Eindhoven,
12
juni
2018
|
19:15
Europe/Amsterdam

Karen Cox: Verpleegkunde kan aanwas aan

Ruim 2,5 maal zoveel aanmeldingen

Sinds de beëindiging van de numerus fixus mag Fontys Verpleegkunde zich verheugen in een forse groei. Het aantal voltijd-aanmeldingen voor volgend studiejaar ligt begin deze maand op 954, maar liefst 607 meer dan op hetzelfde meetmoment in 2017. Karen Cox (directeur van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid) vreest de aanwas niet: “We stellen alles in het werk om die nieuwe eerstejaars een warm welkom te heten.”

door Frank van den Nieuwenhuijzen
Genoemde cijfers komen uit de Studielink-peiling van 4 juni. Zorgt de toeloop straks niet voor praktische problemen, zoals overvolle gebouwen en een hevig getouwtrek om stageplaatsen? “Nee, dat willen we juist voorkomen. Daarom is het zaak om nu goed vooruit te denken. Overigens leert de ervaring dat ongeveer 60% van de ‘ongewogen’ aanmelders daadwerkelijk begint aan de opleiding. Maar hoe dan ook blijft de groei fors."

Tegen de stroom
Met afschaffing van de NF vaart Fontys-Verpleegkunde tegen de stroom in. Bij 11 van de 17 Nederlandse Verpleegkundeopleidingen (waaronder bijvoorbeeld Avans Hogeschool) blijft die wél gelden. Dat verklaart mede waarom het aantal aanmeldingen voor Verpleegkunde landelijk gezien daalt: van 8147 in 2017 naar 7728 dit jaar (bron: Studielink). De brede studentenstop wordt volgens Cox vooral gerechtvaardigd met het argument ‘te weinig stageplaatsen’. “Maar sommige opleidingen voegen daaraan toe dat ze een studentenaanwas intern niet ingeregeld krijgen. Jammer. Hierop heb je zelf volop invloed. Stel dan ook alles in het werk om het toch voor elkaar te boksen.”

Personeel en plekken
Bij Fontys-Verpleegkunde lukt dat vooralsnog, al is er werk aan de winkel. Bijvoorbeeld waar het gaat om uitbreiding van het docentenkorps. “In totaal rekenen we met 12 extra fte’s. Daarbij geldt bovendien dat we graag masteropgeleide docenten willen. We zitten midden in de sollicitatierondes, en ik vertrouw erop dat we de gekwalificeerde kandidaten vinden.” Die docenten moeten straks de lokalen hebben om in alle rust hun verhaal te doen. “Ook logistiek regelen we in eerste instantie veel intern. Deels gaat het dan om slimmere roostering van ruimtes.” Maar er moeten uiteindelijk ook vierkante meters bij. “Extra klaslokalen denken we te kunnen vinden bij collega-instituten. Daarvoor voeren we nu gesprekken, zowel in Tilburg als Eindhoven.” Ook klopte Verpleegkunde in Eindhoven al aan bij de buren: het Máxima Medisch Centrum. “Een prima uitvalsbasis. Zo zitten onze studenten dicht bij het vuur.”

Stageplekken
De invulling van personeel en plekken heeft Cox zelf in de hand. Dat geldt niet voor het (mogelijke) tekort aan stageplekken voor de vele nieuwkomers: “Dit is niet aan ons, maar eerst en vooral aan de zorginstellingen. Gelukkig groeit daar het besef dat stageplekken keihard nodig zijn.” Sterker: op dit punt verkeert Fontys Verpleegkunde nu nog in een luxepositie. “We merkten dat er op een bepaald moment meer stageplekken waren dan studenten. Dat was destijds ook de reden om onze numerus fixus te beëindigen.” Cox erkent dat dit het lastigste punt is om ‘ingeregeld’ te krijgen. “We moeten stevig blijven lobbyen om stageplekken vrij te maken. Op de lange termijn draagt dat er tenslotte aan bij om een eind te maken aan het nijpende personeelstekort in de zorg.”

Ook de twee andere Fontys-zorgopleidingen die de NF loslieten profiteren daarvan. Bij Fysiotherapie staat de teller op 1065 aanmeldingen, 801 meer dan vorig jaar. Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken groeit met 237 aanmeldingen.