Eindhoven,
09
december
2022
|
10:51
Europe/Amsterdam

Fontys schaft BSA helemaal af, maar pas over twee jaar

Het Bindend Studieadvies gaat op de schop. Het Fontysbestuur wil het BSA per studiejaar 2024/2025 helemaal loslaten. Wel moet er eerst op instituutsniveau heel goed nagedacht worden over hoe studenten dan wel een ‘advies’ moeten krijgen na een of twee studiejaren.

De discussie over het BSA loopt al langer. Sterker nog: studenten waren vanaf dag één tegen deze maatregel, waarbij er in het eerste studiejaar een bepaald aantal studiepunten moet worden behaald om door te mogen naar het tweede jaar.

De maatregel vloeit voort uit een besluit dat toenmalig minister Ritzen van Onderwijs nam om hogescholen en universiteiten te verplichten hun studenten na het eerste jaar te adviseren of het verstandig was om door te gaan met de opleiding. Of studenten dat advies moesten opvolgen, mocht de opleiding zelf bepalen.

Vooral de hogescholen zijn vervolgens de BSA in gaan voeren. In het jaar 2000 had tweederde van alle hogescholen de BSA al tot norm verheven, sinds 2008 was de BSA vrijwel op alle hogescholen en de helft van de universiteiten een feit. Voor het hoger onderwijs werd dit de manier om kaf van koren te scheiden en studenten die waarschijnlijk niet voor de juiste studie hadden gekozen hiermee voor zichzelf te behoeden. En ondertussen konden de instellingen zo de uitval beperken. 

Maar de inzichten zijn veranderd door de coronacrisis. Onderzoek, nota bene uitgevoerd door Fontys, leverde dit najaar als verrassende resultaat op dat het uitstellen van de BSA vanwege corona juist een positief effect had. Het leidde tot een grotere doorstroom naar het tweede studiejaar en een beter propedeuserendement na twee jaar. 

Wegsturen
Meerdere hogescholen hebben inmiddels het BSA losgelaten. Ook Fontys gaat dit nu doen.  Bij Techniek en Logistiek in Venlo is het zelfs al afgeschaft. Studenten worden voortaan in het eerste jaar van hun studie begeleid om te ontdekken of de studie bij hen past. Zij krijgen daarover na afloop van dat studiejaar een onderbouwd studieadvies, eventueel een jaar later als de omstandigheden van de student daartoe aanleiding geven. 

Een student kan dan nog steeds een negatief studieadvies krijgen, maar beslist vervolgens zelf over het wel of niet opvolgen van dit studieadvies. Bij Fontys krijgen studenten die starten vanaf studiejaar 2024/2025 geen bindend studieadvies meer. Het wegsturen van studenten past niet in de visie op talentgericht opleiden waarin de autonomie van de student een belangrijk goed is", aldus het college van bestuur.

Dat bestuur legde haar besluit gisteravond ter instemming voor aan de centrale medezeggenschapsraad (cmr). Die had daar nog wel wat kanttekeningen bij. Wordt die begeleiding goed ingericht? Zijn alle instituten hier wel zo blij mee? En blijft er dan nog wel enige druk op de studenten om te presteren? 

Bestuursvoorzitter Joep Houterman stelde dat, zoals te verwachten viel, de reacties van de instituten sterk variëren. Maar dat een taskforce nu aan de slag gaat om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe je die begeleiding straks moet inrichten. En enige druk, ja, maar geen stress. Want stress was namelijk wat veel studenten kregen van het BSA.

Cmr-voorzitter Enrico Bosters stelde tot slot toch wel verbaasd te zijn en het ook jammer te vinden dat het bestuur de afschaffing pas in 2024 wil laten ingaan en niet al komend studiejaar. “Dan kun je nog zeggen tegen instituten dat ze een jaar uitstel kunnen krijgen als het ze voor die tijd niet is gelukt om een nieuw begeleidingssysteem op te zetten.” Het bestuur stelde bij monde van Houterman dat een minder ‘positieve’ optie te vinden en vast te willen houden aan 2024/2025.  [Jan Ligthart]

Reacties 1 - 5 (5)
Bedankt voor uw bericht.
Martijn
11
January
2023
Wat gaat er met alle studenten gebeuren die onterrecht na twee jaar van de opleiding zijn gestuurd omdaf ze hun propedeuse niet hebben gehaald?
Hugo Gruijters
11
December
2022
Het lijkt erop dat Fontys studenten steeds meer ziet als volwassenen die zonder hulp goede keuzes kunnen maken. Wat is dan nog de rol van de docent? Ik citeer Joep Houterman: “Het wegsturen van studenten past niet in de visie op talentgericht opleiden waarin autonomie van de student een belangrijk goed is”. Er zijn genoeg (wetenschappelijke) onderzoeken waaruit blijkt dat eerstejaars studenten geen zelfstandige, autonome keuzes kunnen maken. Het is juist de rol van de docent om ze daarbij te helpen en ze te ontwikkelen tot autonome personen die hun eigen levenspad kunnen bewandelen. Zodat ze na hun studie het verschil maken in het werkveld en als persoon.

BRON schrijft: “…studenten waren vanaf dag één tegen deze maatregel”. Dat is onjuist. Studenten zien bij ons instituut juist de toegevoegde waarde van het BSA en de coachende, helpende rol van de docent om na een jaar of tijdens het eerste jaar als student goed de balans op te kunnen maken. Als laatste wil ik namens mijn collega’s onze zorg delen dat we de komende jaren heel veel energie moeten gaan steken in studenten met een flinke studie-achterstand die de finish met heel veel pijn en moeite gaan halen of hier nooit komen. Dit gaat ten koste van het onderwijs aan studenten die wel bij de opleiding passen en/of wel grotendeels op eigen kracht de eindstreep behalen. Ook hier geldt: vertrouw meer op de kennis en kunde van je docenten. Zijn maken immers het verschil voor de adolescenten/jong volwassenen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Annemarie
09
December
2022
Wat een goed besluit! Het past inderdaad niet bij talentgericht opleiden en autonomie-ondersteuning en vooral ook niet bij het uitnodigen tot volwassenheid. De focus kan nu op goede begeleiding en ondersteuning van studenten in hun studie(keuze)traject! Trots op fontys dat we deze keuze maken!!! #werkenvanuitdebedoeling,
F. Maas
09
December
2022
Tja... Er was een tijd dat een goed onderbouwd en goedbedoeld advies nagenoeg altijd opgevolgd werd. Dan is een BSA niet nodig. Maar wat als iedereen z'n eigen gang gaat en de mening van een docent slechts als een mening wordt gezien?
De kern van de zaak moet naar mijn bescheiden mening zijn: leidt het onderwijs volgen in het eerste jaar tot de conclusie dat de student het naar de overtuiging van hemzelf c.q. haarzelf en naar de overtuiging van de opleiding aankan en de student het een voldoende boeiende en/of voor hem of haar nuttige opleiding acht? De antwoorden zijn "ja" en de resultaten zijn er naar, dan doorgaan, anders het eerste jaar als een nuttige poging beschouwen en nader studieadvies t.b.v. een andere studie inwinnen. Dat heeft niets met "stress" te maken maar met het langzamerhand vinden van een pad in het leven.

anoniem
09
December
2022
jammer dat er wederom een eenzijdig belichtte uitleg op "onafhankelijk nieuws" verschijnt. Niks vanuit tegenstanders, kwaliteit van dit onderzoek (zeker in relatie met het nieuws van vandaag), de zekere tegengeluiden enz. Ook klopt er nog eens heel veel niet in het bericht, "studenten" zijn niet tegen, zoals bij alle besluitvorming zijn er voor en tegenstanders. Genoeg voorbeelden van studentenfracties van IMR/OC enz. die helemaal niet tegen een BSA zijn. Nu ligt het weer bij instituten die al de mogelijkheid hadden om het af te schaffen en diegene die het niet willen mogen nu dit besluit waar ze totaal niet achter staan "oplossen".