Eindhoven,
28
augustus
2017
|
13:12
Europe/Amsterdam

Project tackelt blessures bij sportstudenten

Tot voor kort kampte tweederde van de studenten aan Fontys Sporthogeschool jaarlijks met één of meerdere blessures. Gevolg: tijdelijke uitval en soms zelfs studievertraging. Het project 'Blessurevrij studeren' blijkt een prima manier om dit probleem aan te pakken.

“Vooral blessures aan het onderlichaam komen veel voor,” zegt docent Tim Lorenz. “Denk aan knieklachten of springscheen.” De uitval van geblesseerde studenten vormt een probleem, niet alleen voor de slachtoffers zelf. Volgens Lorenz gaat het ten koste van de onderwijskwaliteit. “Bepaalde groepsopdrachten zijn lastiger te realiseren. Vooral als je bedenkt dat blessures soms maanden duren.”

Preventie en bewustzijn
Daarom startte Fontys vorig jaar met een gerichte campagne onder studenten van de bachelors ALO en Sportkunde. Lorenz: “Het project ‘Blessurevrij studeren’ heeft tot doel: preventie en bewustzijn. Daarbij is vooraf goed gekeken naar het gedragsaspect. Studenten zijn gevoelig voor sociale druk. Als ze zien dat anderen het ook niet doen, laten ze bijvoorbeeld hun warming up achterwege.” In bredere zin is de opzet om een cultuur te creëren waarin preventiegedrag normaal is. “Het besef dat je zelf veel kunt doen om problemen te voorkomen moet deel gaan uitmaken van de dagelijkse les- en werkpraktijk.”

Uitvloeisel van het project is de Personal Prevention Training. “Hierbij volgen studenten een bewegingsprogramma," vertelt Lorenz. "De intake en trainingen worden verzorgd door specifiek geschoolde vierdejaarsstudenten Sportkunde.” Met resultaat: het aantal blessures daalde met 18 procent. Volgens Lorenz zien studenten nu meer de noodzaak van een goede warming up en een gedoseerde trainingsopbouw. Hij relativeert ook: “Ik denk dat het nog te vroeg is om te spreken van een daadwerkelijke gedragsverandering. Studenten moeten dit natuurlijk over een langere periode volhouden.”

Over het algemeen reageren studenten positief op het (trainings)programma. “Inhoudelijk werpt het zeker vruchten af. Wel klagen sommigen over de trainingslocaties. Dat zijn dan kleine achterafplekken zonder airco. Hierin zit dus nog een verbeterpunt.”

Uitbreiden
Lorenz ziet genoeg mogelijkheden om het project nu verder uit te breiden. “In Nederland tellen we jaarlijks zo’n 4,7 miljoen sportblessures. Dat is een breed maatschappelijk probleem. Komend studiejaar willen we verschillende sportverenigingen in de regio kennis laten maken met ons programma. Ook is het de bedoeling dat onze stagiaires het introduceren op scholen.”

Deelname van Fontys-sportstudenten gebeurde tot nu toe op vrijwillige basis. De initiatiefnemers zien het project graag verankerd in het curriculum. Daarvoor zijn de eerste stappen inmiddels gezet. Ook speelt blessurepreventie voortaan een rol bij de toelating. Lorenz besluit: “Het voorkomen van blessures is in het belang van studenten én opleiding. Bovendien gaan onze afstudeerders straks de maatschappij in. Ze worden bijvoorbeeld actief op scholen of in verenigingen. Het is goed als ze daarbij het juiste voorbeeld geven aan anderen.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]