Eindhoven,
04
april
2019
|
12:17
Europe/Amsterdam

Universitaire master doen? Hbo’er maakt minder kans

Wist jij met een vers havodiploma op zak al hoe jouw beroepsloopbaan eruit zou zien? Dan ben je één van de weinigen. Met overtuiging de juiste hbo-studie kiezen is ook moeilijk. Gelukkig kun je daarom gebruik maken van de soepele doorstroommogelijkheden om door te studeren op academisch niveau… toch?

‘Helaas pindakaas’, zo blijkt voor veel alumni. Een gebrek aan schakeltrajecten naar universitaire masters zorgt ervoor dat zij met regelmaat met de handen in het haar zitten. Na het afronden van hun bachelor blijkt het - nog vaker dan al bekend was - een opgave om toegelaten te worden voor een universitaire master.

205 masters niet toegankelijk
Dat staat in een onderzoek van de onderwijsinspectie. In het afgelopen schooljaar waren 205 van de 701 voltijd wo-masters niet toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Dat zijn meer ontoegankelijke masters dan de LSVb al eerder constateerde.

Toch moeten gediplomeerde hbo’ers kunnen instromen op academisch niveau, mits ze de benodigde kennis en vaardigheden hebben. Zo niet, dan moet de universiteit ervoor zorgen dat de student in een premaster zijn kennis kan bijspijkeren. Dat zegt de wet.

Wettelijke verplichting
In de praktijk is deze mogelijkheid steeds minder vaak aanwezig. Volgens Carline van Breugel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, ontwijken universiteiten daarmee hun wettelijke verplichting om studenten van doorstroommogelijkheden te voorzien.

Als reden geven de universiteiten vaak aan dat toegang is voorbehouden aan specifieke wo-bachelorstudenten, dat het niveau van de hbo-bachelor niet toereikend is of dat er geen verwante hbo-bacheloropleiding bestaat.

Premaster als minor
Gelukkig gaat dit niet op voor alle universiteiten. De een is toegankelijker dan de ander, zo beschrijft het onderzoek. Een goed voorbeeld daarvan is het geval van student Toegepaste Psychologie Maud Oomen.

Om toegelaten te worden aan de TU Eindhoven kon zij haar minor gebruiken om een premaster te volgen aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zo kon ze - als eerste Toegepaste Psychologie student ooit - meteen doorstromen naar haar master. Al kan dit pas sinds kort.

Er zitten namelijk wel bepaalde voorwaarden aan vast. Je moet bijvoorbeeld een bepaald gemiddelde hebben op je cijferlijst. In de groep van zo’n dertig studenten die de premaster volgden, was Maud tevens de enige die het schakeltraject als minor deed.

Minst toegankelijk
De sector Gezondheidszorg is volgens het onderzoek het minst toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Ook opleidingen met een kleine instroom zoals Applied Mathematics of Theologie, en opleidingen met een capaciteitsbeperking zijn minder vaak toegankelijk voor hbo-gediplomeerden [Whitney Janssen]

Zie ook het artikel dat Bron eerder over dit onderwerp schreef: Deur wo-master vaak gesloten voor ambitieuze hbo’er.