Eindhoven,
27
juni
2023
|
09:37
Europe/Amsterdam

Lectoratenplan heeft iets meer tijd nodig

Nog voor het einde van dit studiejaar ligt er een lectoratenplan. Dat was althans de bedoeling. Wat maakt het zo ingewikkeld? Arian Steenbruggen, lid van het college van bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuille onderzoek en onderwijs, geeft uitleg.

Bij haar aantreden in september vorig jaar sprak Arian Steenbruggen over het belang van praktijkgericht onderzoek. Een paar maanden later vertelde de bestuurder dat er een lectoratenplan zou komen, en dat het streven was dat voor de zomervakantie rond te hebben.

“Het gaat om een plan op inhoud dat past bij de Fontysstrategie en onze kennisthema’s. Een plan dat aangeeft wat we hebben en waar we naartoe gaan als we ons onderzoek willen uitbreiden”, vat Steenbruggen samen. “Zaken die daar weer mee te maken hebben zijn onder andere financiering, verantwoordelijkheden en voorwaarden voor het lectorschap.”

Dat plan ligt er nog niet. Maar het komt er wel, en over niet al te lange tijd, verzekert de bestuurder. “Het is niet zo dat er nog helermaal niks is, we hebben op veel onderdelen vergevorderde ideeën, maar er liggen meer voorbereidingen aan ten grondslag dan we hadden vermoed. Al dachten we al niet dat het eenvoudig zou zijn.”

Lectorenberaad
Twee weken geleden bij het lectorenberaad kwamen alle onderwerpen weer ter sprake. “Steeds meer dingen vallen op hun plek”, concludeert Steenbruggen. “Maar de voornaamste besluiten moeten nog genomen worden. En het is belangrijk dat we de lectoren en directeuren hier heel goed in meenemen.”

Arian SteenbruggenDat het langer duurt dan Steenbruggen had verwacht, heeft ook te maken met de grootte van Fontys en de versnippering in verschillende instituten, waardoor het overal net een beetje anders is georganiseerd.

Punt is dat verantwoordelijkheden nu vaak niet voor iedereen helder genoeg zijn. Een lectoraat is ondergebracht bij een instituut, en de lectoraten zijn behalve in het instituut ook actief in Centre of Expertise (CoE) of een Kenniscentrum (KC’s).

Steenbruggen: “Wat belangrijk is, is dat voor iedereen helder is waar welke verantwoordelijkheid ligt. Het Verbeterprogramma praktijkgericht onderzoek (VPO) heeft daar al belangrijke stappen in gezet. In het lectoratenplan gaan we daarop door.”

De bestuurder vergelijkt het lectorschap ook wel met het hoogleraarschap. “Daarvoor staat behoorlijk goed vast wat het pad daarnaartoe is. Wat diegene moet kunnen laten zien, wat diens output is, wat de kwaliteitseisen zijn en wat er van deze persoon verwacht wordt.”

“Het plan waar we mee bezig zijn, gaat over de inhoud waar wij als organisatie in willen investeren”, vervolgt Steenbruggen. “Als een lectoraat is goedgekeurd, plaatsen we er een lector op, die gaan we werven of laten we doorgroeien, en dan hebben we die stappen nodig.”

20 miljoen euro
Op dit moment gaat er ongeveer 20 miljoen euro om aan onderzoek binnen Fontys, op een totaalbudget van zo'n 525 miljoen euro. “Dat is een heel klein beetje van het budget”, besluit Steenbruggen. “Dat geld kunnen we efficiënter inzetten, maar dan moeten we er wel eerst beter zicht op krijgen.”

De afgelopen maanden is er daarom hard gewerkt aan een inventarisatie ten aanzien van de lectoren en lectoraten. Daarbij is ook gekeken naar de organisatie binnen een aantal collega-hogescholen, en zijn getallen met elkaar vergeleken.

“Op grond van deze inventarisatie, onze strategie, input uit de organisatie en voortbordurend op het VPO gaan we het lectoratenplan afronden. Pas nu we hier allemaal zicht op krijgen, kunnen we besluiten gaan nemen over de organisatie en richting van de lectoraten.”

Door dit hele proces realiseren ook steeds meer lectoren en directeuren zich dat Fontys toe is aan een professionaliseringsslag wat betreft praktijkgericht onderzoek, dat er een plan moet komen met basisvoorwaarden. Dat is het voordeel als je wat meer tijd neemt, is de conclusie van Steenbruggen. “Nog dit najaar ligt er een lectoratenplan”, verzekert ze. [Marieke Verbiesen]

Reageren kan hieronder. Eenmaal gepubliceerde reacties worden niet verwijderd

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.