ook iets met zich meebrengen. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de studenten dan ook begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Mijn ervaring leert dat we pas echt kunnen starten met onderwijs als we aan de voordeur de studenten hierin meenemen. Het vraagt iets van de docenten (professionaliseren in de veranderende rol) en van de studenten (meenemen in de bedoeling om het betekenisvol te maken).