Eindhoven,
12
januari
2023
|
09:39
Europe/Amsterdam

Fontys tech en IT hebben grootse groeiambities

Fontys heeft de ambitie om in 2032 per jaar 1.400 afgestudeerden in techniek en IT meer af te leveren dan op dit moment. “Hiermee willen we voldoen aan de snelgroeiende behoefte van de hightechindustrie in Brainport”, vertelt directeur Frens Vonken van Fontys Hogeschool ICT (FHICT).

De plannen maken deel uit van een voorstel van Brainport Eindhoven dat binnenkort bij Den Haag wordt ingediend. De economie in de technologieregio is de voorbije jaren bovengemiddeld hard gegroeid. De verwachting is dat deze groei ook de komende decennia zal aanhouden.

De regio dreigt hierdoor op slot te raken, omdat er niet genoeg woningen zijn, het aanbod aan bedrijfsruimte achterblijft, het woon- en leefklimaat onder druk staat, de bereikbaarheid niet op orde is en er te weinig talent beschikbaar is.

De rijksoverheid heeft Brainport zes jaar geleden aangewezen als gebied van bijzonder economisch belang, net als Schiphol en de Rotterdamse haven. Recent heeft Brainport bijna 1 miljard euro binnengehaald om verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Met bijdragen van de regiogemeenten, provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven komt de totale investering uit op 1,6 miljard euro. Deze zullen voornamelijk worden besteed aan extra woningen, infrastructuur en voorzieningen.

Frens VonkenOnvoldoende talent
Maar er is meer nodig, aldus Frens Vonken. De directeur van FHICT legt uit dat de groei betekent dat er tot 2032 naar verwachting 70.000 banen in tech en IT bij komen, bovenop de 76.000 die de sector nu telt. Het gaat om een uitbreiding van 52.000 banen en een vervanging van 18.000, bijvoorbeeld door pensioenen. “Het probleem is dat er onvoldoende talent in de regio aanwezig is om deze in te vullen als we niets doen.”

Samen met de TU/e en het Summa College heeft Fontys input gegeven aan het voorstel van Brainport Eindhoven. Dat moet ervoor gaan zorgen dat er in 2032 voldoende talent beschikbaar is om aan de groeiambities van Brainport te voldoen. “Voor Fontys betekent dit dat we in 2032 per jaar 1.400 afgestudeerden in tech en IT meer willen afleveren, tweemaal zoveel als op dit moment”, aldus Vonken.

Om te komen tot een structureel hogere instroom van studenten in de techniek en IT gaan de onderwijsinstellingen zich richten op het primair en voortgezet onderwijs. “Hiermee willen we de interesse voor deze sectoren al op jonge leeftijd aanwakkeren en de instroom naar een vervolgopleiding op peil houden.”

Samenwerking tussen mbo, hbo en wo
Daarnaast is het volgens Vonken belangrijk om de verbinding tussen het mbo, hbo en de universiteit te verbeteren. Elke student op de beste plek. “Dat doe je door doorlopende leerlijnen en zogenoemde wisselstroomtrajecten te creëren tussen de onderwijsinstellingen.”

Ook het verbreden van de onderwijsprogramma’s op het snijvlak van tech en IT om een bredere doelgroep aan te spreken hoort daarbij. “Denk aan medische technologie (MedTech), financiële technologie (FinTech) en educatieve technologie (EdTech)”, aldus Vonken.

Verder heeft Fontys het plan om het bij- en omscholingsaanbod uit te breiden, evenals het onderzoeksportfolio en de hybride leerwerkplekken. In hybride teams werken studenten, docenten, lectoraten, expertisecentra en partnerbedrijven samen aan het ontwikkelen van talent en ICT-innovatie. Op deze manier staan studenten al tijdens hun opleiding midden in de praktijk. 

De sprong naar het bedrijfsleven wordt een stuk eenvoudiger en studenten dragen direct bij aan de innovatie daarvan, denkt Vonken. FHICT heeft momenteel een hybride leeromgeving op Strijp S en vanaf februari in het MindLabs-gebouw in de Tilburgse Spoorzone. Daarnaast participeert het instituut in de Brainport Industries Campus (BIC) en in mindere mate in de Automotive Campus in Helmond. [tekst gaat verder onder de afbeelding]

Internationale studenten
Om elk jaar meer afgestudeerden in tech en IT te kunnen afleveren, zijn dus veel nieuwe studenten nodig. Die kunnen niet allemaal uit de regio komen, zo blijkt uit de bevolkingsopbouw. Eindhoven kende in 2022 weliswaar de grootste bevolkingsgroei van de grote steden in Nederland, maar van ‘natuurlijke aanwas’ is nauwelijks sprake.

Om toch aan de vraag te kunnen voldoen, zijn vooral internationale studenten nodig. Dat kan een probleem zijn aangezien Fontys gehoor heeft gegeven aan de oproep van minister Dijkgraaf van Onderwijs om de werving van internationale studenten stop te zetten.

Vonken voorziet vooralsnog geen problemen: “Er worden uitzonderingen gemaakt voor tekortsectoren en tekortregio’s. Daar reken ik ook tech en IT en Brainport onder. Bovendien gaat het om een tijdelijke stop. Eind februari beslist de minister hoe het in de toekomst verder moet.”

Voorwaarden aan de groei
Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de groei. Fontys wil vooraf zekerheid over overheidsfinanciering om de ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Groei mag niet ten koste gaan van de werkdruk en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De regio moet ervoor zorgen dat de infrastructuur en de voorzieningen op orde zijn.  

In de loop van januari wordt het complete plan van Brainport Eindhoven naar Den Haag gestuurd om aanvullende financiering op te halen. De investeringen om de ambities van Fontys te laten slagen lopen alleen al in de tientallen miljoenen. Het gaat daarbij grotendeels om voorfinanciering van gelden die de hogeschool ontvangt om de extra aantallen studenten te kunnen opleiden, benadrukt Vonken. [Marieke Verbiesen]

Reacties 1 - 1 (1)
Bedankt voor uw bericht.
Ella Hueting
12
January
2023
Mooi bericht. Helemaal met Frens eens. En laten we vooral ook inzetten op meer vrouwen in de Tech en ict. Het zou toch wel erg jammer zijn als we als vrouwen deze ontwikkeling helemaal aan ons voorbij laten gaan. Op dit moment studeren er bijna geen Nederlandse vrouwen bij engineering en werken er ook weinig Nederlandse vrouwelijke ingenieurs bij het bedrijfsleven in deze regio.