Eindhoven,
13
februari
2023
|
15:53
Europe/Amsterdam

Strengere regels STAP goede zaak, wel baalt Fontys van uitstel

Het kabinet heeft de regels voor bijscholing met de populaire STAP-subsidies aangescherpt. Fontys vindt het een goede zaak. “Op deze manier krijgen commerciële scholingsaanbieders geen kans meer om de subsidiepot als verdienmodel in te zetten.”

Op 1 maart 2022 konden mensen voor het eerst een STAP-subsidie van duizend euro aanvragen bij het UWV. Binnen drie dagen hadden zich 35 duizend cursisten gemeld en was het potje van 32 miljoen euro leeg. Ook bij de volgende ronde was het geld snel op.

Kritiek
Het was bedoeld als stimulans voor een ‘leven lang ontwikkelen’, maar al gauw klonk er kritiek. Sommige opleiders konden hun cursusprijzen flink opschroeven dankzij de STAP-subsidie en de kwaliteit van het aanbod liet hier en daar te wensen over.

De overheid begon het aanbod iets beter te controleren. In oktober stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat vier opleiders financieel misbruik hadden gemaakt van de regeling.

Intussen stonden hogescholen en universiteiten op een achterstand. Ze konden pas later aanhaken bij het systeem en daarbij konden studenten met de STAP-gelden geen meerjarige opleidingen volgen.

Uit de markt gedrukt
Tot hun ergernis visten bovendien hun zittende studenten-zonder-studiefinanciering achter het net: bijvoorbeeld dertigplussers die alsnog aan het hoger onderwijs waren begonnen. Die mochten hun scholingskosten niet meer van hun inkomstenbelasting aftrekken, maar kwamen ook niet in aanmerking voor de STAP-subsidies: het geld was alleen bedoeld voor nieuwe cursisten.

Het systeem is dus voor verbetering vatbaar. Dat weet het kabinet inmiddels ook. Het budget is grotendeels terechtgekomen ‘bij grote aanbieders met veel marketing’, erkende het ministerie deze week. Kleinere aanbieders en publiek gefinancierde onderwijsinstellingen werden 'uit de markt gedrukt'.

Beperkt aantal cursisten
Dus komen er strengere regels. Om te beginnen wordt het aantal STAP-cursisten per cursus of opleiding van een aanbieder beperkt tot jaarlijks 300. Verder wordt de definitie van ‘scholing’ strenger. Het moet gaan om een vooraf vastgesteld programma met leerdoelen waar een docent aan verbonden is en waar enige vorm van toetsing is.

Voor het volgen van congressen of lezingen kan de STAP-subsidie dus niet meer worden ingezet. Er moet echt sprake zijn van kennisoverdracht, waarbij deelnemers ook vragen kunnen stellen aan de docent. 

Goede zaak
Fontys vindt het een goede zaak dat het kabinet de richtlijnen heeft geëvalueerd en aangescherpt. “Op deze manier krijgen commerciële scholingsaanbieders geen kans meer om de subsidiepot als verdienmodel in te zetten”, zegt Noud Dirkx van Fontys Onderwijs & Onderzoek in een reactie. 

Wel betreurt hij het dat het aanmeldtijdvak in januari is komen te vervallen. “Ons geaccrediteerd onderwijs hadden we in februari graag willen aanbieden voor een STAP-budget. Nu kan dat pas weer in juli voor de opleidingen die starten in september.”

Een deel van het zakelijk scholingsaanbod van Fontys komt door de strengere regels niet meer in aanmerking voor STAP-subsidie.  Sinds de eerste openstelling in maart 2021 heeft  Fontys zo’n 380 STAP-aanvragen gekregen, waarvan er 122 zijn toegekend.  

Meerjarig
Ook de Vereniging Hogescholen is positief over de aanscherping van de regels, mede omdat er een belangrijke versoepeling bovenop komt: in principe kunnen er vanaf 1 juli ook STAP-subsidies worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Dus ook door ‘zittende’ studenten die al bezig zijn met hun opleiding en die tussen wal en schip vielen.

Het is alleen nog niet duidelijk of studenten die aan een meerjarige opleiding beginnen, voorrang krijgen bij het aanvragen van STAP voor hun tweede, derde en vierde studiejaar. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze alsnog in de financiële problemen komen.

Over de precieze invulling zijn de instellingen nog in overleg met het ministerie van SZW, het UWV en DUO. Vanaf 28 februari kunnen er weer nieuwe STAP-aanvragen worden ingediend. [HOP/Marieke Verbiesen] 

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.