Eindhoven,
02
maart
2023
|
10:00
Europe/Amsterdam

Technische storing STAP heeft ook gevolgen voor Fontys

Door een technische storing was het dinsdag niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor een cursus. Het loopt nog niet vlot met de subsidieregeling die vorig jaar door de overheid is ingevoerd. Ook Fontys heeft hier last van.

Door de technische storing konden mensen zich niet aanmelden voor een financiële bijdrage van de overheid voor het volgen van een cursus. De mogelijkheid om het zogenoemde STAP-budget aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum, melden DUO en het UWV. Of mensen zich dan alsnog voor dit tijdvak kunnen aanmelden, is op dit moment onduidelijk.

In januari konden mensen ook al geen STAP-budget aanvragen. Het kabinet besloot namelijk eind vorig jaar om dit aanvraagtijdvak over te slaan. Eerst moesten er maatregelen genomen worden om misbruik van de populaire subsidieregeling terug te dringen. De regels zijn inmiddels aangescherpt.

Drukte
Mogelijk is de technische storing van dinsdag het gevolg van het grote aantal mensen dat een aanvraag wilde doen voor een STAP-budget, denkt Noud Dirkx van Fontys Onderwijs & Onderzoek. “Mensen die zich in januari niet konden aanmelden, wilden dat mogelijk alsnog doen, tegelijk met de mensen die zich voor dit tijdvak wilden inschrijven.”

Noud DirkxOok vorig jaar kampte het portaal met technische problemen. Op 1 maart 2022 konden mensen voor het eerst een STAP-subsidie van maximaal duizend euro aanvragen via het UWV. Door het grote aantal mensen dat zich wilde aanmelden, lag de website urenlang plat, net als afgelopen dinsdag. Destijds kregen mensen daarna nog drie dagen de tijd voor het indienen van een aanvraag. Of dat nu ook gaat gebeuren, is onzeker.

Fontys had voor dit aanmeldtijdvak 26 aanmeldingsbewijzen verstuurd. Met het aanmeldingsbewijs van de opleider kunnen mensen vervolgens STAP-budget aanvragen bij het UWV. Tussen het aanvragen van de subsidie en het starten van de opleiding moet minstens vier weken zitten. Tegelijk mag niet later dan drie maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd een opleiding beginnen.

Soepeler
“En dat is nu juist het punt”, zegt Dirkx. “Als mensen zich niet alsnog voor dit tijdvak kunnen aanmelden, kan het zijn dat er cursussen niet door kunnen gaan. Of er wordt besloten om een cursus wel door te laten gaan, maar dan zonder deze mensen. Zij kunnen dan mogelijk op een later moment starten als ze wel weer subsidie hebben kunnen aanvragen.”

Dirkx hoopt dat het niet zo ver komt en dat er soepeler met de regels kan worden omgegaan. Deze vraag heeft hij bij het UWV neergelegd. Volgens het uitvoeringsinstituut is het inmiddels onderwerp van gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoe hiermee om te gaan.

“Afwijking van de regel vereist een aanpassing in de applicatie om foutmeldingen te voorkomen. Zodra de oorzaak van de storing bekend is, wordt dit meegenomen bij het vaststellen van vervolgstappen”, aldus het UWV. 

Het STAP-budget is beperkt. In 2023 is er 200 miljoen euro beschikbaar. Dit budget is verdeeld over vijf aanvraagperiodes, waarbij dinsdag 28 februari is meegerekend. 

Zakelijke cursussen
Mensen die zich dit jaar bij Fontys willen inschrijven en daarbij gebruik willen maken van het STAP-budget, kunnen zich momenteel alleen nog inschrijven voor zakelijke cursussen. Later dit jaar is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor de associate degrees, bachelor- en masteropleidingen. 

Het is alleen nog niet duidelijk of studenten die aan een meerjarige opleiding beginnen, voorrang krijgen bij het aanvragen van STAP voor hun tweede, derde en vierde studiejaar. Over de precieze invulling hiervan zijn de instellingen nog in overleg met het ministerie van SZW, het UWV en DUO.  [Marieke Verbiesen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.