Eindhoven,
02
februari
2023
|
14:36
Europe/Amsterdam

Bestuur komt voor de zomer met plan voor lectoraten

Het ontbreekt hogescholen aan een koers, visie en langetermijndoelstellingen aangaande hun lectoraten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Lectoren (VvL) onder 90 lectoren en hbo-onderzoekers. Fontys heeft zeker wel een visie, stelt bestuurder Arian Steenbruggen. “Nog voor de zomer willen we met een plan komen."

U bent van mening dat er bij Fontys al lange tijd aantoonbaar goed en gewaardeerd onderzoek wordt uitgevoerd?
“Inderdaad. In ons strategisch plan, Fontys for Society, hebben we een zestal inhoudelijke kennisthema’s benoemd. Die thema’s hebben we georganiseerd in centers of expertise en kenniscentra om ons onderzoek te versterken. Onze lectoren zijn zowel met de instituten verbonden als met deze centers of expertise en kenniscentra.”

Toch moet er vast nog wel het een en ander gebeuren?
“Een logisch vervolg op deze beweging is om beter te kijken naar de samenhang van lectoraten. Ook willen we onderwijs en onderzoek nog meer met elkaar vervlechten. En we gaan ervoor zorgen dat de kennisthema’s goed zijn afgedekt.”

Waar staat Fontys in de ontwikkeling van lectoraten?
Op dit moment hebben we zo’n 41 lectoraten, 47 lectoren en nog 4 vacatures voor lectoren. De lectoraten staan niet allemaal op precies hetzelfde punt in hun ontwikkeling. Het ene lectoraat is verder ontwikkeld, en het andere is langer bezig.”

Hoe kijkt u tegen praktijkgericht onderzoek aan?
“Het is een primaire taak naast het bieden van onderwijs. Daarom stellen we lectoren aan, richten we lectoraten in en zijn we bezig met hybride leeromgevingen. We vinden het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan onderzoek, net als aan het onderwijs, direct of indirect. Met onderzoek verbeter je je vak, jezelf, de student en werk je aan de beantwoording van maatschappelijke vragen.”

Wat gaat goed en wat kan er nog beter? 
“De kwaliteit is prima op orde. Dat checken we met de uitgangspunten van basiskwalificatie onderzoek, een landelijke richtlijn. We hebben een commissie lectoren en lectoraten die aanvragen voor lectoraten beziet en het College van Bestuur advies geeft. Er is steeds meer aandacht en oog voor onderzoek, van binnenuit en ook van buitenaf. Waar we aan werken is de samenhang, de betrokkenheid bij onderzoek, evenals het volume om onderzoek te vergroten.”

Er gaan stemmen op om de functie van lector te verankeren in de wet en lectoren een vergelijkbare waardering te geven ten opzichte van hoogleraren binnen universiteiten. 
“De functie van lector binnen het hbo is vergelijkbaar met die van hoogleraar binnen een universiteit. En omdat die functie is vastgelegd in de wet, moeten we daar met de lector ook naartoe. Wel heeft het hoger onderwijs in zijn algemeenheid nog een professionaliseringsslag te maken. De functie van lector is een eervolle functie die je via een aantal stappen bereikt, waarin je steeds meer je onderzoeksbekwaamheid en professionalisering laat zien. Dat is nog niet uniform vastgelegd en is vaak overal een beetje anders.”

Het hbo moet van ver komen.
“Je moet je voorstellen dat het eerste lectoraat in 2001 is geïnstalleerd, waar de universiteit al sinds mensenheugenis onderzoek doet. Toch vind ik dat er al best wat stappen zijn gezet: we hebben een lectorenraad, een lectoren- en lectoratencommissie, de lectoren hebben een positie en inschaling in het functiehuis en er zijn middelen voor de centers of expertise, kenniscentra en lectoraten. Tegelijkertijd hebben we daar als Fontys, net als andere hbo's, nog best wat stappen te zetten. En dat gaan we ook zeker doen, dat is onderwerp van gesprek.” [Marieke Verbiesen]

Boilerplate

Het onderzoek van de Vereniging voor Lectoraten is gepubliceerd in de nieuwsbrief ‘wintereditie 2022’.

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Peter van den Broek
03
February
2023
Lectoren wettelijk gelijk stellen aan professoren? en dus ook aan de salariëring van hoogleraren?
Dan ook de opdracht meegeven om door lobby -en tender activiteiten minstens 4x je jaarsalaris binnen te halen dankzij betaalde onderzoeksopdrachten en dergelijke.
Zo gaat dat ook in de grote professorale mensenwereld van de universiteiten.
Wat een vooruitzicht : pakweg 50 lectoren die ieder een half miljoen per jaar scoren. Netto graag.
Succes.
Peter van den Broek
Johan Wijnhoven
03
February
2023
Arian Steenbruggen: " Met onderzoek verbeter je je vak, jezelf, de student en werk je aan de beantwoording van maatschappelijke vragen.” Mee eens doch m.b.t. het laatste punt volgende vraag. Dient de beantwoording van maatschappelijke vragen middels gesubsidieerd toegepast onderzoek tevens bij te dragen aan het maatschappelijk nut ? Waarom deze vraag ? Dit punt krijgt binnen het HBO nog te weinig aandacht. Nee, de beantwoording van maatschappelijke vragen resulteert niet automatisch in maatschappelijk nut. Naar mijn mening wordt nog steeds heel veel maatschappelijk geld onnodig vernietigd. Waarom ? Omdat het doen van onderzoek centraal staat en niet het onderzoeksresultaat. Vanuit onderwijs / ontwikkeling begrijpelijk, doch niet vanuit het maatschappelijke nut. Als we als doel hebben een grotere maatschappelijke bijdrage te willen leveren middels onderzoek, dan zullen onze lectoraten zich ook dienen bezig te houden met de vraag hoe de onderzoeksuitkomsten ofwel de praktische inzichten die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, daar komen waar ze benodigd zijn. Stelling: " Met Onderzoek werkelijk bijdragen aan maatschappelijk nut begint na de afronding van het Onderzoek ".
Rutger van de Sande
03
February
2023
Ik ben het met je eens dat bijdragen aan maatschappelijk nut een belangrijke doelstelling is van het onderzoek dat we bij Fontys doen. Sterker nog: het is een kwaliteitscriterium en lectoraten moeten er ook verantwoording over afleggen. Wat je stelling betreft, zou ik een andere willen voorstellen: "Met onderzoek werkelijk bijdragen aan maatschappelijk nut begint bij het samen optrekken met alle relevante belanghebbenden vanaf de start van het onderzoek. Zo zorg je ervoor dat de aandacht voor maatschappelijk nut meteen zit ingebakken in je onderzoeksopzet."
Teade Punter
03
February
2023
Inderdaad, er zijn allerlei losse eindjes, maar we zetten serieuze stappen op een gedegen fundament, waarbij Fontys haar praktijkgerichte onderzoek goed weet te koppelen met haar onderwijs; onderwijs en onderzoek zijn twee zijden van de dezelfde medaille. De lectoraten vormen de bron van de kennisontwikkeling, waarbij we kijken naar de maatschappelijke uitdagingen en dat via de kenniscentra en centres of expertise integreren.
Rutger van de Sande
02
February
2023
Hoewel er nog allerlei losse eindjes zijn, zijn we als hogescholen serieuze stappen aan het maken om verder door te groeien naar kennisinstellingen. De kenniscentra en centres of expertise (waarin o.a. samenwerking tussen lectoraten wordt verankerd en bevorderd) zijn daarin een logische vervolgstap nadat lectoraten de afgelopen twintig jaar hun plek hebben gevonden in de hogescholen. Mooi om daar bij te zijn!