Eindhoven,
18
november
2020
|
09:27
Europe/Amsterdam

‘Er mag meer gevochten worden voor de belangen van studenten’

Corona heeft het onderwijs op z’n kop gezet. Steeds meer studenten lopen studievertraging op of ondervinden psychische problemen. Heeft Fontys hier voldoende aandacht voor? Bron vraagt het Elke van Kessel, voorzitter studentenfractie van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Pakt Fontys het corona-onderwijs goed op?
“Binnen de mogelijkheden wel. Er is in korte tijd natuurlijk heel veel veranderd voor studenten en medewerkers van Fontys. Dat heeft enorme impact op de hele organisatie. Het onderwijs is voor het grootste deel online gebracht met alle consequenties van dien.

Het is duidelijk dat de studenten daar niet altijd blij mee zijn. De kwaliteit van het afstandsonderwijs verschilt daarbij per opleiding. Sommige vakken zijn nu eenmaal lastig online te volgen. Je merkt nu dat steeds meer studenten studievertraging oplopen omdat ze in de knel komen met hun stage of minor.”

Heeft Fontys die problemen voldoende in het oog?
“Bij de Centrale Medezeggenschapsraad staat corona bovenaan op de lijst met agendapunten. Elke week bespreken we de ontwikkelingen. Daarbij hebben we een studentenfractie en een personeelsfractie die ieder vanuit hun eigen belang en eigen perspectief naar de maatregelen en de struggles kijken.

We kijken daarbij ook heel bewust naar het studentenwelzijn, want het is duidelijk dat studenten het moeilijk hebben. Binnen de CMR is daar zeker voldoende aandacht voor.”

Moet er vanuit de organisatie meer aandacht zijn voor studentenwelzijn?
“Dat denk ik wel, maar het verschilt per instituut en per studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat willen wij vanuit de studentenfractie meer onder de aandacht brengen binnen de CMR. Want dat mag natuurlijk niet afhankelijk zijn van je opleiding of instituut, dat moet over de hele breedte van een constant niveau zijn.

Bovendien mogen SLB’ers in deze tijd wel meer meebuigen met de persoonlijke situatie van studenten. Er mag soms wel meer ‘gevochten’ worden voor de belangen van de studenten.”

Hoe houden jullie als CMR de organisatie scherp?
“We hebben voor de zomer een enquête onder studenten uitgezet met de centrale vraag hoe ze het coronaonderwijs ervaren. Daaruit kwam naar voren dat ze kritisch zijn over het afstandsonderwijs. Nu zijn we een half jaar verder en hebben we een tweede enquête uitgezet.

Zo proberen we boven water te krijgen welke problemen en zorgen er leven onder de studenten en daar gaan we vervolgens mee aan de slag. Fysiek onderwijs is momenteel de grootste wens van studenten. We kijken elke week binnen de CMR naar de mogelijkheden, maar die zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de maatregelen.”
 [Ivo van der Hoeven]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Evelyne Meens
23
November
2020
Heel veel succes en plezier in deze functie Elke!