Eindhoven,
17
januari
2023
|
10:09
Europe/Amsterdam

Vrouwen oplossing voor tekorten in techniek en IT

Brainport Eindhoven staat te springen om nieuw talent in techniek en IT. Om te voorkomen dat de regio op slot raakt, is in tien jaar tijd een verdubbeling van het aantal afgestudeerden nodig. Volgens Ella Hueting, directeur van Fontys Engineering (FE), is die groei te realiseren als meer vrouwen een technische opleiding gaan volgen.

Het aantal vrouwen dat aan FE studeert, is niet om over naar huis te schrijven, vindt Hueting. Toch was ze blij verrast toen ze recent de cijfers van het aantal vrouwelijke studenten aan haar instituut onder ogen kreeg. Het aandeel vrouw is sinds 2014 gegroeid van bijna 3 naar ruim 11 procent. Telde de FE 9 jaar geleden nog 49 vrouwen van de 1.700 studenten, nu zijn dat er 275 van de 2.429.

“We gaan de goede kant op”, zegt de directeur. “Maar het zijn er nog altijd veel te weinig.” Een van de redenen voor de stijging is de toevoeging van Toegepaste Wiskunde, die opleiding trekt traditioneel meer vrouwen aan. En ook het aantal vrouwelijke buitenlandse studenten is toegenomen. Procentueel telt FE inmiddels zelfs meer buitenlandse dan Nederlandse studentes. [tekst gaat verder onder de tabel]

Overal ter wereld volgen minder vrouwen dan mannen een techniekopleiding, maar Nederland doet het echt heel erg slecht, weet Hueting. “We staan onderaan alle internationale ranglijsten. We doen het slechter dan andere landen in de EU en de VS, en zeker slechter dan Azië en de Oost-Europese landen. Slechts een paar landen doen het nog minder goed dan wij, waaronder Pakistan. Maar dat is geen land waarmee we ons op dit gebied zouden moeten vergelijken.”

Geen wetenschappelijk bewijs
Er worden veel redenen opgevoerd waarom er zo weinig vrouwen een technische opleiding volgen, maar geen ervan is wetenschappelijk onderbouwd. Zo zou ons basisonderwijs zijn gefeminiseerd, waardoor er weinig aandacht is voor techniek en IT.

Ook zou het ermee te maken hebben dat leerlingen op de middelbare school al vroeg een profiel moeten kiezen. Meisjes zitten dan midden in de overgang van meisje naar vrouw. Bovendien zouden veel bèta-leraren in het voortgezet onderwijs meisjes afraden om de techniek in te gaan.

Zelfs de Eerste Wereldoorlog wordt opgevoerd. Terwijl in de landen om ons heen veel vrouwen gingen werken in de industrie omdat hun mannen naar het front gingen, was Nederland neutraal en bleven onze vrouwen nog decennia thuis om voor het huishouden en de kinderen te zorgen.

Ella HuetingHanden ineengeslagen
Lange tijd werd er laatdunkend gedaan over de inzet van meer vrouwen in de techniek en IT, is de ervaring van Hueting. Er werd gezegd dat het onzin was. De directeur van FE merkt dat deze houding is gekanteld. “Het onderwijs, het bedrijfsleven, de hele keten is er inmiddels van doordrongen dat we meer vrouwelijke afgestudeerden nodig hebben als we het grote aantal arbeidsplaatsen in techniek en IT willen invullen.”

Binnen Brainport hebben Fontys, TU/e, Summa College en het bedrijfsleven de handen ineengeslagen om meer vrouwen voor technische opleidingen te interesseren. De partijen willen een verbetering doorvoeren in de hele keten. Zo moet het bedrijfsleven de deuren gaan openzetten voor vrouwen, die vaker nog dan mannen parttime willen werken.

Eigen verantwoordelijkheid
Binnen de opleidingen valt ook het een en ander te verbeteren, aldus Hueting. “We moeten ons afvragen of het studiemateriaal en de lessen aansluiten bij de belevingswereld van vrouwen, en of er voldoende vrouwelijke rolmodellen binnen het docententeam zijn. Je kunt hele goede voorlichting en leuke workshops geven op de basisschool, maar als dat niet is terug te zien binnen de opleidingen, dan loop je de kans dat vrouwen alsnog hun studie afbreken.”

Tot slot doet Hueting een dringend appel op vrouwen zelf. Zij hebben volgens haar ook een verantwoordelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren. “Technologie heeft zo’n enorme impact op onze samenleving. De ontwikkelingen in deze sector liggen aan de basis van grote maatschappelijke vernieuwingen. Denk aan de energietransitie, circulariteit, de stikstofcrisis. En wij staan aan de kant, wij doen nu niet mee.” [Marieke Verbiesen]

Reacties 1 - 4 (4)
Bedankt voor uw bericht.
Jan Prijs
25
January
2023
Ik zie alleen de opleiding engineering staan.
Hoe zit het met de opleiding Bouwkunde en Bouwtechniek voor vrouwen daar ben ik benieuwd naar.
Mandy Stoop
21
January
2023
Beste Henk en Frans,
@Frans, bedankt voor je reactie, ik wil hem graag onderschrijven.
@Henk, welke literatuur adviseer je me te lezen? Voor zover ik geïnformeerd ben zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen breinen dusdanig klein dat het geen verklaring is voor dit grote verschil in Nederland. Het verschil wordt volgens mijn informatie toch sterker toegeschreven aan de socialisatie van vrouwen in Nederland. Maar ik lees graag verder.
Henk Verhoeven
22
January
2023
Dag Mandy, een weergave van deze literatuur vind je uiteraard op mijn Vlog. Speciaal de afleveringen 6 en 7 (en ook 21 en 24, over aanpalende thema’s). Als je er specifieker over wilt lezen kan ik je de volgende boeken aanbevelen: het boek van Randy Larsen en David Buss, Personality Psychology (McGraw Hill 2008) speciaal hoofdstuk 8. Een goed en prikkelend Nederlandstalig boek is van Griet Vandermassen, Dames voor Darwin (Houtekiet, 2019). Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Je zult vooral merken dat vragen over breinverschillen in deze amper tot niet relevant zijn, wel verschillen in voortplantingstrategieën tussen mannen en vrouwen.
https://www.youtube.com/@henkverhoevenonevolutionar9811/videos

Henk Verhoeven
31
January
2023
Recent verschenen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090513823000107
Inge Geurts
20
January
2023
Als voorzitter van de stichting technika 10 Valkenswaard mag ik met trots zeggen dat we jonge meisjes van 10 tot 12 jaar stimuleren door middel van techniekcursussen om kennis te maken met techniek. Blij en trots kunnen we melden dat van alle meisjes die bij ons de cursus volgen ruim 80 % uiteindelijk in technische beroepen of vervolgopleidingen zijn gekomen.
Henk Verhoeven
18
January
2023

Behalve een storende spelfout, bevat het artikel nog wel meer zaken die mij de wenkbrauwen doen fronsen. “Er worden veel redenen opgevoerd waarom er zo weinig vrouwen een technische opleiding volgen, maar geen ervan is wetenschappelijk onderbouwd” lees ik. Ooit van gedragsbiologie of evolutionaire psychologie gehoord? denk ik dan. In deze disciplines is enorm veel bekend over verschillen tussen mannen en vrouwen en waar die vandaan komen (disclaimer; man-vrouw verschillen zijn nooit absoluut. Het betreft altijd twee normaalverdelingen die elkaar voor een groot deel overlappen). Een bekend gegeven is het grote geslachtsverschil in belangstelling voor mensen versus belangstelling voor dingen. Juist in landen waar de emancipatie het verst gevorderd is – denk aan Scandinavië en Nederland – is het aantal vrouwen dat voor techniek kiest lager dan in landen waar de keuze voor een opleiding waarmee geld te verdienen is gewoon economische noodzaak is. India is een bekend voorbeeld. Waar dwang verdwijnt krijgen genen de ruimte, en kiezen vrouwen dus vaker voor traditionele vrouwenrollen. Natuurlijk hebben we alle talent nodig dat er is, en ook ik vind dat er meer meiden voor techniek zouden moeten kiezen. Maar voer deze discussie op basis van wetenschappelijke feiten en niet op basis van een eenzijdige, sterk ideologisch geladen nature visie die ervanuit gaat dat alles maakbaar is en met de juiste sociale interventies te veranderen is. Want dat is het niet! Bron lezers die hier meer over willen weten raad ik aan eens een kijkje te nemen op verschillende Vlogs die ik gemaakt heb over dit thema.

https://www.youtube.com/watch?v=vWbkMTosKxw

en

https://www.youtube.com/watch?v=RMn8AaZWL0gHenk Verhoeven
18
January
2023
"..sterk ideologisch geladen nature visie die..." moet natuurlijk Nurture visie zijn!
Frans Fonville
20
January
2023
Dag Henk. Bedankt voor je reactie en ik voel me geroepen om mijzelf ook eens te verdiepen in de literatuur over dit thema. Maar mag de toon iets minder fel alsjeblieft? Ik krijg het gevoel dat er nu al direct geen constructief gesprek meer mogelijk is en dat vind ik jammer!