Eindhoven,
04
juni
2018
|
08:00
Europe/Amsterdam

'Akkoord was nodig, want urgentie is hoog'

Brainport-overeenkomst vandaag ondertekend

“De regio moet de motor zijn. En de nationale overheid moet dat faciliteren. De ministers Van Engelshoven en Koolmees zaten afgelopen week bij het SER-overleg waar dit nog eens nadrukkelijk werd gezegd. Nou, dit Brainport-akkoord is daar een mooi voorbeeld van. De urgentie in deze regio is hoog en daarom was er hier ook geen obstakel bij bestuurders om deze overeenkomst te tekenen.”

door Jan Ligthart
Nienke Meijer, voorzitter van Fontys, zal deze ochtend op de Fontys-campus aan de Rachelsmolen in Eindhoven even buiten haar rol moeten treden. Want het is als bestuurder van Brainport dat zij tijdens de opening van de Dutch Technology Week het Brainport Talent & Skills Akkoord presenteert.
Zoals eerder gemeld heeft deze overeenkomst, ondertekend door meer dan 200 bestuurders uit de regio, in potentie grote impact op het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio. Het akkoord behelst zeven afspraken tussen onderwijs- en overheidsinstellingen en tal van bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling en innovatie van de onderwijs- en arbeidsmarkt.  

Maar waarom nu? Waarom niet veel eerder al zo'n akkoord gesloten, gezien ook de tekorten die er nu al zijn op de regionale arbeidsmarkt? "Laat ik het zo zeggen: we hebben nu het momentum. We beginnen ook niet van onderaf aan, want de afgelopen jaren is er al veel gebeurd", aldus Meijer. 
"We kunnen nu echter in de versnelling omdat er al veel kleine pareltjes zijn die geoogst kunnen worden. Dit akkoord hebben we in vier, vijf weken voor elkaar gekregen omdat dit bij al die bestuurders al zo nadrukkelijk op de voorgrond staat. De urgentie is al heel hoog, dit is de strik die we er omheen doen om de plannen echt te realiseren."

Financiering
"Als je deze afspraken leest, en dan de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio-envelop ernaast legt, dan zie je dat dat één op één matcht. Dus voor een deel komt de financiering van de acties uit dit akkoord rechtstreeks uit die 130 miljoen van de regio-envelop."
Dat volstaat echter niet voor de doelen op de lange termijn. "De discussie die we met regionale en nationale overheden nog voeren is welke financiële middelen we daar verder nog aan kunnen toevoegen. Op termijn zou iedere Nederlander een persoonlijke leerrekening moeten krijgen. Zo ver zijn we nog lang niet, maar we willen daar in Brainport de hele infrastructuur wel klaar voor hebben."

Tevreden
Nu kun je alle straten en wegen in Nederland plaveien met mooie beloftes en afspraken tussen overheden, bedrijven en instellingen. Hoe mooi dit Brainport-akkoord ook klinkt, het is dus niet gezegd dat het ook allemaal praktijk zal worden. Wanneer is Meijer over pakweg vijf jaar niet tevreden over dit akkoord? "Als het tegen die tijd nog steeds papier is en geen werkelijkheid. Dan ben ik absoluut niet tevreden. Maar ik ben optimistisch van aard dus ik denk dat deze droom gewoon gerealiseerd gaat worden."