Eindhoven,
29
mei
2020
|
09:52
Europe/Amsterdam

Weinig effect crisis op financiële dienstverlening

Binnen de opleiding Finance, Tax and Advice (FTA) kunnen studenten zich bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie in Eindhoven bekwamen als financieel- of belastingadviseur. Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor deze sector?

Samenvatting

Fontys kent veel opleidingen waar lering kan worden getrokken uit wat nu gaande is. Door zowel docenten als studenten. In een serie artikelen laat Bron docenten en andere Fontys-experts vanuit hun discipline vertellen wat de coronacrisis blootlegt.

Parttime docent Maikel van den Brink ‒ één dag per week verbonden aan FTA en de rest van zijn tijd financieringsspecialist bij Rabobank ‒ en opleidingsmanager Miriam van Lieshout zien voorlopig weinig nieuws onder de zon.

Volgens laatstgenoemde is de financiële dienstverlening sowieso meer volgend, en moet er vaak lang worden afgewacht wat (bijvoorbeeld) de overheid doet. “Dat heeft dan weer het voordeel dat we de rust en kalmte kunnen bewaren. Andere branches zijn nu gedwongen om zich in allerlei bochten te wringen. Wij kijken meer met afstand, en kunnen weloverwogen keuzes maken wanneer nodig.”

Domino-effect
Over wat de crisis precies blootlegt is Van den Brink uitgesprokener. “We zien opnieuw hoe sterk alles financieel gezien verweven is. Particulieren, bedrijven en overheid zijn zeer afhankelijk van elkaar én tegelijkertijd kwetsbaar. Er is sprake van een domino-effect dat uiteindelijk iedereen raakt.”

Maikel van den BrinkVoor het werk van de financiële adviseurs verwachten beiden (dus) op korte termijn geen ingrijpende gevolgen. Van den Brink, naast financieringsexpert ook fiscalist: “Neem de fiscus. Bedrijven vragen uitstel van hun vennootschaps- of andere belastingen, maar dat gebeurt binnen de al bestaande regels. Grote ingrepen blijven nog uit.”

Wel benadrukt hij dat er “begrotingstechnisch” het nodige verandert bij de Belastingdienst. “Doordat ondernemers kampen met fors omzetverlies of zelfs failliet gaan, zit er straks veel minder geld in het laatje van de staat.”

Het is zoals het is… ook voor de Belastingdienst. “Ze weten daar ook: alles is afhankelijk van een goed functionerende economie. Hoe sterker die economie, hoe zekerder de belastingafdracht. Steunmaatregelen van de overheid zijn óók bedoeld om deze machine nog enigszins op gang te houden. Als een ondernemer er nu in slaagt om op 20 procent vermogen te blijven draaien, kan hij straks wellicht weer doorschakelen.”

Lessen trekken
Dat de financiële en fiscale dienstverlening niet wezenlijk zal veranderen als gevolg van de crisis, betekent niet dat deze sector daaruit geen lessen kan trekken. “In dit vak moeten we steeds aangehaakt blijven bij de praktijk”, zegt Van den Brink.

“Net als na de financiële crisis van 2008 kun je aan kruisbestuiving doen tussen theorie en praktijk. Bijvoorbeeld bij vakken als Financieren of Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) kun je nu al putten uit relevante praktijkvoorbeelden van perspectieven die van de ene op de andere dag verschuiven.”

Hij gelooft echter niet dat hij en zijn vakgenoten het nu helemaal anders moeten gaan doen. “Er is een groot verschil met de crisis van 2008-2011.” Toen vielen sommige banken om. “Nu kunnen banken juist bijdragen aan de oplossing, bijvoorbeeld door de financiering van sectoren en bedrijven.”

“Wel kunnen we in ons vak nuances anders leggen. Het is goed om onze financiële verwevenheid en het domino-effect dat daarmee gepaard kan gaan nóg inzichtelijker te maken. Verder geloof ik dat we uiteindelijk toch weer terugkeren naar hoe het was vóór de crisis. Misschien met wat kleine aanpassingen her en der. Maar na 2008 is wel gebleken hoe schrikbarend kort ons collectieve geheugen is. Voor de gemiddelde mens is het snel weer business as usual.”

Miriam van LieshoutSowieso in beweging
Over eventueel te verwachten aanpassingen in het FTA-curriculum als gevolg van de coronacrisis zegt Miriam van Lieshout: “Dat vind ik lastig te voorspellen. Vooral omdat onze opleiding momenteel nog in transitie is." [FTA is een recente samenvoeging van de ‘oude’ opleidingen Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie, red.].

"We zijn druk bezig om twee verschillende bloedgroepen (de fiscalist en de financieel adviseur) nauw met elkaar te verbinden. Dat maakt automatisch dat ons curriculum continu in beweging is en dat we vlot meebewegen met ontwikkelingen.”

Eerder sprak Van Lieshout over het afwachtende en ‘kalme’ karakter van de sector. Bij studenten aan de opleiding ziet ze min of meer hetzelfde. “Wij zijn mensen van de cijfers... De meeste van onze studenten zijn redelijk planmatig en rationeel georiënteerd. Dat maakt dat ze ook tamelijk pragmatisch en kalm reageren op de huidige omstandigheden.”

Pragmatisch, maar met gevoel: “Dat wil allemaal niet zeggen dat we elkaars nabijheid niet missen. Dat doen we namelijk zeker wel.” [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Eerder berichtte Bron al over de negatieve impact van de coronacrisis op macro-economisch niveau.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.