Eindhoven,
19
april
2021
|
16:32
Europe/Amsterdam

Verhuizing diensten speelt samenwerking in de kaart

Diverse ondersteunende diensten van Fontys moeten uiterlijk eind 2023 binnen Eindhoven verhuizen. Ook diensten die op hun plek blijven zitten, krijgen hiermee te maken: de verplaatsing speelt namelijk de verdere onderlinge samenwerking in de kaart.

Aanleiding is de over twee jaar aflopende erfpachtovereenkomst van Fontys met de Technische Universiteit Eindhoven, voor het gebruik van de grond onder twee gebouwen. De universiteit wil deze locaties een andere bestemming geven.

Remco SchapendonkHet gaat om het pand aan de Dominee Theodor Fliednerstraat (TF) en het gebouw S1 op de TU/e-campus. De diensten daarin moeten op termijn vertrekken. Dat zijn Financiën, IT, Huisvesting & Facilitaire zaken, P&O, Onderwijs & Onderzoek en een deel van Studentenvoorzieningen.

In bestaande gebouwen
Zij verhuizen naar de nabijgelegen campus Rachelsmolen en worden daar in bestaande gebouwen ondergebracht. Daar zitten al de diensten Marketing & Communicatie en Studentenvoorzieningen.

De plek hiervoor ontstaat door een ander ruimtegebruik in deze panden. Zo verkassen onder andere de mediatheek en het restaurant in R3/R4 en mogelijk ook de aula voor grote bijeenkomsten in R5 naar de geplande nieuwbouw op Rachelsmolen.

Sterkere samenwerking
Met het oog op de nieuwe strategie Fontys for Society maakten alle ondersteunende diensten in december een ‘domeinplan’. Daarin stellen zij zichzelf de komende jaren een sterkere onderlinge samenwerking ten doel.

“Omdat zij sturen op meer samenwerking, willen we diensten dan ook bij elkaar in de buurt onderbrengen”, verklaart Remco Schapendonk. Hij en Chantal Snijders zijn als procesmanagers vanuit de Dienst Huisvesting & Facilitaire Zaken betrokken bij dit traject.

Ook de grond onder dit gebouw S1 wil de TU/e na 2023 een andere bestemming geven.  Thuisbasis
Volgens Snijders geven de diensten aan hun identiteit en expertise belangrijk te vinden: “Ze willen na de verhuizing wel een soort thuisbasis krijgen.”

Maar de insteek is dat de nieuwe huisvesting de onderlinge samenwerking én die met Fontys-instituten ondersteunt en versterkt.

“Afhankelijk van de projecten of programma’s waarmee diensten aan de slag gaan, kiezen medewerkers een werkplek die daarbij past”, legt zij uit. Dat kan bijvoorbeeld ‘studiesucces’ of ‘mobiliteit’ zijn.

“Zo wordt een aantal gedeelde voorzieningen gerealiseerd: ruimtes waarin je binnen een projectgroep een ochtend of dag samenwerkt, of kunt vergaderen.”

Laagdrempelig
Bij de wensen die diensten met het oog op hun verhuizing indienden, sprong dit er nadrukkelijk uit. Wat Schapendonk betreft worden deze ruimtes laagdrempelig: “Flexibele en makkelijk toegankelijke werkplekken, die niet direct als het domein van een bepaalde dienst worden ervaren.”

Wat blijft zijn de ‘hubs’ die sommige diensten op locaties buiten Eindhoven hebben, zegt Snijders, bijvoorbeeld op de campus Stappegoor in Tilburg. Daar gaat het met name om ondersteuning, onder andere door de diensten Studentenvoorzieningen en IT.

Minder ruimte beschikbaar
De verhuizing heeft betrekking op 485 Fontys-medewerkers die nu in de gebouwen TF en S1 werken. Duidelijk is ook dat de diensten in de nieuwe situatie over minder ruimte kunnen beschikken.

Chantal SnijdersVolgens Schapendonk is met het bestaande programma Ruimtelijke Efficiency (REff) Fontys-breed ingezet op een ruimtebesparing van 10 procent. Bij de verhuizing van de diensten is dit eveneens een belangrijk uitgangspunt. “Maar ook door het gezamenlijk gebruiken van project- of brainstormruimtes valt straks het nodige te winnen.”

Tevens houdt deze operatie rekening met lopende trajecten, zoals FIVA bij de Dienst IT. Bovendien wees een mobiliteitsonderzoek binnen Fontys recentelijk uit dat fulltime medewerkers na de coronacrisis een à twee dagen per week thuis willen blijven werken.

Vraag en aanbod bijeen
De volgende stap in dit proces is om precies in beeld te brengen wat diensten hebben gevraagd en wat Fontys hen kan aanbieden, schetst Schapendonk. Daar komen na de meivakantie meerdere scenario’s uit. “We wegen die tegen elkaar af en brengen uiteindelijk een advies uit over een voorkeursscenario. Dat leggen we in de tweede helft van dit jaar voor aan het college van bestuur.” [Tim Durlinger]

Ook diverse Fontys-instituten verhuizen van TU/e-grond naar de campus Rachelsmolen. Hoe die er in 2023 uit komt te zien, zie je hier.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.