Eindhoven,
13
oktober
2022
|
11:25
Europe/Amsterdam

Medezeggenschap: nieuwe leden komen niet vanzelf

Medezeggenschap leeft binnen Fontys Hogeschool. Dat blijkt uit de Dag van de Medezeggenschap die woensdag werd gehouden op Campus Rachelsmolen. Wel worstelen sommige medezeggenschapsraden en -commissies met het snelle verloop van studenten.

Dat snelle verloop is inherent aan de organisatie, weet Erik-Jan Stroetinga. “Daar veranderen we weinig aan.” De docent en het lid van zowel de Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR) en Opleidingscommissie (OC) aan Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek is al ruim twintig jaar betrokken bij medezeggenschap.

“In tegenstelling tot studenten kunnen docenten en onderwijsondersteunend personeel veel langer zitting nemen in een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie”, licht Stroetinga toe. “Dat komt omdat studenten afstuderen en docenten niet. Tenzij ze Fontys verlaten, kunnen leden meerdere keren herkozen worden.”

Erik-Jan StroetingaNiet vanzelf
Niet alleen het verloop blijkt ten grondslag te liggen aan de moeizame werving van studenten. Onbekendheid met medezeggenschap speelt eveneens een rol. “Wij denken dat studenten niet echt weten wat het doel ervan is”, zeggen student Yur Geurts en medewerker Simone Egberts van de instituutsmedezeggenschapsraad van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG). “Ondanks dat we de highlights regelmatig via de portals delen.”

Ook bij de IMR van Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) gaat het werven van nieuwe leden niet vanzelf, zelfs niet onder docenten. “Docenten geven aan dat zij het vaak te druk hebben om deze functie te bekleden”, vertelt student en voorzitter Brando Roosen. “En studenten weten vaak niet dat zij zich voor de IMR kunnen aanmelden en dat hier een vergoeding aan vast zit. Voor de laatste drie toegetreden studenten was dit een doorslaggevende factor.”

Wervingscampagne
Tom van Duijnhoven en Margreeth Haagsman erkennen het verloop onder studenten, wat de continuïteit van het werk van een raad of commissie niet ten goede komt. Maar met de nodige inzet, wordt het volgens hen makkelijker om nieuwe leden aan te trekken. Beiden zijn adviseur van het Centrum voor Medezeggenschap (CvM), dat medezeggenschapsraden en -commissies ondersteunt in hun taken en bij de werving van nieuwe leden.

“Het klopt dat studenten vaak maar één termijn van twee jaar effectief kunnen deelnemen”, bevestigt Haagsman. “Toch hebben sommige instituten of opleidingen meer moeite om nieuwe studenten te werven dan andere.” Dat komt volgens de adviseur voornamelijk door de manier van werven. “Wij adviseren altijd om op tijd te beginnen met een wervingscampagne. Start niet pas wanneer een student is uitgestroomd, maar een paar maanden daarvoor al.”

Collega Van Duijnhoven voegt daaraan toe: “Pas meerdere communicatiemiddelen toe is ons advies: Plaats een oproep op de portals, plak posters, ga de klassen langs en benader studenten persoonlijk. Vooral dat laatste blijkt vaak succes op te leveren.” 

[tekst gaat verder onder de foto]

Betere besluitvorming
Bij Fontys zijn zo’n 800 studenten en medewerkers actief in een medezeggenschapsorgaan. Ze praten en denken mee over het onderwijsbeleid en de organisatieontwikkeling. Bij Fontys vindt medezeggenschap plaats op verschillende niveaus: centraal (CMR), bij de diensten (DMR) en instituten (IMR) en op opleidingsniveau (OC en GOC).

“Medezeggenschap vervult een belangrijke rol”, zegt bestuursvoorzitter Joep Houterman bij aanvang van de Dag van de Medezeggenschap in een College Tour. “De gesprekken tussen besturen, raden en commissies verlopen niet altijd even makkelijk. Maar dat hoeft ook niet. Medezeggenschap biedt andere perspectieven en vaak ook inspiratie en leidt vrijwel altijd tot betere besluitvorming.”

Een Fontys medezeggenschapsraad of opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en medewerkers. Tom van Duijnhoven en Margreeth Haagsman vinden dit een vanzelfsprekendheid. “Fontys wil mensen betrekken bij besluitvorming en beleid, dan is het niet meer dan logisch dat je dat doet met iedereen voor wie je dit doet.”

Ieders belang
Brando RoosenDe studenten en medewerkers die wel zitting hebben in een medezeggenschapsraad of -commissie benadrukken het belang van medezeggenschap. “De IMR is de vertaalslag naar personeel en studenten om op te komen voor ieders belang”, aldus Geurts en Egberts van IMR-FHMG. Voorzitter Roosen van IMR-FLOS komt met een concreet voorbeeld: “Onze IMR werd regelmatig pas op het einde van het besluitvormingsproces benaderd. Wij hebben bewerkstelligd dat de IMR vaker aan het begin van het traject gevraagd wordt om input te geven.”

Ook zijn ze enthousiast over wat deelname hen persoonlijk oplevert. “Je kunt eigen competenties ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap”, aldus Geurts en Egberts. “Tevens kan een student zijn eigen expertise ontwikkelen binnen een professionele setting”, vult Roosen aan. [Marieke Verbiesen]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Chris
18
October
2022
Theo Dersjant heeft gelijk. In de tijd dat ik op Fontys zat (2009 - 2010) vond ik de medezeggenschap compleet onzichtbaar en voelde ik me ook niet uitgenodigd om zelf deel te nemen. Op mij komt de medezeggenschap over als een gesloten bolwerk vergelijkbaar met een blackbox. Leeft? Waar? In iemands hoofd?
Theo Dersjant
14
October
2022
Eigenlijk is het hele artikel een steeds opstapelend bewijs voor het feit dat de eerste zin niet juist is.