Eindhoven,
08
juni
2023
|
10:26
Europe/Amsterdam

Reorganisatie mediatheken is nu definitief een feit

De reorganisatie van de mediatheken, waarbij de papieren collecties grotendeels worden opgedoekt en wordt ingezet op een digitale mediatheek voor heel Fontys, is rond. Deze week hebben de medewerkers ingestemd met het akkoord over het sociaal plan dat Fontysbestuur en vakbonden sloten. 

De reorganisatie van de mediatheken heeft de afgelopen jaren nogal wat voeten in aarde gehad. Allereerst omdat er in eerste instantie te weinig ruggenspraak werd gehouden met de betrokkenen. Om die reden stemde de centrale medezeggenschapsraad (cmr) aanvankelijk ook niet in met het voorstel van het college van bestuur. Te weinig  draagvlak binnen de organisatie, zo luidde het bezwaar van de cmr. 

Ook elders binnen Fontys klonk kritiek op het voornemen van het college van bestuur. En nog steeds. Maar het bestuur bleef vasthouden aan de voorgenomen digitalisatie en centralisatie. 

Wel werd erkend dat de route die was afgelegd geen schoonheidsprijs verdiende. Alsnog werd een sessie inspraakrondes gehouden en werd het voorstel licht aangepast. Het transitieplan werd daarna wel goedgekeurd door de cmr, waarna de gesprekken met de vakbonden begonnen over een sociaal plan. De kleine zestig medewerkers van de huidige mediatheken behouden niet allemaal hun baan en een aantal zal elders binnen Fontys aan een baan geholpen moeten worden.

Het bestuur heeft in de persoon van cvb-lid Hans Nederlof altijd gesteld dat het absoluut niet om een bezuinigingsoperatie ging maar om een omslag naar digitalisering waarbij de afzonderlijke mediatheken op allerlei Fontyslocaties voortaan onder één paraplu zouden belanden en dat dit voor studenten voordelen zou hebben. Sommige intituten met specifieke collecties mogen die nog wel behouden en daar voorzieningen voor treffen. 

In gesprek
De centralisatie betekent dus echter wel dat niet iedereen mediatheek-medewerker kan blijven en van sommige medewerkers ook afscheid genomen moet worden. Daarover ging het bestuur afgelopen woensdagavond met de vakbonden in gesprek met de medewerkers. 

Er werd uitgelegd hoe het plan eruit komt te zien en hoe het traject de komende maanden gaat lopen. Uiteindelijk stemde een flinke meerderheid in met het akkoord dat bestuur en vakbonden hadden gesloten. 

“Wij hebben de garantie gegeven dat elke individuele medewerker nog voor het einde van deze maand een voorstel ontvangt", stelt Nederlof. "Daar kunnen ze dan de tijd voor nemen om over na te denken. En na de zomer wordt er dan praktisch invulling gegeven aan het sociaal plan en de reorganisatie van de mediatheken.” [Jan Ligthart]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Frank Huysmans
13
June
2023
Wat studenten en docenten voortaan onder meer gaan missen:
- informatiespecialisten die actuele kennis hebben van beschikbare bronnen en zoeksystemen, en die kunnen helpen bij het *sneller* vinden van bronnen, en het vinden van *relevantere* bronnen (efficiency, anyone?)
- toegang tot gedrukte boeken en tijdschriften waaruit je, inmiddels uitputtend aangetoond, beter leert en onthoudt
- toegang tot digitale bronnen (tekst, audiovisueel etc.) waar Fontys geen licentie voor heeft kúnnen afsluiten (want te duur)
- toegang tot fysieke bronnen die niet zijn/niet mogen worden/nooit zullen worden gedigitaliseerd (groot deel van de twintigste eeuw, omdat er nog auteursrecht op rust en/of omdat er geen businesscase is voor uitgeverijen om het wel digitaal te vermarkten)
- toegang tot in de loop der tijd door medewerkers gecureerde fysieke collecties van voor de lokaal aangeboden studies waardevolle bronnen
- een plek binnen de gebouwen waar men zich in tussenuren kan terugtrekken om te studeren en waar een ongeschreven code heerst dat het er rustig is en je elkaar niet stoort
- een plek waar je met een groep kunt afspreken om er te gaan blokken voor tentamens en op gezette tijden samen pauze neemt (zelfopgelegde sociale druk afgewisseld met [Brabantse] gezelligheid)
Natuurlijk gaat er in de wetenschappelijke communicatie veel digitaal. En natuurlijk kun je deze functies ook op een andere manier vormgeven. Maar het zou toch te denken moeten geven dat er internationaal maar héél weinig hogescholen en universiteiten te vinden zijn die hun fysieke biblio- of mediatheken hebben gesloten. Sterker: bij het idee alleen al kijkt men je niet-begrijpend aan. Juist vanwege de *combinatie* van functies op één fysieke plek. De toekomst van het onderwijs is digitaal én fysiek, hybride zo je wilt, maar zeker niet alleen digitaal.
Sterkte.
Frank Huysmans
bijzonder hoogleraar Informatiesamenleving (m.n. bibliotheken), Universiteit van Amsterdam

Willöm
13
June
2023
Beste Frank,
Dank voor deze reactie. Je slaat de spijker op de kop. Erg jammer dat men er altijd achteraf pas achter moet komen. Maar hopelijk pakt het beter uit dan verwacht.
Getekend, een teleurgestelde bibliothecaris.
Eveline Berden
14
June
2023
Zoals hierboven aangegeven is veel, maar zeker niet al het onderwijsmateriaal digitaal beschikbaar. Het verdwijnen van de papieren mediatheekcollectie treft vooral de student met weinig financiële middelen die zijn leermiddelen leende (let op: verleden tijd) bij de mediatheek. Ik hoop dat Fontys een oplossing biedt om het onderwijs toegankelijk te houden voor alle studenten.
F Maas
12
June
2023
Blijft voor mij nog steeds de vraag: waar kunnen docenten en studenten de niet via internet gepubliceerde literatuur terug vinden? En, waar is de ondersteuning bij het zoeken in sommige databanken? Hoe komen we ook te weten wat wel of niet aan nieuwe materialen beschikbaar is? De bibliotheek/mediatheek in R3 Eindhoven is nu dicht en geen enkele mededeling te zien over wat er nu gebeuren gaat. Studenten spreken er mij volop op aan en niet in positieve zin.
Judith de Kruijf
09
June
2023
Zeer treurige ontwikkeling, voor de betrokken medewerkers en huidige en toekomstige studenten.
En dat terwijl op andere plekken binnen het onderwijs het boek juist weer wordt teruggehaald.
Zo weinig tastbaar, dat digitale!
Het vernietigen of afvoeren van boeken komt in de geschiedenis vaak als zeer negatief politiek en/of religieus protest voor. Dat is hier niet het geval, maar het gevoel van verlies raak ik niet kwijt.
Ilse van Riel
10
June
2023
Ook ik ben van mening dat het boek terug komt.
Vrijdag 9 juni organiseerde de instituten op S3 een afscheidsfeest gebouw/mediatheek met een boekenmarkt. Wat was het druk. We hebben nog veel studenten en docenten blij gemaakt. Ondanks de blijheid die er was over dat boeken en onderwijsmaterialen goed terecht zijn gekomen en we konden terugblikken op een geweldige dag, kon ik alleen maar denken hoe dan. Een verdoofd gevoel, onbeschrijfelijk.
Willöm
08
June
2023
De stemming over het sociaal plan vond afgelopen dinsdag (06-06) plaats.