Eindhoven,
27
augustus
2018
|
08:04
Europe/Amsterdam

Toename aanmeldingen bij Fontys

Verdubbeling medische opleidingen, te kleine groei bij techniek

Het aantal nieuwe Fontys-studenten komt dit jaar hoger uit dan vorig jaar. Precieze cijfers volgen altijd pas in oktober, dus een beetje koffiedik kijken is het nog wel. In elk geval ligt het aantal aanmeldingen 9,5 procent hoger dan in 2017. Dat komt grotendeels door het opheffen van de numerus fixus bij de opleidingen fysiotherapie en verpleegkunde. 

“Maar ook als je de voor de hand liggende toename bij die twee opleidingen niet meerekent, houd je nog mooie cijfers over”, stelt Piet van Ierland, directeur marketing en communicatie bij Fontys. De toename in aanmeldingen is niet uniek voor Fontys: die stijging is landelijk overal terug te zien. Wel is het zo dat Van Ierland verwacht dat het marktaandeel van Fontys licht zal stijgen.

Aanmeldingen zijn alleen nog niet hetzelfdePiet van Ierland als inschrijvingen. “Er zit vervuiling in deze cijfers. Daarom kun je pas in oktober met zekerheid zeggen hoeveel nieuwe studenten er zijn. Veel studenten schrijven zich bij meerdere opleidingen in, en dat kan ook nog tot 1 oktober. Daarnaast gaat een aantal uiteindelijk toch niet studeren of haakt vroegtijdig af. En een student is pas echt binnen als het collegegeld is overgemaakt.”

Techniek
Uiteraard verschillen de aanmeldcijfers per hogeschool en per opleiding. Veel cijfers wijken niet opvallend af van voorgaande jaren. Maar een paar dingen vallen wel op. Zoals de verklaarbare verdubbeling van het aantal aanmeldingen bij verpleegkunde en fysiotherapie. In negatieve zin springt de daling in aanmeldingen deeltijd en masters bij de lerarenopleidingen het meest in het oog.

Misschien nog wel het opmerkelijkst zijn de aanmeldingen bij de technische opleidingen. Die laten, inclusief de hogescholen ICT in Eindhoven en Tilburg, een kleine groei zien. Maar zeker voor deze regio is dat niet voldoende.
Binnen de Brainport-regio is immers afgesproken dat het onderwijs (Fontys, maar ook de TU/e en het MBO) ervoor zorgt dat het aantal afgestudeerde techniek-studenten zal verdubbelen. Al in 2025. Een belofte die deel uitmaakt van het Brainport Talent & Skills Akkoord, nota bene een initiatief van Fontys-voorzitter Nienke Meijer.

Ondanks alle energie die erin wordt gestoken, ondanks alle aandacht binnen Fontys voor TEC-skills en ondanks de zekerheid dat je in de Brainport-regio met een technisch diploma meteen een baan zult vinden, is de groei in het aantal aanmeldingen beperkt. “De groei die we zien is voor deze regio inderdaad te klein. Hier is meer nodig”, aldus Van Ierland. “Het vereist nog wel wat studie om te bepalen waar dat door komt. Vandaar ook dat we met bedrijven, overheid en andere onderwijsinstellingen een breed plan aan acties hebben opgesteld in de Brainport Actie Agenda waar we hard mee aan de slag gaan”

Pabo
Een andere sector die al langere tijd schreeuwt om meer gediplomeerde mensen is het basisonderwijs. Maar voor de pabo’s van Fontys geldt eigenlijk hetzelfde als voor de technische opleidingen: slechts een kleine groei in het aantal aanmeldingen voor de voltijdopleiding.

In algemene zin heeft Van Ierland daar wel een verklaring voor. “Als de economie zwak is, kiezen mensen en dus ook studenten vaak voor zekerheid. Is de economie sterk, zoals nu het geval is, dan gaan studenten vaker voor hun passie dan voor ‘baangarantie’. [Jan Ligthart]