Eindhoven,
13
september
2022
|
13:40
Europe/Amsterdam

STAP: populaire subsidiepot, behalve voor hoger onderwijs

Het opleidingsbudget STAP van 1.000 euro is razend populair. Commerciële aanbieders adverteren met gratis opleidingen. Maar het hoger onderwijs plukt nog geen vruchten van deze overheidsregeling voor werkenden en werkzoekenden. Toch ziet Fontys ook voordelen.

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. De regeling is in maart door de overheid ingevoerd als vervanging van de ‘fiscale aftrek scholingskosten’, de regeling die in januari is gestopt. Daarmee konden studenten scholingskosten van de inkomstenbelasting aftrekken.

“Het idee van de overheid achter het STAP-budget is om een toegankelijke subsidie beschikbaar te stellen waar ook lager opgeleiden gebruik van maken”, legt Karlijn Spoor van Fontys Onderwijs & Onderzoek uit. “Deze groep benutte de fiscale aftrek studiekosten minder dan hoger opgeleiden. Ook zou er met de nieuwe regeling meer aanbod moeten komen op de krappe arbeidsmarkt.”

Haken en ogen
Goede bedoelingen en een mooie gedachte in het kader van het overheidsinitiatief een ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Maar er kleven meerdere haken en ogen aan het opleidingsbudget, zo blijkt uit het eerste halfjaar na de introductie van STAP. In mei van dit jaar schreef Bron al over een waslijst aan obstakels, zoals problemen met de vereiste aanmeldbewijzen en de registratie van de aanwezigheid van studenten.

Ook andere media doken in de problematiek en stelden dat het bereik van de regeling niet zo groot is als bedoeld door de overheid. Zelfs de Tweede Kamer stelde kritische vragen aan de verantwoordelijke ministeries. De regeling zou ten koste gaan van mensen die een uitgebreidere opleiding willen volgen. En met de komst van steeds meer opleidingen in het STAP-register wordt de kans op subsidie ook kleiner. Scholingssubsidie is geen gegeven meer, maar een mogelijkheid.

Geen zekerheid
Vijf tot zes keer per jaar kunnen mensen een aanvraag doen via het STAP-voorportaal voor 1.000 euro STAP-budget. De openstelling duurt twee maanden, maar in de praktijk moet je er snel bij zijn. Donderdag 1 september was de vierde keer dat mensen een aanvraag konden indienen. Net als de vorige keren was het geld in een mum van tijd op. Bovendien kun je het budget maar één keer per jaar aanvragen. Dat kan een probleem vormen voor studenten die een meerjarige opleiding willen volgen.

Foto Karlijn SpoorOok komt niet iedereen in aanmerking voor een STAP-budget, weet Karlijn Spoor, die binnen Fontys projectleider is voor de implementatie van de nieuwe subsidieregeling. “Mensen die studiefinanciering of een AOW ontvangen, vissen achter het net. Onder de dertig kun je ook geen STAP-subsidie krijgen voor voltijdsopleidingen in het hoger onderwijs. En wie al een studie volgt, mag ook geen aanvraag doen. Voor deze groep valt de fiscale aftrek af en komt er niets in de plaats.”

Misleiding
Vooral commerciële cursusaanbieders zouden baat hebben bij het STAP-budget. Sinds de start van de regeling in maart zijn al 2.000 opleidingen uit het register geschrapt. Om nieuwe cursisten te lokken, stellen deze aanbieders in hun advertenties dat een groot deel van hun cursussen gratis is.

“Dat is misleidende reclame”, reageert Spoor verontwaardigd. “Deze opleiders gaan er helemaal niet over of hun cursisten STAP-subsidie krijgen toegewezen. Bovendien is de kans dat je voor een opleiding bij hun een STAP-subsidie krijgt toegewezen even groot als bij de publieke onderwijsinstellingen.”

Toch klopt dat niet helemaal. Tenminste nog niet. Op dit moment worden veel meer opleidingen via het STAP-voorportaal aangeboden door commerciële cursusaanbieders. Je kunt de subsidie niet of nauwelijks voor volledige hbo- of wo-opleidingen inzetten, terwijl dit wel de bedoeling zou moeten zijn.

Enorme klus
Spoor legt uit hoe dit zit: “Het scholingsregister van STAP maakt gebruik van een landelijke database voor alle instellingen en opleidingen in Nederland, Registratie Instellingen en Onderwijs (RIO). Om die te vullen met onze opleidingen moesten we eerst alle gegevens van de verschillende instituten samenbrengen. Dat was een enorme klus. Daardoor kunnen we op dit moment alleen ons zakelijke cursusaanbod aanbieden en pas in januari ook de associate degrees, bachelor- en masteropleidingen. Dat geldt voor alle hbo-instellingen en universiteiten.”

Niet alleen het aanleveren van de juiste gegevens kost hogescholen veel geld en extra werk, de uitvoering van de regeling zal tijd van de onderwijsinstellingen in beslag blijven nemen. “Naast het UWV zijn de onderwijsinstellingen mede-uitvoerder geworden”, legt Spoor uit. “De onderwijsinstellingen versturen de aanmeldbewijzen voor een STAP-aanvraag en verwerken de gegevens van nieuwe studenten die een STAP-budget toegewezen hebben gekregen. Ook de voorlichting over de subsidieregeling verzorgen wij.”

Efficiënter werken
Conclusie: de STAP-subsidie levert hogescholen niks op. Toch ziet Spoor ook voordelen. “Bij Fontys hadden we niet alle opleidingsgegevens van de verschillende instituten centraal georganiseerd voordat het STAP-budget werd geïntroduceerd. Dat is inmiddels wel het geval. Daardoor verlopen onze werkprocessen inmiddels veel efficiënter en beter.”

Maar de belangrijkste reden volgens Spoor om mee te doen aan het STAP-budget is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Fontys. “We doen dit voor onze studenten en om ons onderwijs toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Om die reden blijven we ons samen met de Vereniging Hogescholen bij het ministerie inzetten voor verbetering van de subsidieregeling.” [Marieke Verbiesen]

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.