Venlo,
16
december
2019
|
14:44
Europe/Amsterdam

‘Venlo’ helpt Noord-Limburg op weg naar topstatus

Noord-Limburg wil een veilige, duurzame en zelfs de ‘meest gezonde’ regio van Nederland worden. En Fontys in Venlo gaat daar een behoorlijk steentje aan bijdragen. De hogeschool heeft daartoe samen met onder andere onderwijsinstellingen een regiodeal opgesteld, onder regie van de provincie Limburg.

Zowel de Venlose instituten International Business School (FIBS) en Hogeschool Techniek en Logistiek (FHT&L) als het lectoraat Cross-border Business Development hebben hierin een aandeel. Ze gaan nog vaker de samenwerking aan met het regionale onderwijs en bedrijfsleven.

De overeenkomst is onder andere ondertekend door Fontys en vier onderwijsinstellingen, de provincie, acht gemeenten en bedrijven op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Afgesproken is de komende jaren (2020-2023) samen 40 miljoen euro te investeren in gezamenlijke prioriteiten.

Bram ten KateUitwerking
Hoeveel Fontys zelf in het project steekt, wordt volgens directeur Bram ten Kate van FIBS en FHT&L pas duidelijk na uitwerking van de plannen die er liggen.

Er wordt ingezet op vijf thema’s. Voor het eerste, future farming en het vinden van slimme oplossingen op het gebied van landbouw, heeft Fontys al een bepaalde status. “Daarvoor hebben we in Venlo onder meer het Green Tech Lab en International Fresh Business Management. Samen met HAS Hogeschool gaan we hiermee aan de slag”, aldus Ten Kate, tijdelijk vervanger van de vertrokken directeur Hans Aarts van ‘Techniek en Logistiek’.

Talent behouden
Een ander ‘Fontys-thema’ is het behouden en aantrekken van talent. De regio staat de komende jaren voor een grote opgave om een ‘brain drain’ te voorkomen naar regio’s als Eindhoven, Nijmegen en Helmond. De vijf onderwijspartners gaan daartoe intensiever samenwerken.

Het Green Tech Lab van Fontys in Venlo.Zo moet er een gezamenlijk aanbod komen voor het regionale midden- en kleinbedrijf en grotere ondernemingen. Het gaat dan om onder meer om stages, onderzoeksopdrachten of bij- en omscholingsactiviteiten bij bedrijven. Men bekijkt ook of bepaalde faciliteiten gezamenlijk kunnen worden gebruikt en onderzocht wordt hoe kennis vaker is uit te wisselen.

Samen met Chemelot
Dit past goed bij de koers die Fontys heeft ingezet voor de curricula van de Venlose opleidingen. “We zijn volop bezig met het ontwikkelen van een authentieke leeromgeving, waarin we direct samenwerken met bedrijven rond innovatievraagstukken. We doen dat samen met Chemelot Innovation and Learning Labs, op de Chemelot Campus in Geleen. Die heeft hier al elf jaar ervaring mee en doet dit heel effectief.”

Fontys-studenten hebben volgens de directeur nog onvoldoende in de gaten dat er mooie kansen in het bedrijfsleven liggen om met innovatieve projecten aan de slag te gaan. “En omgekeerd zien bedrijven onvoldoende dat ze daarvoor de hulp van gedreven studenten kunnen inschakelen.”

Grensoverschrijdende samenwerking
Een derde thema is grensoverschrijdende samenwerking, zowel door het bedrijfsleven als onderwijs. Door onder andere Fontys wordt een voorstel ontwikkeld voor ‘Cross-border business modelling’. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven moeite hebben deze eerste stap te zetten. Dit is koren op de molen van het Venlose Fontys-lectoraat Cross-border Business Development.

Vincent PijnenburgDe onlangs aangestelde lector Vincent Pijnenburg vindt het echter nog voorbarig om hier nu al dieper op in te gaan: "Het komende half jaar wordt gebruikt om projectideeën verder uit te werken. Bovendien krijgt de regio pas in het eerste kwartaal van 2020 te horen of het Rijk 20 miljoen euro wil bijdragen.”

Dat laatste slaat op de aparte Regio Deal Noord-Limburg. De provincie en acht gemeenten in deze regio, die in totaal 280.000 inwoners tellen, zijn bereid om 20 miljoen euro neer te tellen als ‘Den Haag’ dat ook doet. Het Rijk heeft voor regiodeals 180 miljoen euro beschikbaar.

Gezondheid en criminaliteit
De overeenkomst met alle betrokken partijen bevat ook de thema’s ‘aanpak van ondermijnende en grensoverschrijdende criminaliteit’ en ‘gezondste regio van Nederland in 2025’. Daarin is nog geen rol voor Fontys weggelegd. Bron meldde enkele weken geleden dat er voorlopig geen bacheloropleiding Gezondheid in Limburg komt. [Tim Durlinger]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.