Eindhoven,
16
november
2021
|
16:00
Europe/Amsterdam

Fontys volgt beleid overheid, ook bij invoering coronapas

Fontys volgt als sinds het begin van de coronapandemie het landelijk beleid op het gebied van de bestrijding van het virus. En doet dit ook als er een coronapas moet komen.

In de ‘55ste Covid-19-update’ laat Fontys weten dat de hogeschool er belang aan hecht geen ‘eigen beleid’ te gaan maken. ‘Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid binnen Fontys, maar ook voor eenheid binnen het hbo’, aldus de verklaring op de website van de instelling.

Zo bereidt Fontys een eventuele invoering van de coronapas voor, mocht het kabinet die gaan verplichten in het hoger onderwijs. Het kan dan gaan om 3G (Genezen, Gevaccineerd of Getest), 2G (Genezen of Gevaccineerd) of andere vormen van toegangsbewijzen. Daarover gaat de politiek.

Lastige afweging
Invoering van het Coronatoegangsbewijs (CTB)

iWordt de coronapas verplicht?s voor de politiek een lastige afweging tussen toegankelijkheid van het onderwijs, inclusie en diversiteit en het zorgdragen voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving’, schrijft Fontys op haar website.

‘We realiseren ons dat over beide aspecten verschillende opvattingen leven in onze organisatie. We bereiden ons desondanks voor op de mogelijke komst van het toegangsbewijs, zodat als de overheid ons verplicht het in te voeren, we daar klaar voor zijn.’

Overigens werkt het kabinet nu aan een snelle wetswijziging om inspraak van de medezeggenschap bij de invoering van het CTB te kunnen omzeilen. Nu geldt nog dat de medezeggenschap die kan tegenhouden. Dit zou betekenen dat er dan alleen online les kan worden gegeven. Daar lijkt weinig animo voor.

Weer meer thuiswerken
Vooralsnog zijn er op de laatste persconferentie van 12 november geen grote wijzigingen voor het onderwijs voor de komende drie weken aangekondigd. Al het onderwijs bij Fontys kan gewoon doorgaan. Ook in de avond.

De belangrijkste wijziging is dat groepen in één ruimte niet groter mogen zijn dan 75 mensen, met uitzondering van bijeenkomsten voor tentamens en examens.

En voor het personeel geldt: werk weer zoveel mogelijk thuis.Uiteraard met de uitzondering vanuit welzijns- of ARBO-overwegingen en voor collega’s die op locatie onderwijs verzorgen of daaraan een noodzakelijke bijdrage leveren.’

Mondkapjes en zelftests
Verder blijft de maatregel om mondkapjes te dragen ‘bij verplaatsing’ bestaan. Dat geldt ook voor het advies aan medewerkers en studenten om twee keer per week een zelftest te doen.

Fontys roept iedereen wel op eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ook al is 1,5 meter afstand bewaren geen verplichting: ‘probeer waar mogelijk rekening te houden met elkaar om de kans op besmettingen te voorkomen’.

Open dagen
Fontys had al voor de invoering van de nieuwe maatregelen besloten de studiekeuzeactiviteiten voor aankomende studenten in een mix van online en offline aan te bieden.

Deze Blijf jezelf testen, zegt Fontys.activiteiten vinden deze maand plaats. Waar ze op Fontys-locaties zijn, gelden onder meer tijdsloten en wordt geprobeerd bezoekers gericht naar hun locatie te leiden. Hen wordt ook verzocht een zelftest te doen voordat ze naar de campus komen.

Het kabinet kondigde vrijdag 12 november ook aanscherpingen aan voor evenementen. Ook daarvoor maakte Fontys vandaag bekend wat deze betekenen voor activiteiten die Fontys op of buiten de campus organiseert. Niet-onderwijsactiviteiten zijn bijvoorbeeld in principe niet toegestaan op de campus.

Reizen
Voor studenten die naar het buitenland willen is nog steeds de regel dat afreizen naar oranje en rode gebieden voor Fontys een ‘no go’ is. De student die toch gaat, ontvangt van de hogeschool geen begeleiding en ondersteuning tijdens het verblijf in het buitenland.

Wat alle maatregelen precies betekenen voor Fontys is te lezen op de website van de hogeschool. [Petra Merkx]

Reacties 1 - 2 (2)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Gerard Drosterij
22
November
2021
Het voelt aan als: Fontys, het braafste jongetje van de corona-klas.
Ellen van den Goorbergh
22
November
2021
WIL JE MEER VERBINDING? SLUIT JE DAN AAN BIJ FONTYS VERBONDEN PROFESSIONALS

Fontys Verbonden Professionals is een groep die staat voor inclusiviteit, integriteit en verbondenheid.

Wij zien Fontys graag als een plek waar iedereen welkom is, met of zonder vaccinatie, met of zonder QR-code: daarin wensen wij gelijke behandeling voor iedereen.
We streven naar Fontys als plaats waar íedereen zich veilig en gerespecteerd voelt; waar de vrije wil van ieder individu wordt geëerbiedigd; waar goed onderwijs, studentenwelzijn en welbevinden van medewerkers voorop staat.

Wij initiëren activiteiten en acties om bovenstaande te creëren.

Kun je je je vinden in deze missie en wil je je verbinden met Fontys medewerkers en studenten die deze missie met je delen? Er zijn medewerkers (uit bijna alle functieniveaus) en studenten aangesloten van meer dan 10 verschillende Fontys-instituten.

Bij deze de link naar ons Teams-kanaal:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac032c3ad69a9471c8e829b5e9416f60b%40thread.tacv2/conversations?groupId=ea545043-f66b-49ef-8af3-5b5025f89cba&tenantId=c66b6765-b794-4a2b-84ed-845b341c086a

Ook kun je mailen naar:
e.vandengoorbergh@fontys.nl
i.vanalebeek@fontys.nl
w.hardeman@fontys.nl