Eindhoven,
09
juni
2022
|
19:09
Europe/Amsterdam

Weer lagere opkomst bij verkiezingen medezeggenschap

 De opkomst bij de verkiezingen voor de centrale medezeggenschapsraad is nog verder gedaald. Nog geen kwart van alle medewerkers en slechts 2 procent van alle studenten nam de moeite een stem uit te brengen op het belangrijkste adviesorgaan binnen Fontys. 

Om de twee jaar worden verkiezingen gehouden voor de centrale medezeggenschapsraad ofwel cmr.  Waar de opkomst tot 2018 rond de 38 procent voor medewerkers en 4 procent voor studenten schommelde, is sindsdien een duidelijke daling te zien.

In 2020 was de opkomst onder studenten gehalveerd en bracht nog 31 procent van de medewerkers een stem uit. Bij de verkiezingen van afgelopen maand bleef de opkomst onder studenten hetzelfde: 2 procent.  Bij medewerkers zakte het aantal uitgebrachte stemmen naar 24 procent.  

De tendens is niet nieuw en is ook elders bij hoger onderwijsinstellingen in het land gaande. In april uitte de onderwijsinspectie nog haar zorgen over de tanende belangstelling voor medezeggenschap in het hoger onderwijs. De lage opkomsten vormen volgens de inspectie een risico voor het functioneren van de medezeggenschap en daarmee voor de informatievoorziening aan bestuurders. 

‘Niet zo donker’
Gert-Jan Reus, voorzitter van de huidige cmr, wil in eerste instantie geen negatief geluid laten horen over het aantal uitgebrachte stemmen bij deze verkiezingen. “Zo donker zien wij het niet in. We zijn met goede moed de campagne ingegaan om tot dit resultaat te komen.”  Na enig aandringen geeft hij toe dat het opkomstpercentage niet geweldig is.  "Het feit dat de opkomst laag is, dat ontkennen we niet.”

Gert-Jan ReusEén reden kan hij nog wel noemen. “Ik vermoed dat het voor medewerkers moeilijker is geworden om onderling met elkaar over dit soort dingen te spreken nu iedereen sinds en ook na de coronacrisis vaker thuis werkt.”

Een vaker gehoorde klacht en aannemelijke reden voor de dalende betrokkenheid van de Fontysgemeenschap is dat de cmr weinig zichtbaar is. Wel tijdens verkiezingcampagnes, maar zelden of nooit wordt er buiten die paar weken contact gezocht of breed informatie gedeeld met de achterban. 

Reus kent de kritiek:  “We hebben daar als raad onlangs wel serieus bij stilgestaan. Er wordt geluisterd naar dat soort signalen.  Het is uitgebreid besproken en er wordt nu aan gewerkt. Vanaf 1 september zullen we als cmr zichtbaarder worden.”

Herkozen
Wat de uitslag van de verkiezingen betreft: zowel de studentenfractie als de fractie van de medewerkers telt vanaf 1 september 7 nieuwe gezichten.  In beide fracties werden vier leden herkozen voor een periode van nog eens twee jaar. 

De volledige uitslag van de verkiezingen vind je hier.  [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Paul
12
June
2022
Zojuist vulde ik nog een Enquete in voor de CmR...
Ik moest weer even nagaan; wat doen ze daar ook al weer?
Dus bij de beoordeling heb ik een aantal vragen gesteld waaronder of er in de advies en besluitvorming nog rekening wordt gehouden met de Menswaardige factor welke (ook statutair) de grondslag vormt voor de educatie op Fontys.

Wat zeer waarschijnlijk ook meespeeld is dat het onduidelijk is of jouw creatieve en opbouwende inzet wel daadwerkelijk een rol gaat spelen in de besluitvorming.
Want als de kaarten al geschud zijn en het grote geld uit maakt wat de koers wordt dan snap ik dat het enthousiastme er snel uit gaat. (En dat heeft ook weer effect op de nieuwe aanwas vanzelfsprekend!)