Eindhoven,
20
december
2022
|
14:16
Europe/Amsterdam

STAP-budget uitgesteld, Fontys is teleurgesteld

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Fontys is ‘verrast, maar bovenal heel ongelukkig met dit bericht’.

Het STAP-budget is een door de overheid ingevoerde regeling die is bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktinzet te verbeteren. Mensen kunnen maximaal 1.000 euro per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.

De regeling is vorig jaar maart ingegaan en stuitte meteen al op veel kritiek. Het budget zou te snel uitgeput zijn en mensen stuitten op lange online wachtrijen. Bovendien konden de regulier bekostigde opleidingen nog niet worden aangeboden via STAP vanwege juridische issues. Deze zijn inmiddels verholpen. Ook kost het hogescholen veel tijd en geld om de regeling te implementeren en uit te voeren.

Voorwaarden
Mensen die zich dit jaar bij Fontys wilden inschrijven en daarbij gebruik wilden maken van het STAP-budget, konden zich alleen nog inschrijven voor zakelijke cursussen. Vanaf 2023 is het wel mogelijk om ook voor de associate degrees, bachelor- en masteropleidingen subsidie aan te vragen.

In januari kan dat nog niet. Het kabinet heeft namelijk besloten om het eerste aanvraagtijdvak voor het STAP-budget in 2023 over te slaan. Een van de redenen hiervoor is het tegengaan dat opleidingen en opleiders in het scholingsregister staan die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP en de regeling als verdienmodel gebruiken.

Karlijn SpoorOnderzoek
Sinds afgelopen september wordt een groot aantal opleiders onder de loep genomen en kreeg een aantal van hen te horen dat ze mogelijk (tijdelijk) uit het scholingsregister worden verwijderd. Het zou gaan om 3.500 opleidingen van 200 opleiders. 

Daarnaast wil het kabinet het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 limiteren, omdat met name de commerciële opleiders met een aantal opleidingen een groot beroep doen op het STAP-budget. Ook Fontys is in oktober verzocht om een aantal opleidingen te verwijderen.

En er wordt gewerkt aan maatregelen om strenger te controleren of opleiders aan de voorwaarden voldoen. Deze procedure is nog niet afgerond, omdat het kabinet hiervoor meer tijd nodig heeft. 

Ongelukkig
Het voor 2023 beschikbare STAP-budget blijft gelijk en zal over vijf aanvraagtijdvakken verdeeld worden. Het eerstvolgende aanmeldmoment is op 28 februari, mogelijk een dag later. Niettemin is Fontys erg teleurgesteld over het uitstel. “We zijn verrast, maar bovenal heel ongelukkig met dit bericht”, aldus Karlijn Spoor, projectcoördinator van de dienst Onderwijs en Onderzoek.

“Eerder hebben we vooraanmelders van zowel de bekostigde opleidingen als van zakelijke dienstverlening geïnformeerd dat zij in januari een STAP-aanvraag kunnen doen voor de start in februari. Deze mensen moeten we helaas teleurstellen.”

Rectificatie
Alle reeds verzonden communicatie wordt gerectificeerd. Pas in mei of juli kan weer een aanvraag worden gedaan voor studiejaar 2023-2024. “Dat geldt overigens voor alle studenten van de bekostigde opleidingen”, aldus Spoor. [Marieke Verbiesen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.