Eindhoven,
22
april
2020
|
19:26
Europe/Amsterdam

Webinar met collegevoorzitter Joep Houterman valt in de smaak

“Ook volgend schooljaar kampen we nog met stevige beperkingen.” Dat zegt collegevoorzitter Joep Houterman woensdagmiddag tijdens een webinar waarin hij vragen beantwoordt van Fontys-medewerkers.

De infosessie zou eigenlijk moeten focussen op digitalisering, maar de 500 ingelogde deelnemers brengen via de chat een veel breder scala van crisisgerelateerde vragen in.

Stages en praktijkleren, P&O, learnings uit de crisis, het welbevinden van studenten en het al of niet strikt volgen van het kabinetsbeleid - Houterman geeft gedetailleerd en realistisch toelichting en blijkt goed ingevoerd.

Duurzaam
Eerst zet Houterman de uitgangspunten van het centraal crisisteam uiteen. “Gezondheid en veiligheid staan voorop. Dat is een stevige verantwoordelijkheid die we samen Joep Houtermandragen. Toch moet ook de kwaliteit van onderwijs en onderzoek gegarandeerd blijven. Als we straks terugkijken op de crisis, kunnen we ons niet permitteren dat daarbij vraagtekens gezet worden.”

Daarnaast wil Fontys ook haar sociale gezicht behouden, wat lastig is nu er zo veel op afstand staat. “Het sociaal-vormend karakter van ons onderwijs lijdt daaronder. Dat blijft een bron van zorg. Ook de mens achter de student mogen we niet uit het oog verliezen.”

Juist deze week wil het College peilen hoe het de studenten vergaat. “In overleg met de studentenfractie van medezeggenschapsraad sturen we een kleine enquête uit. En ik weet dat er ook in de instituten veel met studenten wordt gepraat. Ook van hun feedback leren we.”

Is de huidige digitaliseringsnoodzaak een kans voor een duurzamer Fontys, wil iemand weten. “Dat denk ik zeker”, antwoordt Houterman. “Dit versnelt enorm. Waar we eerder verkenden en oriënteerden om wat meer online te gaan doen, zitten we er nu ineens middenin. Deze tijd helpt om ontwikkelingen sneller te omarmen.”

Hij gelooft dat overleggen op verschillende locaties als Eindhoven, Tilburg en Venlo ook na de coronacrisis vaker online gaan plaatsvinden.

Vakantie
Er is zorg over de zomervakantie die ‒ nu toetsperiodes verder vooruit worden geschoven ‒ in het gedrang lijkt te raken. “Het is verstandig om die vakantie te handhaven”, zegt Houterman. “Vooral ook gezien de stressperiode waarin we nu zitten.”

Dat kan volgens hem echter gaan conflicteren met sommige strategische uitgangspunten van het crisisteam, bijvoorbeeld het beperken van studievertraging. “Hierbij spelen veel belangen, waar we nog niet uit zijn. Zodra het kan, zullen we hierover duidelijkheid bieden.”

Die duidelijkheid is belangrijk. Waarom volgt Fontys steeds de korte tijdspannes die het Kabinet hanteert? We kunnen toch ook zonneklaar zeggen: alles eruit tot na de zomer? “Een dergelijk stoer besluit vind ik te makkelijk. Bijvoorbeeld vanwege alle bestaande afstudeerafspraken die er liggen. En misschien kan de deur ook eerder op een kier.”

Op dat laatste blijft Houterman vurig hopen, met name voor de studenten van de Circusopleiding en de Sporthogeschool, die hun opleiding niet zomaar vanaf een beeldscherm kunnen voortzetten.

Lessen trekken
Wat kunnen we eigenlijk leren van deze crisis? Houterman: “De belangrijkste les is dat we nu zo goed kunnen reflecteren op hoe we dingen doen. Wat ik in elk geval wil vasthouden is de huidige veerkracht en creativiteit.”

Ook voorziet hij op termijn meer blended learning-toepassingen. “Het beste van twee werelden. Online-onderwijs ingebed in contactmomenten en de individuele aandacht voor de student waarmee we ons onderscheiden.”

Fontys zet er nog steeds op in om eind dit jaar een Strategie 2025 klaar te hebben. “Het zou mooi zijn als we daarin ook bevindingen uit deze crisis kunnen meewegen. In verschillende interne expertteams wordt daar nu over doorgepraat.”

Nog meer toekomst: Houterman laat weten dat de instroom van nieuwe studenten nog geen urgente bron van zorg is. “Die loopt ietsje achter. Maar de inschrijftermijn is ook met een maand verlengd.”Hij betreurt dat het Purple festival is afgeblazen, wat volgend schooljaar zeker tot een minder feestelijke introductie leidt.

Waardering
De sessie kan rekenen op veel waardering. ‘Fijn om je te leren kennen, Joep’, schrijft iemand. ‘Ik zie hier een warm leiderschapsbeeld’. Ook moderator Mascha Arts (lid van het crisisteam namens Fontys Communicatie) pakt haar rol en kiest op de juiste momenten voor lichtheid: “Ik lees dat we nu 300 deelnemers hebben. Wie van ons heeft nu de fles wijn gewonnen, Joep?” 

Op het hoogtepunt hadden 500 medewerkers ingelogd en er werden 150 vragen gesteld, die Arts samenvatte en doorspeelde aan Houterman.

‘Zo’n woensdagmiddag-webinar, kan dat niet vaker?’, gooit een van de deelnemers na een uur in de chat. ‘En dan ook met studenten erbij?’ Houterman heeft er wel oren naar. Wordt vervolgd dus. [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.