Eindhoven,
14
oktober
2021
|
11:08
Europe/Amsterdam

Hoe kan Brabant bijdragen aan ‘brede welvaart’ voor jongeren?

Economisch heeft Noord-Brabant de draad na de coronacrisis snel weer opgepakt. Maar daaronder liggen nog grote problemen waar de huidige generatie studenten direct mee te maken heeft, zoals woningnood.

De Sociaal Economische Raad (SER) Brabant bracht hierover vorige week een adviesrapport uit voor het provinciebestuur. Daarin pleit zij ervoor om te investeren in ‘brede welvaart’. Volgens Elphi Nelissen, behalve bestuurslid bij Fontys ook voorzitter van SER Brabant, is het belangrijk verder te kijken dan ‘economische welvaart’.

Hoe reageerde het provinciebestuur op het SER-advies?
“Ons advies is goed ontvangen en biedt een voedingsbodem voor veranderingen. Brede welvaart gaat erom dat de economische groei in balans is met bijvoorbeeld ons gebruik van grondstoffen en dat iedereen in onze maatschappij kan meedoen op het gebied van werk, wonen en levensgeluk.”

Hoe is de arbeidsmarkt nu voor jongeren?
“Tijdens de coronacrisis zijn natuurlijk veel jongeren hun (bij)baantjes in de horeca kwijtgeraakt en ze verloren daarmee ook hun soms noodzakelijke inkomsten. Jongeren zijn op meerdere punten zwaar geraakt, ook op psychosociaal gebied, daarvoor vragen wij aandacht in ons adviesrapport.

Maar werk is er weer volop. Werkzoekenden – zeker op hbo-niveau – kunnen weer hogere eisen stellen. Neemt niet weg dat er aandacht moet zijn voor misbruik van flex-contracten, omdat iedereen bestaanszekerheid verdient. De coronacrisis bracht helder in beeld waar daarbij de zwakke plekken zitten, vooral voor arbeidsmigranten en jongeren.
 [tekst gaat onder foto verder]

Het probleem is nu vooral dat er een tekórt is in vrijwel alle beroepsgroepen, met de zorg en de techniek als uitschieters. Door de coronapandemie is de vraag in de zorg ook groter geworden. Het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo is daarin zeker belangrijk, maar jongeren met een mbo-opleiding op zak zijn evengoed nodig.

We hebben behoefte aan méér aanwas, want door de demografische ontwikkelingen zie je dat die afneemt. Behalve bij- en omscholing om mensen naar nieuwe beroepen te bewegen – daarin heeft Fontys een rol - denk ik dat we ook veel beter gebruik kunnen maken van het arbeidspotentieel van internationale studenten en -medewerkers, arbeidsmigranten, statushouders en vluchtelingen. Dat is een win-win-situatie.”

Jongeren kunnen geen kamer vinden en een huis kopen is voor hen bijna onmogelijk. Wat kan de provincie daaraan doen?
“De huidige woningmarkt kampt met een complex probleem. Het zou helpen als de provincie beter gaat samenwerken met gemeenten. Zij moeten daarbij veel meer tempo maken en gemeenten moeten meer over hun eigen grenzen heen kijken.

Dat er niet genoeg gebouwd wordt - met name voor starters en senioren - of bestaande bouw niet optimaal kan worden benut, heeft veelal te maken met vergunningen en wet- en regelgeving die moet worden aangepast.

De vraag is vervolgens waar we het beste woningen kunnen bouwen, betaalbaar en in een prettige omgeving, zonder onze natuur aan te tasten. Hoe kunnen we de binnensteden beter inrichten? Wonen in plaats van winkels of wonen boven winkels. Gaan we meer in de hoogte bouwen?

Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio en ook betrokken bij dit advies, levert met zijn onderzoek bij Fontys daaraan een belangrijke bijdrage. Ook op het gebied van onder meer de inrichting van bedrijventerreinen en het vestigingsklimaat van Brabant.”

Wat kunnen de provincie en Fontys doen tegen klimaatverandering?
“De bijdrage van SER Brabant op het groter geheel is misschien klein. Maar ik denk toch: als je een mammoettanker een paar millimeter van koers kunt verleggen, dan heeft dat effect.

Dat we zorgvuldig met de aarde moeten omgaan om klimaatverandering tegen te gaan, raakt ons natuurlijk allemaal. Ik zie bij Fontys veel talent en enthousiasme om dat aan te pakken, onder meer vanuit het expertisecentrum Circulaire Transitie.

Er is een nieuwe generatie die daar serieuzer in is dan vorige. Het is aan Fontys om dit talent in een veilige omgeving te laten groeien.” [Petra Merkx]

*De video werd aan het begin van de coronacrisis gemaakt door de net toen afgestudeerde ArtCoDe-alumnus Emre Kalender (30). Hij wilde de Eindhovenaren een hart onder de riem steken.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.