Utrecht,
23
februari
2021
|
14:25
Europe/Amsterdam

Verkiezingen (2): ‘Geen plek voor discriminatie in het onderwijs’

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 17 maart spreekt Bron elke week een Fontys-expert over een politiek issue. Docent Geschiedenis van het Christendom Jos de Pater deelt zijn mening over de stelling: ‘Artikel 23 is verouderd’.

In artikel 23 is vastgelegd dat het onderwijs onderwerp van overheidszorg is, maar dat het geven van onderwijs vrij is, behoudens het bij de wet te regelen toezicht van de overheid. Daarmee is het ‘bijzonder onderwijs’ in Nederland geregeld: het bestaan van scholen op basis van religieuze of andere waarden.

Verzuiling
“Ik ben voorstander van het voorbestaan van artikel 23”, zegt Jos de Pater, docent op Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht. “Voordat er vrijheid van onderwijs was, was er alleen maar ruimte voor scholen in Nederland die in feite protestants waren omdat ze de protestants-christelijke deugden leerden.”

“In de negentiende eeuw kwam er door Jos de Paterartikel 23 een soort compromis dat ervoor zorgde dat bijvoorbeeld ook katholieken hun eigen scholen mochten openen, met overheidssubsidie.”

Vroeger leerde je op school nagenoeg alleen over je eigen geloof. “In de tijd van verzuiling in Nederland kwam je in je eigen sociale bubbel terecht: je leerde niet over andere geloven”, vertelt De Pater. “Ook de lessen werden vaak verzorgd door geestelijken.”

“Dat is nu gelukkig voorbij. Maar vrijheid van godsdienst en vrijheid van levensovertuiging is een bron voor mensen om hun eigen leven in te richten en is alleen daarom al belangrijk om mee te nemen in de inrichting van het onderwijs.

Multiculturele samenleving
De docent is wel van mening dat op alle scholen het vak godsdienst/levensbeschouwing zou moeten worden gegeven, in alle soorten geloven en levensovertuigingen. “In de multiculturele samenleving waarin we leven is het belangrijk om over ieders geloof of levensovertuiging iets te weten, om elkaar te kunnen begrijpen en samen te leven.”

Artikel 23 heeft toch ook valkuilen? “Door vrijheid van onderwijs loop je het risico dat er radicale of discriminerende opvattingen worden verspreid. Zo zie je dat er vraagtekens worden gezet bij sommige islamitische en ook reformatorische scholen, die bijvoorbeeld problemen hebben met personeel of leerlingen die hun homoseksualiteit uiten”, zegt de Pater. “Ik vind dat de overheid hier wél een controlerende taak heeft. Er mag geen plek zijn voor discriminatie in het onderwijs.”

En wat gaat hij stemmen?
“Dit jaar ga ik op D66 of PvdA stemmen. Vrijheid van onderwijs staat voor mij centraal. Of je nou levensbeschouwelijk onderwijs geeft of bijvoorbeeld een vrije school wilt oprichten, dit moet allemaal mogelijk zijn." [Bram Keeris]

Lees ook deel 1: economiedocent Ewoud Jansen over het minimumloon: 
Verkiezingen (1): 'Tijd dat de balans wordt rechtgetrokken'

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.