Eindhoven,
04
juni
2018
|
12:54
Europe/Amsterdam

'Komende jaren 70.000 nieuwe tech-banen'

Dutch Technology Week geopend

De opening van de Dutch Technology Week stond in het teken van een overeenkomst en van een getal. De overeenkomst betrof uiteraard het Brainport Talent & Skills Akkoord. Het getal was 120.000. Letterlijk elke spreker tijdens de officiële opening gebruikte het. Geen wonder: het betreft het aantal vacatures dat de tech-sector hier de komende jaren nodig heeft om te kunnen blijven groeien.

door Jan Ligthart
"Het is een illusie om te denken dat we in Nederland een economie overeind kunnen houden met handel en diensten. Techniek en technologie zijn onze toekomst." Zo omschreef Frits van Hout, bestuurslid ASML, de urgentie. "Van die 120.000 banen zijn er 70.000 nieuw. Gelukkig kiest steeds meer jeugd voor techniek. Op het VWO inmiddels al 52 procent, voor het eerst ook voor het merendeel meisjes. Dat is heel mooi. De vraag is wel of we het daarmee gaan redden."

Van Hout verwees indirect naar het akkoord dat Nienke Meijer namens Brainport met 200 instellingen, overheden en bedrijven (waaronder ASML) sloot om onderwijs en arbeidsmarkt te ontwikkelen en te innoveren. Fontys belooft in het kader van dat akkoord in 2025 het aantal IT- en tech-afgestudeerden te verdubbelen.
De ASML-bestuurder haalde ook MBO en universiteiten erbij. "We moeten ons schamen dat MBO'ers als groep in dit land niet in hoog aanzien staan." En over de universiteiten: "Alleen bij voortdurende aanwas van talent is groei mogelijk. Als het onderwijs dan gedwongen wordt tot een numerus fixus op technische opleidingen, dan heeft dat natuurlijk meteen effect op ons."
Ook de Eindhovense burgemeester Jorritsma richtte de blik op Den Haag. "Sinds het nieuwe kabinet is aangetreden struikelen we hier over de bewindslieden die op bezoek komen. Ik ben daar trots op, maar het is ook gewoon terecht. Onze regio kent 5 procent groei dit jaar. Dat betekent dat we een hele mooie bloem hebben, alleen dreigt die geen water te krijgen." 
Jorritsma memoreerde aan de financiële maatregel die dit kabinet voor expats beoogt waardoor deze meer belasting moeten gaan betalen. En aan het feit dat Eindhoven meer sport- en cultuurvoorzieningen nodig heeft, zowel voor de nieuwe werknemers als voor hen die hier nu al wonen. Een politiek betoog dus met een uitdrukkelijk verzoek aan Den Haag om meer geld. 

Ook Marieke Blom, hoofdeconoom ING, roerde kort de politiek aan, vooral Donald Trump en de 'Wij eerst'-strategie. "Een mogelijk snel scorende maar op termijn buitengewoon onhandige politiek", die volgens Blom pijnlijk blootlegt waarom het Amerikaanse model uiteindelijk niet werkt. "Omdat jet het uiteindelijk toch allemaal samen moet doen."
Toch maakt zij zich meer zorgen over de politieke gevolgen van deze ontwikkelingen dan over de economische gevolgen. Op dat punt zit het voorlopig nog wel goed in Nederland. Blom constateerde wel met genoegen dat het getal van 120.000 zo vaak voorbij kwam. "Dat is het getal waaraan wij  bij ING hebben zitten rekenen."
Ze legde vervolgens uit dat een groot deel van de nieuwe werknemers wel een uitgestoken hand moet krijgen van onderwijs en bedrijfsleven, wil de tech-sector kans van slagen hebben.
 
Allemaal op de foto voor het Brainport-akkoordWaarna Fontys-voorzitter Nienke Meijer het Brainsport Talent & Skills Akkoord nog eens uitlegde. Een akkoord dat gaat over mensen en kansen. Immers: volgend jaar komen er al 7.000 nieuwe technologische vacatures beschikbaar. 
"Het akkoord behelst zeven afspraken, niet zeven beloftes. Die uitgestoken hand zit er zeker in en is absoluut nodig. TEC-skills worden een vast onderdeel van het curriculum, al vanaf de basisschool. Maar het allerbelangrijkste van dit akkoord is dat het een persoonlijk akkoord is, waarbij bestuurders zich persoonlijk zullen inzetten om een impact te realiseren op mensen."