Eindhoven,
04
oktober
2022
|
11:51
Europe/Amsterdam

Eerste Fontysopleiding schaft bindend studieadvies af

Fontys gaat afscheid nemen van het bindend studieadvies. In ieder geval bij Techniek en Logistiek, later mogelijk ook bij andere instituten.

Het afschaffen van het bindend studieadvies (bsa), een instrument waarmee een school beslist over de voortgang van de opleiding van een student, wordt een pilot bij Techniek en Logistiek. Dit instituut is het eerste dat hiervoor een aanvraag heeft gedaan. Andere hogescholen, zoals Zuyd Hogeschool, werken er al langer niet meer mee. 

Het idee bij Techniek en Logistiek ontstond volgens opleidingsmanager Marc Dessi in 2020 al, toen de Tweede Kamer ermee instemde het bsa af te schaffen. “Wij hebben daar sindsdien meerdere discussies over gevoerd, omdat we ons afvragen of het bsa als instrument dat doet wat het zou moeten doen”, zegt Dessi.

Er zijn volgens hem twee redenen waarom ze ervan af willen. De eerste: het bindend studieadvies ligt niet in lijn met de ambities van Fontys om onderwijs te flexibiliseren. “En daarnaast hebben we tijdens de pandemie gezien dat studenten die onder normale omstandigheden weg zouden zijn gegaan omdat ze de norm van 45 studiepunten niet dachten te halen, toch bleven en uiteindelijk hun credits haalden. Soms met een lichte vertraging, maar toch.”

Marc DessiZonder corona heeft Fontys wél studenten laten gaan die hun diploma gewoon hadden kunnen halen. “Dat is zorgelijk, aangezien we in een regio zitten waarbij de arbeidsmarkt schreeuwt om nieuwe krachten. Wij hadden die krachten kunnen leveren”, stelt Dessi.

Wat ook meetelt, zijn de positieve resultaten die het tijdelijk uitstellen van het bsa tijdens de coronacrisis met zich mee hebben gebracht. Onderzoekers van Fontys stelden eerder deze maand in een artikel van ScienceGuide dat het voor een grotere doorstroom naar het tweede studiejaar en een beter propedeuserendement na twee jaar heeft gezorgd.

Maatregelen
De boodschap is wat Dessi betreft duidelijk: het bsa mag verdwijnen. Maar dan moet er natuurlijk wel iets voor in de plaats komen. Want studenten aan hun lot overlaten, dat kan zomaar niet. “We hebben intern al een aantal maatregelen getroffen”, vertelt hij.

Het voorgenomen besluit is voorgelegd bij de opleidingscommissie, de examencommissie en het instituutsmedezeggenschapsraad (IMR). “Wat we van hen hebben meegekregen, is dat de studentbegeleiding op orde moet zijn. Daarvoor hebben we een project in gang gezet: stuco, dat staat voor studentcoaching. We hebben een heel stevig programma neergezet waarbij studenten gecoacht worden door begeleiders."

Dat moet niet alleen bij studieloopbaantaken gebeuren, zoals afstuderen en de studievoortgang, maar ook bij de aanpak van leren plannen. "We gaan niet slechts een oogje in het zeil houden. De bedoeling is dat onze coaches actief betrokken zijn bij het leerproces van de studenten.”

Bijna alle partijen waren meteen enthousiast over het plan. Bijna, maar niet allemaal. Dessi: “De IMR had in eerste instantie de angst dat er meer langstudeerders en een grotere werklast bij het personeel zouden ontstaan. We hebben daarop een bijeenkomst georganiseerd waarbij we hebben geprobeerd discussies te voeren. Op basis van feiten, niet op basis van gevoel."

Later is er een vervolggesprek met de IMR gevoerd en zijn alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. "Ze zijn niet van standpunt veranderd, maar hebben ons wel de opening gegeven om ermee aan de slag te gaan.”  [Karen Luiken]

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Nus Waleson
08
October
2022
Even een historische correctie: de eerste opleiding die het BNS had afgeschaft was de opleiding HRM in - ik meen- studiejaar 2917/2018. Ook daarmee was FH HRM en Psychologie de tijd ver vooruit. Achterliggende gedachte was dat talent gericht onderwijs -waar mee FH HRM en P ook één van de eerste was in 2013/2014- zich niet verdraagt met een BNS. Overigens is het BNS na twee jaar weer ingevoerd omdat het daarbij passende studentbegeleidingssysyeem niet op orde bleek waardoor teveel studenten te lang “bleven hangen”. Dat laatste neemt niet weg dat hulde voor het moedige besluit om BNS terzijde te stellen toekomt aan de toenmalige medewerkers en IMR van FH HRM en P die het lef hadden om de consequenties van de keuze voor talent gericht onderwijs -tegen destijds heersende opvattingen in- te aanvaarden, sterker nog: te omarmen.
anoniem
07
October
2022
Naar mijn idee zijn de acties niet vervangend voor een BSA. coaching dient ook goed verzorgd te zijn als er wel een bsa wordt gegeven, misschien nog wel beter. Ik weet dat het een heet hangijzer is en ik hoop dat er bij dit soort discussies ook heel goed gekeken wordt naar de problemen die het afschaffen van een BSA op kan leveren. Coachen naar een HBO-diploma, uiteraard moet je je als instelling op alle fronten inzetten om studenten te begeleiden maar wat met die studenten die het gewoon niet kunnen, het niveau niet hebben, niet geschikt zijn voor een beroep als bv docent of verpleegkundige? Dan in combinatie met portfolio toetsing/flex maar feedback blijven geven, aan laten passen waardoor er niet meer getoetst wordt wat de student zelf kan en zo een getuigschrift afgeven lijkt me ook niet iets waar fontys voor wil staan....
anoniem
14
October
2022
Ik sluit me aan bij voorgaand bericht. Coaching is zeker belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat iedere student past bij de opleiding/het beroep waar hij zich voor ingeschreven heeft. Als je je toetsprogramma goed op orde hebt, helpt een BSA ook om te selecteren/verwijzen.