Eindhoven,
23
oktober
2019
|
16:22
Europe/Amsterdam

Beoogde zorgopleiding moet op herexamen

Nog geen bachelor Gezondheid voor Limburg

Er komt voorlopig nog geen bacheloropleiding Gezondheid in Limburg. Zo'n opleiding had in september 2020 van start moeten gaan in Venlo. Het is echter onzeker of die streefdatum nog haalbaar is nu afgelopen week een cruciale toets niet werd doorstaan. Toch laten de initiatiefnemers zich daardoor niet uit het veld slaan: zij gaan in de herkansing.

Samen met Zuyd Hogeschool werkt Fontys al enige tijd aan een nieuwe joint degree bacheloropleiding Gezondheid. “We geloven heel sterk in de noodzaak voor deze nieuwe zorgopleiding”, aldus Joke Manders, een van de kartrekkers vanuit Fontys Paramedische Hogeschool.

Met deze opleiding hebben beide onderwijsinstellingen de ‘missie om professionals op te leiden die op innovatieve wijze duurzame gezondheid van de burger bewerkstelligen’, zo staat omschreven in de aanvraag.

Preventieve gezondheid
“We zetten in op preventieve gezondheid”, verduidelijkt Manders. “Zowel op individueel, als collectief en regionaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan gedragsverandering, of het voorkomen van dementie. Onze nieuwe professionals gaan zich niet alleen richten op de hulpvraag en de symptomen, maar ook op aspecten als leefomgeving en leefomstandigheden.”

De Comfort Room in Maasbree, een living lab waar studenten en zorgprofessionals aan projecten kunnen werken. Daarbij wordt specifiek gebruik gemaakt van technologie, wat de opleiding volgens Manders ook onderscheidend maakt. “Onlangs is al een praktijkomgeving geopend, de Comfortroom in De Fabriek in Maasbree; een hypermoderne kamer waarin ouderen met dementie hun eigen herinneringen zien, horen en beleven. Tegelijkertijd is het een living lab waarin studenten, experts, zorgprofessionals en gebruikers samen aan projecten werken.”

Maatschappelijke relevantie

Het niet behalen van de zogenoemde macro doelmatigheidstoets is natuurlijk een teleurstelling, erkent Manders. “Maar de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft essentiële punten uit onze aanvraag wel nadrukkelijk erkend, zoals de maatschappelijke relevantie van en behoefte aan de thematiek binnen de opleiding. En ook de specifieke koppeling met technologie is onderstreept. Dus dat motiveert ons om hiervoor te blijven knokken. We hebben nu twee opties: binnen zes weken bezwaar maken of de aanvraag aanpassen en begin 2020 opnieuw indienen.”

De afwijzing van de CDHO heeft met name betrekking op de arbeidsmarktbehoefte. “Die hebben we in de aanvraag niet voldoende in kaart gebracht. Dat is ook complex omdat het om een nieuwe opleiding en nieuwe beroepen gaat, terwijl we ons onderzoek moeten richten op de bestaande markt en beroepen. Heel simpel verwoord hebben we meer intentieverklaringen nodig van werkgevers waarmee ze aangeven dat ze onze nieuwe professionals willen aannemen”, licht Manders toe.

Tijdspad
Of de streefdatum van september 2020 nog haalbaar is, durft Manders niet met zekerheid te zeggen. “Dat willen we wel heel graag en het is ook qua tijdspad nog steeds mogelijk, maar of het realistisch is, moet nog blijken. We gaan er in ieder geval al onze energie in steken om dat voor elkaar te krijgen. We hebben uitgebreide feedback gekregen van de CDHO, dus we weten waarmee we aan de slag moeten.” [Anke Langelaan]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.