Eindhoven,
07
maart
2018
|
20:24
Europe/Amsterdam

Verkiezingsdebat Jongeren en onderwijs komt niet echt los

Vanmiddag kruisten tien Tilburgse politici de degens rond het thema ‘Jongeren en onderwijs’. De zaal op campus Stappegoor was goed gevuld, maar de deelnemers bleken nog niet echt in vorm.

Het debat, één van de vele dezer dagen, is georganiseerd door Fontys Hogeschool Pedagogiek, in samenwerking met de Tilburgse Studentenraad en het Kennisnetwerk van jeugdzorgorganisaties in Midden-Brabant. Door storende microfoons en wijdlopige introductie-pitches komt het wat stroef op gang. Bovendien houdt de gespreksleider de boel met zijn telefoon-timer wel heel kort.

Onverschillig
Om te beginnen reageren de politici op vragen/stellingen van mensen uit het publiek. Hoe vinden de partijen bijvoorbeeld aansluiting bij jongeren en studenten? Kees van Dijk (LST) en Henk van Tilborg (50 Plus) erkennen dat er soms een kloof is en dat de politiek goed moet luisteren naar deze doelgroep.
Erik de Ridder (wethouder Economische Zaken en lijsttrekker voor het CDA) maakt het concreet: “Ik roep jullie op: Kom gewoon zelf met ideeën. Samen kijken we wel wat we ermee kunnen…” Bij sociaal-maatschappelijke organisaties als De Twern en R-newt lopen volgens hem al mooie projecten die jongeren direct betrekken bij de samenleving.

Ouders die het laten afweten
De beginstellingen gaan vooral over de jeugdzorg. Met 80% van de Tilburgse jongeren gaat het gewoon goed, zegt onderwijswethouder Marcelle Hendrikx (D66). Maar voor probleemgroepen als kinderen in armoede of leerlingen die iets extra’s nodig hebben schort het aan passende begeleiding. “Het gaat daarbij om het samenspel tussen school, ouders en hulpverlening. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig om de hulpverlening dichter bij de school te brengen. Maar de politiek kan niet alles regelen. Er zijn genoeg ouders die het een beetje laten afweten.”
Miguel Rijnen (SP) vindt het raar dat jongeren die hulp nodig hebben op weg naar volwassenheid vóór hun achttiende met andere instanties te maken krijgen dan daarna. Hij pleit voor meer integratie binnen de hulpverlening.

Brain drain
Een belangrijk studentenonderwerp dat aan bod komt is de brain drain. Wat kan de lokale politiek doen om te voorkomen dat afgestudeerden vertrekken naar (bijvoorbeeld) de Randstad? Volgens Niels van Stappershoef (VVD) telt Tilburg 42.000 studenten, het mbo meegeteld. Slechts 36% daarvan blijft. “Creëer meer baankansen, op alle niveaus. Zorg bovendien voor meer starterswoningen en betaalbare huurwoningen.”

René Spierings (Links Offensief) pleit meer algemeen voor een gunstig verblijfsklimaat, bijvoorbeeld met veel culturele voorzieningen. Ook goede verbindingen met omliggende steden en de Randstad, dragen er volgens hem toe bij dat mensen vaker in Tilburg blijven wonen. GroenLinks en de PvdA zien overigens al een kentering in de brain drain: steeds meer afgestudeerden blijven juist wel in Tilburg. Marcelle Hendrikx relativeert bovendien: “Waarom zo krampachtig proberen om mensen hier te houden? Jongeren moeten hun vleugels kunnen uitslaan. Lekker naar Berlijn of naar Brussel.”

Stress
Steeds meer studenten kampen met stressklachten en burnouts, waardoor studie-uitval ontstaat. Moet de politiek iets doen aan de grote prestatiedruk? Marie-Therese Blomme (Lokaal Tilburg) reageert sceptisch. “Eerlijk gezegd heb ik me niet verdiept in deze problematiek. Maar misschien kan er een campagne komen dat jullie je vooral richten op je studie, en niet allerlei andere ballen in de lucht houden. Verder lijkt het wel of sommige jongeren totaal geleefd worden. Altijd maar bezig met die mobiele telefoon… Zet dat ding ook eens een keertje uit.” Het is verreweg de prikkelendste uitspraak in een mat debat.

De middag eindigt met een smartphone-stemming. D66 boekt met 46% van de stemmen een eclatante overwinning. 2% van de aanwezige jongeren kiest 50 Plus. [Frank van den Nieuwenhuijzen]

Foto's: Kas van Vliet