Eindhoven,
15
mei
2018
|
18:34
Europe/Amsterdam

'... maar numerus fixus internationals is niet nodig'

Het hoger onderwijs moet niet internationaliseren uitsluitend om te groeien. En de buitenlandse student moet wel iets toevoegen. Maar meer ‘sturen’ op het aantal internationale studenten, dat vinden Fontys en andere hogescholen niet nodig. Universiteiten willen dat wel,  bijvoorbeeld door een numerus fixus op Engelstalige studies om zo het aantal buitenlandse studenten te remmen waar nodig.

door Marten van de Wier
De universiteiten en hogescholen kwamen deze week met een gezamenlijke ‘internationaliseringsagenda’: een voorzetje voor de plannen waarmee onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) volgende maand komt. In zijn voorstel vraagt het hoger onderwijs 'op korte termijn om extra instrumenten’ om de buitenlandse instroom te kunnen beheersen. Zo willen de universiteiten ervoor zorgen dat er altijd voldoende plek is voor Nederlandse studenten.

Onnodig
Maar bij Fontys is dat niet nodig, zo zeggen verschillende directeuren van Fontys Hogescholen tegen Bron. Gekwalificeerde Nederlandse studenten kunnen vrijwel overal terecht. Bij Fontys komt rond de 10 procent van de 45.000 studenten uit het buitenland.

Ook elders op het hbo is de situatie anders dan in het wetenschappelijk onderwijs. Het aantal internationale studenten op de universiteiten is de afgelopen tien jaar verdriedubbeld, tot een kleine 49.000. Op de hogescholen was de stijging maar 40 procent. Er zijn op het hbo nu 28.000 buitenlandse studenten.

Hotelschool en Kunsten
De Vereniging Hogescholen steunt de universiteiten wel in hun vraag. Maar woordvoerder Marjolein Schooleman noemt de roep om wettelijke instrumenten om de instroom van internationals te beperken voor het hbo ‘minder opportuun’, omdat er eigenlijk nergens sprake is van verdringing van Nederlandse studenten. “Alleen op de hotelscholen zou het misschien kunnen voorkomen.”

Daarnaast hebben Nederlandse studenten wellicht hinder van toegenomen internationale concurrentie bij de hogescholen voor de Kunsten, waar op kwaliteit wordt geselecteerd. Ook de Fontys Hogeschool voor de Kunsten kent van oudsher hoge percentages internationale studenten. Directeur Karen Neervoort vertelde eerder in Bron hoe dat zit.